Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_e8c756f8032f4ec316f0edeaad560a2d, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.4. КОРИСНО ТА ЦІКАВО : Страхування : Бібліотека для студентів

5.4. КОРИСНО ТА ЦІКАВО


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

магниевый скраб beletage

 

чать про фінансову стійкість страховика. Про стабільність ком-

сАтного капіталу і <ЩІКс^ J^J^KOIL. Проте для рядового споживача показником фінансової стабільності компа-нії скоріше служитиме саме сама виплата за підсумками страхо-вого випадку.

На Заході юристи займаються оформленням страхових вимог

ня, не вважаючи випадок страховим, юрист піде до суду 1 вимага-тиме виплати для свого клієнта з розрахунку на винагороду після

Вітчизняний ринок страхування поки до цього не доріс, і ви-бором надійного страховика; як і врегулюванням, що виникають конфліктів, ми займаємося самостійно. Приступаючи до вибору, „еоіхідно 'звернути увагу „а популярніст? к<4а„„, „отш -Z рейтингові оцінки її бізнесу незалежними агентствами. У всьому світі наявність рейтингової оцінки страховика — показник його якості. Важливим показником є об'єм зібраних страхових премій у компанії.

У договорі повинні бути чітко прописані термши, зокрема, скільки часу відводиться на складання страхового акта після по-дання необхідних документів, протягом якого часу після підпи-сання акта гроші поступлять на особовий рахунок одержувача. Для прискорення виплат деякі компанії працюють за безготівко-

ВТк0Щ3оРклУ1енх0"верхаЄхься до філії, а не в головний офю хо час-хо ризикує вхрахихи час при охриманні виплахи. Адже філія не може самостійно ухвалити рішення про виплату, йому буде по-трібно час на те, щоб погоджувати це питання з головним офісом.

Проблема крупних компаній - відсутність гнучкості при шдході до кожного клієнта. 3 корпоративним крупним клієнтом договір може узгоджуватися протягом декшькох МІСЯЩВ.

Робота великих страхових компаній заснована на потоковому методі, при якому індивідуальний підхід до кожного клієнта на-вряд чи можливий. Проте у таких компаній прозоріші умови

Умови у більшості страхових компаній вже порівнялися, і якщо

 

Протягом 2007 року компанією R&B (Research & Branding Grou£) було проведено маркетингове дослідження якості обслуРЕЙТИНГ ВШЗНАННОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

 

Місце  Назва компанії           %

1          Оранта           47,0

2          АСКА 19,2

3          Гарант-Авто  9,8

4          РОСНО-Україна       4,6

5          Українский страховий альянс         4,0

6          ТАС    3,9

7          Європейський страховий альянс   3,4

8          Універсальна 3,4

9          Континент     2,3

10        Еталон            2,2

11        Інкомстрах     2,2

 

говування страхових компаній у місті Києві. Оцшювалися такі компанії: «PZU Україна», «Оранта», «АСКА», АСК «ІНГО

тання має певну вагу, сума балів анкети в цілому дорівнює 100. Л,дером за ж,стУк, „^сл/говування е «PZU Україна», р"іве„ь серві-су в цій страховій компанії за об’єктивною оцінкою склав 87 %, a суб'єктивною - 94,29 %. За об'єктивною оцшкою друге місце в рейтингу отримав «Європейський страховий альянс», тоді як за суб'єктивними показниками вш посів третє місце. В цілому, усе-реднений показник об’єктивної оцінки по всіх страхових компа-

висновок, що в страхових компаніях на високому рівні забезпе-чується зовнішній вигляд фахівця, тобто сшвробітники вигляда-ють охайно, чисто, одягнені в дшовому стиш, консультування (57,8 %); завершення діалогу (52,3 %); зовнішній вигляд фішалу (62 %); зустріч клієнтів (67,6 %). Ринок страхових послуг є одним \ не'о6хУід„Р„х елемеітів рінкової іР„фраструктурУ„, тія. пов'язаних з ринком капіталу, цінних паперів, праці і здоров'я

паній. Більшість компаній пропонують ідентичний комплекс по-

ДСУВГ„„ТК„Г„™*=™РОТ6ГЇЇ к=цмеТ;„вг;о-т*„рлз„™л7„„цсет;, гггі^і „^™z.послур'про-

 

Страхова копанія «Оранта» підвела підсумки роботи за 2007 рік- компанія стала безперечним шдером в класичному сегменті страхування.

Станом на 1 січня 2008 року загальний об'єм страхових над-ходжень HACK «Оранта» за 2007 рік став рекордним для класич-ного страхового ринку України- 662,3 мільйона гривень. Порі-вняно з 2006 роком приріст страхових премій склав 71,5 % або

вень. Так, рівень виплат порівняно з 2006 роком збільшився на 2,1 пунктаіскладає 29,1 %.

HACK «Оранта» має близько 700 структурних шдроздішв в

4 агентства. Агентська мережа «Оранти» налічує більше 7 тисяч страхових агентів — кожен третій агент України є співробітни-ком «Оранти».

 

Страхова копманія «НОВА» — краща компанія зі страхування від нещасних випадків.

нію звертаюзься як великі виробничі підпришства, так і колективи фірм орган защй з невеликою нльиспо працюючих. Страхова Гмпанія^НОВА» увійшла в yd ппсхь рейхин^в, які провод^лися в межах даного проекту. У рейтингу по медичному страхуванню стра-хова компанія «НОВА» посіла 6-е місце, в рейтингу страхових ком-паній зі страхування ОСАГО- 10-е місце, в рейтингу страхових компаній зі страхування КАСКО - 12-е місце, в рейтиніу страхових

цькі контракти».

Присутність Страхової компанії «НОВА» в рейтингу «Гвардія

вому ринку, високих стандартах обслуговування клієнтів, ефек-тивному використанні продуктів ІТ-шдустрії і визнанні усшшно-сті діяльності компанії.

 

«ШЕДЕВРИ» ШАХРАЙСТВА

СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ У 2007 РОЦІ ЗА ДАНИМИ «АСОЦІАЦІЇ СТРАХУВАЛЬНИКІВ УКРАЇНИ»

—        Відмова у виплаті страхового відшкодування за викрадений

такий пункт договору: «Згідно умов договору максимальна сума відшкодування не може перевищувати суму заборгованості По-зичальника перед банком за основною сумою кредиту, сума стра-хового відшкодування становить 0 грн 00 коп»

—        Відм’ва у виплаті відшкодування по «автоцивілці» за зби-ток здоровю пасажира, мотивуючи відмову знаходженням паса-жира в небезпеченому авто (відповідальність водія якого застра-хоіана). Дана „ричііна вімови діе тільки за „аявнос/у постраждалого пасажира власної страховки здоров’я, чого в да-

—        Істотне заниження суми відшкодування за пошкоджене ав-то — гарантійна СТО нарахувала 17 тис грн, а компанія — бли-зько 5 тис грн, тобто в 3 рази менше.

страховика, який вів справу клієнта.

 

Страхувальнику необхідно пам’ятати про те, що із страховою компанією його зв’язують не дружні відносини, а відносини, за-сновані на економічних штересах. Такі відносини вимагають по-стійної уваги до партнера і певної («здорового») недовіри (для недовіри до страхових компаній шдстав більше, ніж достаїньо — рівень виплат в українських страхових компаній разів в 10 гір-ший, ніж в розвинених країнах).

Тому вступаючи у ділові відносини із страховою компанією, украй необхідно потурбуватися про свій юридичний захист. Для ibL доцільно до у^адення дого'вору „йШти максимально від-повідально, для ознайомлення з договором привернути свого юриста, всі домовленості із страховою компанією, включаючи будь-які п пояснення (навіть окремих положень правил), і шфор-мащю, що направляється нею, оформляти тільки письмово з вка-зівкою дати і підписами уповноважених осіб (там, де це можли-во, підписами уповноважених осіб з обох боків).

ль„о робитЛпис д„ку„Уе„тів, Щ„ „аправл^ться.

Вказані заходи будуть надзвичайно корисними при необхід-ності судового рішення суперечки.

 

БЮРО СТРАХОВИХІСТОРІЙ

На початку грудня 2007 року в Україні почала працювати ав-томатизована інформаційна система «Б«ро страхових історій».

В Україні до Бюро страхових історій долучилися 32 страховики, зокрема лідери ринку страхові компанії «Оранта», «PZU Украї-на», «Кредо-Класик», «ІНГО Україна», «Європейсь^й страховий альянс», «Веско».

за'пропонувала учлясникам ринку створити" базу страхових випад-ків у сфері автосярахування й домовилася про реалізацію проекгу з 15 страхових к—анш, однак проект так . залишився на папері.

ХГх'^йдл^ГГ cS=L=S7K„°ar„0p„6S

минулого 2006 року Ліга страхових організацій України заснувакліштів, a тому ініціативи Ліги та Бюро кредитних історій зали-

всю інформацію про своїх клієнтів.

За три місяці роботи російське страхове бюро виявило три ор-ганізовані злочинні групи, що спещалізуються на шсценуваннях ДТП. Вітчизняні страховики поки що стримані в оцінках резуль-

хідно створити єдину базу даних, інакше служби безпеки страхо-Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_e8c756f8032f4ec316f0edeaad560a2d, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0