Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.3. ФІЛІЯ СТРАХОВИКА: СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ : Страхування : Бібліотека для студентів

5.3. ФІЛІЯ СТРАХОВИКА: СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

Загрузка...

Страхове товариство може містити, крім головної компанії, окремі підрозділи, різноманітні зарівнем самостійності і здійснюваними

операціями.

Філія страховика — це відокремлений підрозділ, що не є юридич-ною особою. Вш може мати власну назву, якудозволяєтьсявикори-стовувати згідно з Положенням про філію, має відокремлений ба-ланс та здійснює страхову діяльність за видами, на які страховик отримав ліцензії Уповноваженого органу і право наздшснення яких було надано філії загальними зборами учасниюв страховика. Таке право може бути надане повшстю або з обмеженнями. У фшшх зо-середжується великий обсяг інформації про пошси, страхов! внески, відшкодування збитків, заробітну плату, комісійні винагороди. Для опрацювання цієї шформації використовуються комп'ютери. Існує тшний зв'язок МІЖ фшшми і гоповним офісом. Завдяки висоюй

\ І

Представництво страховика — це відокремлений підрозділ стра-ховика, який не є юридичною особою, діє зпдно з Положенням про представництво, не маючи права безпосередньо займатися страхо-воРю д1яльн1СТЮ> продавахи с'трахов: полГси, а хакож здшсіхи будь-яку тдприємницьку дшльншть. Представництво виконує функ-ції і завдання, які сприяють організації та здійсненню статутної дія-льності страховика, виступає від шені страховика і фшансується

 

\ с

V

Агентство страховика — організація, що виконує всі функції пред-ставництва і ПЄВНІ страхов! операції (укладання й обслуговування до-говорів страхування тощо) в межах агентської угоди зі страховиком. У деяких країнах (наприклад, у Росії) існують також агентства стра-хових компашй, які надають представницькі послуги, виконуючи водночас деяю операщї, пов'язані з тдготовкою проеків страхових договорів, обстеженням наслідків страхових випадків.

ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНА СИСТЕМА.

За щєї системи бшьшість рішень, що стосуються укладення договорів і відшкодування збитків, приймаються у філії. Остання самостійно поновлює договори і веде облік. Звичайно, що рішення філії мають узгоджуватися з політикою, що її проводить компанія в цілому. Перевагою є те, що у фішї працює більш кваліфікований персонал, ніж при центрашзовашй СИСТЄМІ, кшєнти мають можпивість оперативно отримати більше послуг. До недоліків можна віднести недостатній обсяг

 

11| Ц і

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА СИСТЕМА.

збитків, на рівні центрального офісу (головної контори). Тут підписуються поліси, здшснюються розрахунки, пролонгуються поліси. На філії покладаються видача бланюв,

до центрального офісу для прийняття рішень. Переваги щєї системи полягають у тому, що вона вимагає менше висококвашфжованих фахівців, скорочуються витрати на ведення справи. Недоліками є те, що працівники філій мають малі перспективи для кар’єри на прийняття рішень витрачається багато часу, причому рішення не завжди враховують

РЕГІОНАЛЬНА СИСТЕМА.

За такої системи серед фшш вщокремлюються головш для даного регіону. У них зосереджується група фахівців з андеррайтингу, оцінки та відшкодування збитків. Вони обслуговують потреби кшькох філій, що

\^

Страховик несе повну відповідальність за

діяльність його відокремлених підрозділів,

організовує контроль за страховими

операціями філій.

Про створення чи ліквідацію філій і

представництв страхова компанія

в 10-денний термін інформує

Уповноважений орган.

Відомості, які страховик зобов’язаний подати

до Уповноваженого органу при своренні

відокремлених підрозділів:

 

а)         рішення загальних зборів учасників страховика про створення |

філії чи представництва;

б)         положення про філію чи представництво:

в)         перешк лщензованих видів страхової діяльності, ведення яких I

віднесено до компетенції філії, з визначеним або невизначеним

терміном дії, з обов'язковим зазначенням максимального обсягу

страхових зобов'язань за окремим договором страхування 11

загального обсягу страхових зобов'язань філії;

г)         інформацію про керівників філії (керуючого та головного I

бухгЛтера) з зазначенням їх освіти, кваліфікащї та спещального |

трудового стажу.