Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СТРАХОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ЧАСТИНА ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 5.1. СТРАХОВІ КОМПАНІЇ: ВИДИТАЗНАЧЕННЯ : Страхування : Бібліотека для студентів

СТРАХОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ЧАСТИНА ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 5.1. СТРАХОВІ КОМПАНІЇ: ВИДИТАЗНАЧЕННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

магниевый скраб beletage

СТРАХОВА КОМПАНІЯ — юридична особа, що складає і забезпечує

 

ОСНОВНІ ОРГАНІЗАЦІИНІ ФОРМИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

^

Страхове товариство — юридична особа, що має свій статут, де визначені ці-лі і „,,„, тоирис™, ,ид« «альносг,, розир спугкого фонду, „ор.док „►

Товариство взаємного страхування — особлива форма організації страхового фонду на основі цешралізації коштів за допомогою пайової участі його учасни-ків. Учасник товариства взаємного страхування одночасно виступає як страхо-вик і страхувальник. Створення товариств взаємного страхування притаманне об'єднанням фізичних осіб, а також об'еднанням дрібних і середніх власників (домовласників, власників готелів).

Цержавна страхова компанія — публічно-правова форма організації страхо-вого фонду державою. Організація державних страхових компаній здійснюєть-ся через їхнє заснування державою чи націоналізацію акціонерних страхових компаній і обернення їхнього майна у державну власність. Створення держав-

місцевих податків. В Україні ціє'і категорії страховиків

Приватна страхова компанія належить декільком власникам — приватним особам. В Україні така форма існує у вигляді акціонерних страхових компаній закритого типу, повних, командитних чи товариств із додатковою відповідаль-ністю, причому кількість засновників (акціонерів) тако'і компанії повинна бути не менше трьох осіб.

Кептив - акціонерна страхова компанія, що обслуговує корпоративні страхові

S^SS? =^£= z—Та = Ф^Г

АСПЕКТИ, ПІДВИІЦЕННЯ ЦІННОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

т

Теоретичні аспекти або аспекти з позиції

системи мислення

щодо оцінки капіталу

компанії

Практичні аспекти

або аспекти с позиції

менеджменту

 

Історичні аспекти

(якправило.чим

давшшаісторія.тим

ч          ;

"^™

Соціальні аспекти

 

Географічні аспекти (чим більша

А=Г

 

Філософські аспекти

A-5J-™

 

Ідеологічні аспекти

Методологічні аспекти

Аспекти щодо

£5=

 

Доктринологічні аспекти

Політичні аспекти

Аспекги щодо

забезпеченняякісної

операційноїдіяльності

ітехнологій

Ч         J

 

Стратегічні аспекти

Аспекги фінансового характеру,

™=у

 

Тактичні аспекти

Процедурні аспекти

Аспекти маркетингу

тапродажу

перестрахувальних

послуг

НЕГАТИВШ АСПЕКТИ ЗМЕНШЕННЯ ЦІННОСТІ СТРАХОВОЇ

КОМПАНІЇ

Непрофесійний менеджмент та персонал, який демотивований з приводу свого професійного та особистого розвитку.

Неякісний андеррайтинг, актуарні розрахунки, врегулювання збитків.

Відсутня система оцінки, постійної діагностики ключових показників розвитку бізнесу, які повинні бути певним чином збалансовані.

Конфлікт між акціонерами та менеджментом щодо бачення та стратегії

розвитку бізнесу.

Помилки у менеджменті на операщйному, тактичному та стратепчному рівнях, які за досягнення критичної маси призводять до небажаних

наслідків.

Неусвідомлення, що є симптоми та причини управлінської кризи і яка потрібна при цьому поведінка.

He врахування у своїй діяльності перелічених позитивних аспектів.

ЮРИДИЧШ ВИМОГИ РЕГЛАМЕНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ НАДАННЯ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

УМОВИРЕЄСТРАЦІЇСТРАХОВОЇКОМПАНІЇ

Мінімальний розмір статутного фонду.

Мінімальний розмір фондів для покриття страхової компанії.

Рівень освіти менеджерів та вимоги до кваліфікації керівників компанії.

ПРАВИЛА НАДАННЯ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

- Заборона займатися іншою діяльністю, крім надання страхових послуг.

Заборона компаніям, що надають послуги зі страхування життя, надавати інші послуги.

ВИМОГИ ПІДТРИМУВА ТИ РІВЕНЬ

СТАТУТНОГО ТА ІНІПИХ ОБОВ'ЯЗКОВИХ

ФОНДІВ НА ПЕВНОМУРІВНІ

ШДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ СТРАХОВОЇ КОМПАШЇ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ КРАЇНИ

Ранкінг

\

л

Страхова компанія дає свої фінансові і нефінансові

показники спещашзованому агентству, і воно визначає

її місце. Якщо таких компаній в дослідженні, що

проводиться, багато, то рейтинговими агентствами

може виставлятися кредитний рейтинг на даний момент

і прогноз на найближче майбутнє.

 

/

Загальний теоре-тичний

Заснований на класифікації страхування за трьома основними групами озік: нж^чнГми, еконо^чними

і юридичними. Він дає три площини, в яких лежать відповіді на запитання: які історичні знання ви можете використовувати для своєї страхової компаніі'? У якій

>^

Фінансовий

у

Розраховують фінансові показники і за ними оцінюється вартість компанії, міра її фінансової надійності і

Ризиковий

 

За цим підходом страхові компанії можуть бути як

ризикові, так і лайфові. Ризикові у свою чергу можуть

бути: ушверсальш кептивш та спещалізовані Останні

спеціалізуються на певних категоріях або групах

ризику.

 

«Зальотова»

На основі

міри системної ефектив-

носіі

Поділ всіх страхових компаній на три типи: «плюшкш», «наполеон» і «форт». До «плюшкших»

ВІДНЄСЄНО компанп, яК1 ілукДя лише про

фінансовий добробут, досягаючи його за всяку ціну.

Тип «Наполеон» представляють компашї, що не мають

під собою вагомих підстав для декларацій невгамовних

амбіцій. I лише компанії типу «форт» орієнтовані на

довгостроковий захист інтересів усіх сторін і мають

для цього необхідні ресурси.

Цей підхід відрізняється такою особливістю, яка

показує.якміраефекгивності менеджменту, персоналуі

компанії в цілому визначає не тільки швидкість

капіталізації, але і участь їх як акціонерів.