Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_6cad12500f88d39f0e4d61a0a6ebfebc, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Передмова : Страхування : Бібліотека для студентів

Передмова


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

Загрузка...

Якщо хочеш нічого не боятися, пам’ятай, що боятися можна всього.

Сенека

державноТо" в„лР„УвуУна розвиток 'процесв вироб„Р„цтва і р'озподіл матеріальних благ вимагають формування чіткого діючого фі-„ансово-кредитного механізму в управлінні економікою. Але

до факторів, що обмежують вітчизняні та іноземні капіталовкла-дення і підприємницьку активність. Спроби мінімізувати ризик,

ринкових відносин.

Страхування забезпечує безперервність, збалансованість і ста-більність сусшльного розвитку. Водночас саме страхування має постійно вдосконалюватися у напрямку оптимізації його застосу-вання, поліпшенні показників розвитку страхових операцій, пов-„ому та своєчасному вшлкод/ванні ви'трат, використа'нн, тимча-сово вільних коштів страхових фондів, поповненні за рахунок частиниприбуткудоходівбюджеті^

Однією з найважливіших передумов успішного розвитку стра-ховоі справи є забезпечення п висококваліфікованими спещаліс-тами. Мова йде, насамперед, про персонал страхових організацій,

звичайно важливо підвищувати рівень страхових знань, що їх ма-ють наявні й потенційні споживачі страхових послуг.

Метою курсу є вивчення теорії та практики страхування май-нових інтересів юридичних і фізичних осіб. Завдання дисциплши:

—        з'ясувати об'єктивну необхідність, сутність, роль страху-

та державного регулювання счихової дшльност,;

—        вивчити особлив'ості організації та шляхи поліпшення фі-

нансової діяльності страховиків.

Вивчення курсу передбачає засвоєння студентами теоретич-„их знань і „а^я „р'актичних „авичок, ш/трібних для я^асної підготовки висококваліфікованих шеціалістів, які володіють професійними знаннями, необхідними в ринкових умовах, фор-мування економічного мислення та «страхової культури».

Автори висловлюють щиру подяку рецензентам — до-ктору економічних наук, професору, завідувачу кафедри теоретичної та прикладної економіки Національного тех-нічного університету України «Київського політехнічного інституту» Г. К. Яловому, доктору економічних наук, про-фесору, завідувачу кафедри менеджменту зовнішньоеконо-мічної діяльності Міжрегіональної академії управління пер-соналом I. I. Дахну, доктору економічних наук, професору, завідувачу кафедри обліку та аудиту Харківської націона-льної академії міського господарства Т. В. Момот, дирек-тору кременчуцької дирекції української акціонерної страхо-вої компанії «АСКА» Г. М. Щербак та ректору Кремен-чуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського, доктору технічних наук, про-фесору М. В. Загірняку за поради та підтримку.

nu«*tWarning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_6cad12500f88d39f0e4d61a0a6ebfebc, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0