Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Зміст : Страхування : Бібліотека для студентів

Зміст


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

Загрузка...

Передмова

 

Тема 1. Сутність, принципи і роль страх.вання               8

1.1.Виникненнятасутністьстрахування .               8

1.2.      Роль страхового захисту в ринковій економіці                 12

1.3.      Форми страхового захисту              15

1.4.      Функції та принципи ст.ах.вання               21

1.5.Корисно та цікаво..... .               26

Запитання для самоперевірки                     28

Тестовізавданнядляссшопе.еві.ки               29

Задачі  ..                     30

2.1.      Наукове поняття класифікації страхування та її значення                       32

2.2.      Класифікація страхування за об’єктами                 36

2.3.      Нетрадиційні види страхування                 38

2.4.      Методи та системи ст.ах.вання                  44

2.5.      Корисно та цікаво... .                       48

Запитання для самоперевгрки                    49

Тестовізавданнядлясамопе.еві.ки               49

Задачі  ..                     51

Тема 3. Страхові ризики та їх оцінка                      53

3.1.      Поняття ризику в страхуванні                    53

3.2.      Види страхових ризиків                  56

3.3.      Оцінка ризику та критерії визначення ціни ст.ах.вання              61

3.4.      Методиуправлінняризиком .                      63

3.5.      Склад і структура ст.ахових та.и.ів             71

3.6.      Корисно та цікаво..  .                      87

Запитання для самоперевгрки                    91

Тестовізавданнядлясамопе.еві.ки               91

Задачі  ..                     93

Тема 4. Страховий ринок                95

4.1.      Поняття та структура страхового .инк.                  95

4.2.      СтраховіринкикраїнЄвропи .....                  103

4.3.      Страховий ринок України та його характеристика                     110

4.4.      Порядок укладання та ведення страхової угоди               117

4.5.      Страхові посередники в системі .еалізації ст.ахових посл.г                    133

4.6.      Корисно та цікаво                                                   141

Запитання для самоперевгрки                    144

Тестовізавданнядлясамопе.еві.ки               145

Задачі  ..                     Тема 5. Ст..ахова о..ганіза..ія як частина економічної

5.1.      Страхові компанії: види та значення                     149

5.2.      Організаційна структура страхової компанії                     154

5.3.      Філія страховика: с.тність і особливості діяльності                      161

5.4.      Корисно та цікаво.               164

Запитання для самоперевгрки                    170

Тестовізавданнядлясамопе.еві.ки               170

Задачі  ..                     172

Тема 6. Державне регулювання страхової діяльності                  175

6.1.      Державна політика в галузі страхування               175

6.2.      Органи нагляду за страховою діяльністю та їх функції                179

6.3.      Провадженняталіцензуваннястраховоїдіяльності             185

6.4.      Реорганізація страховиків                190

Запитання для самоперевірки                    201

Тестовізавданнядляссшопе.еві.ки               201

Задачі  ..                     203

Тема 7. Особисте страхування                   205

7.1.      Сутність страхування життя і його основні види             205

7.2.      Добровільне страхування додаткової пенсії                      221

7.3.      Обов’язкові види ст.ах.вання від нещасних випадків і п.о..е-сійнихзахворювань .....             ....       224

7.4.      Добровільне індивід.альне й колективне ст.ах.вання від неща-снихвипадків             .                      230

7.5.      Загальна характе.истика медичного страхування та аналіз осно-внихйогосистем...    ...                    240

Запитання для самоперевірки                    264

Тестовізавданнядлясамопе.еві.ки               264

Задачі  ..                     266

8.1.      Страхування майна юридичних осіб                     268

8.2.      Особливості страхування сільськогосподарських підприємств . . .       281

8.3.      Страхування майна г.омадян: б.дівель і спо... , домашнього та іншогомайна                                                  284

8.4.      Страхування тварин            290

8.5.      Ст^ахування транспортних засобів: автомобільного, мо.ського, авіаційного, страхування вантажів                        .          292

8.6. коРснГтаТк!Гчних.изиків...........................     353

Запитання для самоперевірки                    359

Тестовізавданнядлясамопе.еві.ки               359

Задачі  ..                     Тема 9. Страхування відповідальності громадян              363

9.1.      Страхування цивільної відповідальності власників автотранспо-ртних засобів                     363

9.2.      Страхуваннявідповідальностіроботодавців                      376

9.3.      Страхування відповідальностітоваровиробни.і............... 379

9.7Ш....ШІ400

К.^.^.................................. 405

10.1. 1£3S£%55Z£g£Zr.................. 407

10.2.Методи перестрахування        412

10 . 3 .Оюбливолітаффмиопераіщпфестра^           . 417

К.^.^.................................. 444

Т1.1. 11. Доходи, витрати і прибутки ..т.ах.вика  446

11.2.CSSSBH1...................................... 449

11.5.SSEF*........... ■.. . .. . ... 465

ПоТа0™°позначень ! ! \ !     ... 523

s=^"e..MIHI*................................