Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Страхування : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

магниевый скраб beletage

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

В. О. Безугла, І. І. Постіл, Л. П. Шаповал

СТРАХУВАННЯ

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2ББК 65.271я73

Б 40 УДК 368(075.8)

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1.4/18–Г–761 від 02.04.2008)

Рецензенти:

Яловий Г. К. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри теоре-тичної та прикладної економіки Національного технічного університету України «Киї-вського політехнічного інституту»;

Момот Т. В. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку та аудиту Харківської національної академії міського господарства;

Дахно І. І. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менедж-менту зовнішньоекономічної діяльності Міжрегіональної академії управління персо-налом;

Щербак Г. М. – директор кременчуцької дирекції української акціонерної стра-хової компанії «АСКА».

Безугла В. О., Постіл І. І., Шаповал Л. П.

Б 40 Страхування: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 582 с.

ISBN 978-966-364-750-0

Навчальний посібник складено відповідно до освітньо–професійної програми дисципліни «Страхування». В ньому розглянуті загальні принципи, функції та фінан-сово-економічна технологія страхової діяльності, особливості тарифної та цінової стратегії страхової компанії та умови забезпечення її фінансової стабільності.

Теоретичний матеріал подано у вигляді схем, графіків та таблиць. Викладення основних положень супроводжується стислим описом історії формування певної концепції. До кожної з запропонованих тем додаються питання для самоперевірки, тести та задачі, які можуть бути використані студентами в процесі поточної роботи й викладачами для проміжної та підсумкової перевірки знань студентів.

Книга призначена як для самостійного вивчення матеріалу, так і в якості на-вчального посібника для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання.

ББК 65.271я73 УДК 368(075.8)

ISBN 978-966-364-750-0     © В. О. Безугла, І. І. Постіл, Л. П. Шаповал, 2008

© Центр учбової літератури, 2