Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ДодатокЖ Схема розподілу відповідальності за квотним договором : Страхування : Бібліотека для студентів

ДодатокЖ Схема розподілу відповідальності за квотним договором


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

магниевый скраб beletage

Передача ризиків      Розподіл збитків

1          2          3

12        кладі перестраховик залишає на власному утриманні 30 % страхової суми, a 70 % передає у перстрахування.

•          1-й випадок — 30 % у перестрахувальника, 70 % у перестраховика:

. 2-й випадок - 45 % у перес^ахувальника 105 % у пересїраховика:

. 3-й випадок - 66 о/о Уу пере^аху^альника, 154 % у пере^аховика:

Розподіл збитків відбувається в тій же пропорції.

Наприкладі:

•          1-й випадок— збиток 50 %. 15 % сплачує перестрахувальник,

35 % — перестраховик;

.2-й випадок- збиток

80 %. 36 % сплачує 84 % — перестраховик;

• 3-й випадок — збиток 100 %. 66 % сплачує 154 % — перестраховик.

пер е стр ахув ал ьник,

пер е стр ахув ал ьник,

Схема розподілу відповідальності за ексцедентним договором

Передачаризиків

Розподіл збитків

 

1234

12        За цією схемою перестрахувальник залишає на власному утриманні

дента перекриває утримання перестрахувальника в три рази і складає 15

^'нТприкладк

•          1-й випадок — 4 частини у перестрахувальника, договір не пере-страховується;

•          2-й випадок— 5 частин у перестрахувальника, 5 частин у пере-страховика;

•          3-й випадок — 5 частин у перестрахувальника, 10 частин у пере-страховика;

•          4-й випадок — 5 частин у перестрахувальника, 10 частин у пере-страховика, a 4 частини, які залишилися, повинні перестраховуватися

Наприкладі:

•          1-й випадок— збиток 100 %. 4 частини сплачує перестраху-вальник;

•          2-й випадок— збиток 30 %. 1,5 частини сплачує перестрахуваль-ник, 1,5 -перестраховик;

.3-йвипадок-збиток 80 %. 4 частини сплачує перестрахуваль-ник, 8 — перестраховик;

•          4-й випадок — збиток 50 %. 2,5 частини сплачує перестрахуваль-

ник, 7,5 — перестраховик, a 2 частини покриваються договором друго-

го ексцедента.

Схема розподілу відповідальності за квотно-ексцедентним договором

14 13 12 11 10 9

"Г~      2          ~~Г     За цією схемою до 8 частин діє квотний договір з 25-процентним утриманням ризику у цедента, а більше і до 16 — ексцедентний:

•          1-й випадок — 1 частина (25 %) у перестрахувальника, 3 частини (75 %) — у перестраховика;

•          2-й випадок — 2 частини (25 %) у перестрахувальника, 6 частин (75 %) — у перестраховика;

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Вікторія Олександрівна БЕЗУГЛА

Інна Іванівна ПОСТІЛ

Людмила Петрівна ШАПОВАЛ

СТРАХУВАННЯ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б. А. Сладкевич

Друкується в авторській редакції

Дизайн обкладинки – Б. В. Борисов

Підписано до друку 13.06.2008. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 36,5.

Наклад 1000 прим.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006