Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХУВАННЯ 2.1. НАУКОВЕ ПОНЯТТЯ КЛАСИФІКАЦІЇ СТРАХУВАННЯ ТАЇЇ ЗНАЧЕННЯ : Страхування : Бібліотека для студентів

КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХУВАННЯ 2.1. НАУКОВЕ ПОНЯТТЯ КЛАСИФІКАЦІЇ СТРАХУВАННЯ ТАЇЇ ЗНАЧЕННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

магниевый скраб beletage

Класифікація страхування — наукова система розподілу страхування

КЛАСИФІКАЦІИШ ОЗНАКИ

нсь \

юридичні

прове^ТяТах^Гня^и^чись

 

державою

 

історичні

дають можливість відслідкувати

протягом тривалого історичного

перюдуеволющюстрахування

взагалі та його окремих видів, форм і )

страхових організацій

 

економічні

характеризують економічні умови здшснення страхування в

ЗА ЮРИДИЧНОЮ ОЗНАКОЮ СТРАХУВАННЯ КЛАСИФІКУЮТЬ

за вимогами міжнародних угод

tSSSSES^KT

 

• 7 класів довгострокового

. 18 класів загального страху-вання.

 

•          42 види обов’язкового страху-вання;

•          22 види добровільного страху-вання.

ЗАІСТОРИЧНОЮ ОЗНАКОЮ СТРАХУВАННЯ КЛАСИФІКУЮТЬ

Д,енє аб. традиційне:

1468 p. - Венещанський кодекс морського ^ахування), страхування майна від вогневих ризиків;

™ =Гя XX™ Ге™ я(д774Ргоден3.Н "*° '

Нове:

медичне страхування.

Новітнє:

•          страхування будівельних і технічних ризиків;

.авіаційнеікосмічнестрахування;

•          комплексне страхуваннябанюв;'

•          технічний і медичний асистанс.

ЗА ЕКОНОМІЧНОЮ ОЗНАКОЮ СТРАХУВАННЯ КЛАСИФІКУЮТЬ

ТР

 

за спеціалізацією страховика

«Life insurance» — страхування життя

«Non-life» — загальні види страхування

Примітка: Договори загального страхування є короткостроковими та призначені лише для забезпечення компенсації збитків внаслідок стра-хових подій певного періоду

за статусом страхувальника

ш

громадян

юридичних осіб

Примітка: Страхування громадян орієнтоване на соціальні та майнові потреби родини або окремої людини

теД

державне страхування (спеціалізовані державні страхові організації)

 

за статусом страховика

 

^

комерційне страхування (страхові компаніїрізнихформвласності)

взаємне страхування (товариства взаємногострахування)

 

за формою

організації

страхування

індивідуальне

колективне

Примітка: При індивідуальному страхуванні договори укладаються з окремими фізичними особами в індивідуальному порядку, що забезпечує урРахуванняФ визначених похреб окріих оД в^ячи із їхн Jo суспільного, майнового та сімейного стану.

застрахованими є особи, які праціють на цьому шдприємстві, в установі оргашзації).

КЛАСИФІКАЦІИШ ОЗНАКИ ОБОВ'ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ

за правом вибору

страхувальником

страховика

операцій

у визначеній нормативним актом страховій організації

за праеоеою

формою здійснення

виникає автоматично відподвіно до вимог нормативного акта

на підставі угоди, укладення якої обов'язкове для обох сторін

 

Гґ

у повній вартості об'єкта страхування

 

за мірою повноти

їч,™™."°6'™

КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ СТРАХУВАННЯ

 

характеризується переліком певних ризиків, при N.

настанніякихздійснюєтьсявиплата,ав        ,>

обсяг страхової відповідальності

-еризується переліком певних ризикі

..астанш яких здійснюється виплата, a _

майновому страхуванні визначається розмір

збитку, що буде вщшкодовуватись

обмежена

розширена

 

страхування життя

сфера діяльності страховика

фун^ЄТься"на"св7товом"уд;свТді'п"од1лу S*

страхування залежно від спеціалізації страховиків [ загальне страхування