Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Список літератури : Страхування : Бібліотека для студентів

Список літератури


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

магниевый скраб beletage

1. Закон України «Про страхуванш» № 86/96 від 7 берешя 1996 ро-ку (із змшами, внесеними зпдно з Законами № 2775-Ш (2775-14) від

№ 40-IV (40-15) від 04.07.2002, ВВР, 2002, № 36, ст. 266; № 43-IV (43-ВВР, 2003, №33-34, ст. 267; № 856-IV (856-15) від 22.05.2003, ВВР,

шшж

2004, N 26, СТ. 360, № 1701-IV (1701-15) ВІД 11,05,2004, ВВР, 2004,

У&ГйвТ' 2Вово?; ВД %"£ У^Л§^> S!

20.01.2005, ВВР, 2005, №11, ст. 198, № 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, N 18-19, ст, 267, № 2642-IV (2642-15) від 03.06.2005, ВВР, 2005, №27, ст. 363, М> 2705-IV (2705-15) від

II 1 | HI IS 11 I! \

06.10.2005, ВВР, 2006, №2-3, ст. 35, № 3235-IV (3235-15) від

20.12.2005,     ВВР^20066№9^^      від

12:оі:200б; ВВРР'2006, №22%T.'l82T,'№398^V (398-% від 30Л1.200б!

ЖГ^^3201-15»в,л 15Л2-2005'ввр'2006'№13'

5. Цивільний Кодекс України (із змінами, внесеними згідно із Зако-нами № 980-IV (980-15) від 19.06.2003, ВВР, 2004, № 2, ст. 6, № 1255-IV (1255-15) від 18.11.2003, ВВР, 2004, № 11, ст. 140, № 1713-IV (1713-

lit І i 1:1 ill І1Ш lllll 5

17.01.2006,     BBP, 2006, №19-20, ex. 161, № 3456-IV (3456-15) від

22.02.2006, BBP, 2006, №27, ex. 234, № 3480-IV (3480-15) від

6. Господарський Кодекс України (із змінами, внесеними згідно із Законами № 2424-IV (2424-15) від 04.02.2005, ВВР, 2005, № 11, ст. 205, № 2452-IV (2452-15) від 03.03.2005, ВВР, 2005, № 16, ст. 257, № 2454-IV (2454-15) від 03.03.2005, ВВР, 2005, № 16, ст. 259, № 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст. 267, № 2664-IV (2664-15) від 16.06.2005, ВВР, 2005, №31, ст. 420, № 2668-IV (2668-15) від 16.06.2005, ВВР, 2005, №29, ст. 384, № 2705-IV (2705-15) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 33, ст. 427, № 2738-IV (2738-15) від 06.07.2005, ВВР, 2005, №34, ст. 434, №3164-IV (3164-15) від 01.12.2005; ВВР; 2006; №12; ст.Юі; №3201-IV (3201-155 від 15.12.2005, ВВР, 2006, №13, ст. 110, № 3202-IV (3202-15) від 15.12.2005, ВВР, 2006, №14, ст. 117, № 3205-IV (3205-15) від

15.12.2005,     ВВР, 2006, №14, ст. 118, № 3480-IV (3480-15) від

23.02.2005,     ВВР, 2006, №31, ст. 268, № 3528-IV (3528-15) від 15.03.2006, ВВР, 2006, №34, ст. 291, № 3541-IV (3541-15) від 15.03.2006, ВВР, 2006, № 35, ст. 296, № 133-V (133-16) від 14.09.2006, ВВР, 2006, № 43, ст. 414, № 424-V (424-16) від 01.12.2006, ВВР, 2007, №9, ст. 67 №483-V (483-16) від 15.12.2006, ВВР, 2007, №9, ст 77 №549-V (549-16) від 09.01.2007, ВВР, 2007, N 12, ст. 106) //

™' Пові^яний кодекс України (із змінами, внесеними згідно із За-конами №590/97-ВР від 21.10.97, ВВР, 1998, №2, ст. 5, № 1297-XPV (1297-14) від 15.12.99, ВВР, 2000, № 11, ст.89, № 3370-IV (3370-15) від

%^^2^33%%t^JS^Z (350945) ШД

8.         Постанова КМУ « Про удосконалення механізму державно-го регулювання тарифів у сфері страхування» № 358 від 4 червня

9.         Постанова КМУ « Про затвердження Порядку та вимог щодо здшснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента « № 124 від 4лютого 2004 р. // www.rada.gov.ua.

10.       Постанова КМУ «Про затвердження Порядку і правил прове-

дення обов'язкового страхування врожаю сільськогосподарських куль-

тур ■ 6аг„„р„„„х „асїїжеіь держі™ сльськошспода^ськими У„,д-

==дарТ= а—^Л:Ь™ фо'рмЗГ,,, rs від 11 липня 2002 р. // www.rada.gov.ua.

П.Постанова КМУ «Про затвердження Порядку та умов обов'язкового страхування медичних пращвниюв та шших осіб на ви-падок шфжування вгрусом гмунодефщиту людини шд час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим швалідност! або смертг від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-шфекщї, і перелжу категорш медичних пращвниюв та шших осіб, яю шдлягають обов'язковому страхуванню на випадок шфжування ві-русом імунодефіщпу людини шд час виконання ними професшних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності

або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції» № 1642 в^д 16 жовтня 1Р998 p.// wvLrada.govl

12.       Постанова КМУ «Про затвердження Порядку і правил прове-дення обов'язкового страхування тварин на випадок загибеш, знищен-ня, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випад-ків» № 590 від 23 квітня 2003 р.// www.rada.gov.ua.

13.       Постанова КМУ «Про затвердження Порядку і правил прове-дення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації» № 1535 від 12 жовтня 2002 р.// www.rada.gov.ua.

14.       Постанова КМУ «Про затвердження Порядку і правил прове-дення обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, що може бути заподіяна третім особам» № 944 від 9 липня 2002 р. // www.rada.gov.ua.

15.       Постанова КМУ «Про затвердження Порядку і правил прове-дення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезен-ня небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів» № 733 від 1 червня 2002 р.// www.rL.gov.ua.

16.       Постанова КМУ «Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті» № 959 від 14 серпня 1996 р. (із змінами, внесеними згідно з Постановами KM №2011 (2011-98-п) від 18.12.98, №871 (871-2003-п) від 04.06.2003,

^^оо^^^.^. 25Л22Ш' №64° (640-2007"п) В1Д

17.       Постанова КМУ «Про затвердження розмірів страхових плате-жів за звичайними договортми обов'язкового ст^ахування цивільної відповідальності власників транспортних засобів на території України» № 1228 ид 26 вересня 2001 р.// www.rada.gov.ua.

18.       Постанова КМУ «Про затвердження Положення про порядок і умови обов'язкового особистого страхування пращвниюв вщомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)» № 232 від 3 квгтня 1995 р.// www.rada.gov.ua.

19.       Постанова КМУ «Про затвердження Порядку і правил прове-дення обов'язкового страхування цившьної вщповщальності суб'єктів

=д^^^

№ 1788 від 16 листопада 2002 р.// www.rada.gov.ua.

20.       Постанова КМУ «Про затвердження Порядку і правил прове-

дення обов'язкового страхування відповідальності експортера та особи,

№ 1219 від 19 серпня 2002 р.// www.rada.gov.ua.

21.       Постанова КМУ «Про затвердження Порядку і правил прове-дення обов'язкового страхування цившьної відповідііьносгі громадян України, що мають у власност! чи шшому законному володшш зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третш особ! або и майну внасшдок володіння, зберігання чи використання цієї зброї» № 402 від 29 березня 2002 р.// www.rada.gov.ua.

22.       Постанова КМУ «Про затвердження Національної рейтингової шкали» № 665 від 26 квітня 2007 р. // www.rada.gov.ua.

23.       Постанова КМУ «Про схвалення Концепції розвитку страхового ринку України до 2010 року» № 369-р від 23 серпня 2005. //

™4ГаукЙ0Президента України «Про Положення про Державну комі-сію з регулювання ринюв фшансових послуг України» № 292/2003 ид

ворами страхування у разі реорганізації страховиків» №913 від

TESZfc^ «ПРо за_ _ умов провадження страхової діяльності» №74 (v0074486-03) від 09.10.2003 р. (із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Держ-

порядку уклГдання договоРр,вФ,з с1раУх„»„каРм„-„ере?„де™м„,, № 8197 ^Г^ЇЇЖЖ^ «ПР0 Мд_ П„рВД да

№. 8170 вщ 25 жовтня 2007 p. // www.rada.gov.ua.

який має право здійснювати страхову діяльність в Україні» № 7924 від

застосування заход.в впливу за порушення ними законодавства про фі-нансові послуги та про внесення змш до деяких нормативно-правових акт1В» № 6426 від 16 грудня 2006 р. // www.rada.gov.ua.

31. Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Порядку по-

від 3 червня 2005 р. // www.rada.gov.ua.

32. Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Правил фо-(із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної комісії з

міщення страхових резервів із страхування життя» № 1626/10225 від 22 грудня 2004 р. (із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Дер-

формування резервів із страхування життя» № 198/8797 від 16 лютого 2004 р. // www.rada.gov.ua.

35. Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Порядку і

чення до валових витрат страховика суми збитку від перерахування у гривш заборгованості за основною сумою депозитного внеску» № 336/6/15-0516 від 19 січня 2006. // www.rada.gov.ua.

37.       Абалкина И. Л. Страхование зкологических рисков (из практики США). -М,ИНФРА, 1998. - 88 с.

38.       Автострахование: теория, практика и зарубежньш опьіт: Специ-альное приложение к журналу «Финансн». — М.: Финансн, 1995. — 225 с.

39.       Артамонов А. П. Практика непропорционального перестрахова-ния. — М.: Изд. дом «Страховое ревю», 2000. — 140 с.

40.       Архипов А. П. О формировании и управлении коллективом стра-ховой компании // Финансн. — 1997. — № 11. — С. 34-39.

41.       Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа. — К.: Знання,

1997.   — 216 с.

42.       Бирюков Б. М. Страхование автомобиля. — М.: ПРИОР, 1999. -

128 с.

пособие. — М.: ПРИОР, 1999. — 128 с.

44.       Воблий Г. К. Основьі зкономики страхования. — М.: Анкил, 1995. — 226 с.

45.       Галагуза Н. Ф. Страховне посредники. -- М.: Юринформ,

1998.   — 208 с.

46.       Ефимов С. Л. Деловая практика страхового агента и брокера. —

М: Старховой полис, 1996. — 416 с.

47.       Журавлев Ю. М., Секерж И. Г. Страхование и перестрахование (Теория Лрактика). - М, А^кил, 1993. ^ 115 с.

48.       Законодавство України про страхування. — К.: Юрінкон, 1997. — 250 с.

49.       Заруба О. Д. Основи страхування: Навч. посібник — К.:УФІМБ, 1995. — 180 с.

^г™о0Ас^?:.справа: п,лручн™ - К: т—'

51.       Зозуля Н. В. Кругооборот фондов и средств страховой организа-ции // Финансьі. - 1997. - № 11 - С. 39-43.

52.       Зубец А. Н. Страховой маркетинг. - М, Анкил, 1998. - 254 с.

53.       Иванова Н. Г. Медицинское страхование: Учеб. пособ. — СІЖ: Изд-во ун-та зкономики и финансов, 1992. - 24 с.

54.       Косирев Б. А. Пенсионное страхование как главннй вид соци-ального обеспечения // Деньги и кредит. — 1996. — № 6. — С. 69-74.

55.       Краснова И. А. Страховне фондьі и финансово-кредитнне отно-шения. — М.: Анкил, 1993. — 232 с.

56.       Кредитное страхование (по материалам Великобритании). — М.: Анкил, 1992. — 232 с.

57.       Осадець В. Д. Страхування: посіб. — К.: Товариство «Знання», КОО, 1997. — 426 с.

58.       Самойловський А. Л. Паритетність страхових операцій : страхові

№3. —С. 8—14.

59.       Саркисов С. 3. Личное страхование. — М.: Финансн и статисти-ка, 1996. — 94 с.

60.       Словарь страховнх терминов/ Под ред. Е. В. Колмина, В. В. Ша-хова. — М.: Финансн и статистика, 1991. — 336 с.

61.       Страхування: теорія та практика: Навч.-метод. посіб. / За загаль-ною редакцією проф. Н. М. Внукової— Харків.: Бурун книга, 2004. — 376 с.

62.       Ткаченко Н. В. Страхування. Практикум: Навч. посіб. — К.: Лі-ра-К, 2007. — 270 с.

^Гі?==еСсГГ""" В УКРаї"- ,"Ф0РМаи,Й""Й РЄСУРС

64.       «Insurance Online» - український сервер страхування http://www.uainsur.com.

65.       «Insurance TOP» — страховий рейтинг http://insurancetop.com.

66.       Все остраховании http://www.insuranc.ru.

67.       Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

^„ЛГ„а,„5„=В"Х         °РГа"ИаШЙ    УКРаї""           (ЛС0У)

70.       Страхова компанія «Блакитний поліс» http://www.bplife.com.ua.

71.       forrNSURER.COM - будь подкован в страховании http://forinsurer.com.

72.       INSUREIT - все, что Вьі хотели знать о страховании http://www.insureit.ru.

73.       Украинский финансовьій сервер http://www.ufs.com.ua.

p^as^sanssr- портал по страхованию в Ук-

75. Информационннй          портал            о          страховании

http://wwwpbstrahovame.ru.