Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Покажчик позначень : Страхування : Бібліотека для студентів

Покажчик позначень


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

магниевый скраб beletage

 

Позначення   Назва показника

12

Тема 2

Q         Страхове відшкодування

S          Страхова сума за угодою

W        Вартісна оцінка об'єкта страхування

т          Фактична сума збитків

Тема 3

Ть        Брутто-тариф, або брутто-ставка

т„         Нетто-тариф, або нетто-ставка

N         Навантаження

Ns       Витрати страховика на ведення страхової справи

Npr      Витрати страховика на фінансування превентивних заходів

Nr        Норма прибутковості

Т„о      Нетто-тариф основний

Ar        Ризикова надбавка

р(а)      Ймовірність настання страхового випадку

к          Коефщієнт відношення середньої виплати на один договір страхування до середньої страхової суми на один договір

m         Кількість несприятливих для страхової події випадків

п          Загальна кількість випадків з однаковими можливостями на-стання

Q         Середня страхова виплата на один договір страхування

Продовження табл.

 

Позначення   Назва показника

12

S          Середня страхова сума на один договір страхування

ty         Коефіцієнт, який залежить від гарантії безпеки у (квантіль рів-ня у нормального розподілу)

N„       Нетто-премія

В         Брутто-премія

X         Повне число років, що виповнилися

t           Змінний індекс, що дорівнює повній кількості років з часу по-чатку дії договору страхування життя

h          Кшькшть ошб, що дожили до вжу хроків (змшна * позначає Го7у™ у^ГнГж3иа^аХ0ВаН01 °СОбИ На ЧаС ^^^ Д°-

l-x+1    Кількість осіб, що доживуть наступного року

^х+і     Кількість осіб, що доживуть до вікух + ґроків

dx        Кількість осіб у віці х років, які не доживуть до віку х + 1 рік

Px        Імовірність дожити до віку х + 1 років для особи у ВІЦІ X

tPx       Імовірність прожити не менше ніж t років для особи у ВІЦІ X років

1 X      Імовірність смерті протягом року для особи у віці х років

tlx        Імовірність смерті протягом t років для особи у віці х років

tEx       Одноразова нетто-ставка із страхування на дожиття

tAx      Одноразова нетто-ставка на випадок смерті

Продовження табл.

 

Позначення   Назва показника

12

Dx       Комутаційні числа

Nx      

 

Сх      

 

Мх      

 

Rx       

 

0.x      

 

Рх       

 

V         Дисконтуючий множинник

і           Норма дохідності інвестицій

W        Граничний вік таблиці смертності

Тема 11

РНП    Резерв незароблених премій

зп        Зароблені премії

П;        Частка надходжень суми страхового платежу за договором

/И;       Строк дії договору

ПІ        Число днів, що минули з моменту, коли договір набрав чинно-сті, до дати розрахунку

пь П2, П3       Сума премій за другий, третій і четвертий квартали

РЗНЗ   Резерв заявлених, але невиплачених збитків

ЗЗзв    Сума заявлених збитків у звітному періоді

ЗЗп      Сума невиплачених збитків на початок звітного періоду за по-передні періоди

Закінчення табл.

 

Позначення   Назва показника

1          2

ЗВзв    Сума виплачених збитків у звітному періоді

ВВЗ     Витрати на врегулювання збитків

РК       Резерв катастроф

ЧП       Частка перестраховиків на початок і кінець періоду

спп      Сума страхових премій, сплачених страховиком перестрахови-

спс      Сума премій, отриманих страховиком у звітному періоді

кп        Комісійні винагороди за перестраховування

вп        Частки страхових виплат, сплачені перестраховиками

ПТР     Повернуті суми з технічних резервів, інших, ніж резервів неза-

всв      Витрати страховика на страхові операції, що відносяться на

ВЦР    Відрахування в централізовані страхові резервні фонди

вс        Суми страхових виплат і страхових відшкодувань, здійснені

ВТР     Відрахування в технічні резерви інших, ніж резерв незаробле-

ВРСЖ Відрахування в страхові резерви із страхування життя

псд      Прибуток від страхової діяльності

дсд      Дохід від страхової діяльності

всд      Витрати від страхової діяльності

ВРСД  Валовий результат від страхової діяльності

зов      Загальні операційні витрати