Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ТЕМАб : Страхування : Бібліотека для студентів

ТЕМАб


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

Загрузка...

1.         Сумарнустраховупремш:

300 000 0,1 10 = 300 000 (грн)

2.         Максимальне відшкодування, на яке теоретично може розрахову-

вати страхувальник:

300 000-10 = 3 000 000 (грн)

™3 000000-0,1 = 300000 (ірн)

страхувальника збігаються. Отже, вигідність страхування в даному ви-падкувиправдана.

4. При збільшенні числа страхованих автомобілів до 20 сумарна страхова премія збільшиться в 2 рази і складе 600 тис. грн, а реально

ним доходом.

У даному випадку вигідність страхування є сумнівною.

Задача 2.

Hi, тому що було здійснено два порушення:

1.         Нова ліцензія видаєть.я не раніше ніж в останній робочий день дії

2.         Ліцензія на кожен видстрахування оформляється окремо.

Задача 3.

Hi, тому що відповідно до Закону України «Про страхування» міні-мальний розмір статутного фонду страховика, який займається страху-ванням життя, повинен дорівнювати 1,5 млн євро., а відповідно до «По-ложення про особливості забезпечення правонаступництва за укладе-ними договорами страхуван,я у разі реорганізації страховиків» страхо-

г^=р„х™ах„гт^„г’--—нов- ™ лщензЯ

Задача 4.

Hi, тому що відповідно до «Положення про особливості забезпечен-ня правонаступництва за укладеними договорами страхування у разі реорганізації страховиків» № 913 від 4 червня 2004 p.:

1.         Учасники реорганізації зобов’язані після прийняття рішень про реорганізацію вищими органами всіх страховиків, що реорганізовують-ся, негайно повідомити Держфінпослуг про початок процесу реоргані-зації, його шляхи та про вчинені щ’до реорганізації дії.

2.         Учасники реорганізації зобовязані не пізніше 20 робочих днів пі-сля п,ийняття рішень про ре,рганізацію вищими органами всіх страхо-

ін3.мації.