Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
12.4. КОРИСНО ТА ЦІКАВО : Страхування : Бібліотека для студентів

12.4. КОРИСНО ТА ЦІКАВО


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

Загрузка...

 

Страхова компанія 2007 року

До числа номшантів серед страхових компаній увійшли 20 фі-нансових установ, які станом на перше швріччя 2007 року ма-ли обсяг чистої страхової премії вищий за 8,5 млн дол США (43 млн грн).

 

АСКА Оранта

Вексель          ПЗУ Україна

ВЕСКО          Провідна

Дженералі Гарант     Провіта

Догмат-Страхування            Просто страхування

Європейський страховий альянс   Страхова група ТАС

ІНГО Україна            Українська пожежно-страхова компанія

Княжа Українська страхова група

Кредо-класик            Український страховий альянс

Омега Універсальна

 

Критерії життєздатності страхових компаній

Перелік критеріїв визначення життєздатності страхових ком-

все, об’єми зароблених премій— вони повинні бути не менші

5-и млн дол, або в стратепчних планах передбачати вихід на такий рівень протягом трьох років. Ця цифра визначена на основі прак-L„ уг„Ррського ринку Р„а опе^ційнУвитрати у страхової *„„£„« йде 2,5 млн дол і ще стільки ж на виплати. До комерціюшх - ^

стку роздрібних продажів в портфелі страховика— вище 10 %. Уразі наявності крупних ризиків показник перестраховки може бути збільшений до 90 %, тоді як критерій роздрібних продажів для ринку неактуальний.

 

Рейтинг стійкості страхових компаній

У традиційний осінній страховий рейтинг «Експерта» увійшло 67 з 4Р1 зареєстрованих „а .лочаток V р. в Укра'Ік, с^ахових компаній (СК). У ризиковому сегменті в (рі) — рейтинг включе-„о 53 компаші з „L 37 „ого'дшшся „адатїііформашю „ро себ, На компанії ризикового сегмента, що беруть участь в рейтингу, „рипало 3,8 „V гр„ валових премій, зібр^в 2006 рРЦе сші дає 30—50 % ринку реального страхування в Україні. У сегменті «дчушиьс V^aL, акливно^ Напр„клаРд, „а „очаток 2007-го в 37 компаніях було зайнято 5061 співробітник, а на кі-нець першого швріччя 5957 чоловік. Приріст числа штатних сшвробітників за швроку на 17,7 % навряд чи можна вважати се-зонним, так само як і зростання витрат на оплату пращ (більше

ням числа зайнятих в галузі, вказують на значне зростання в сег-менті страхового роздрібу. Саме роздріб вимагав збільшення за-йнятості в секторі: Це означає, що ринок стає менш залежним від

Х%НоТ™аактивності, яке можна було спостерігати в страхо-вому роздрібі, було викликане двома чинниками: зростанням об’ємів кредитів, виданих населенню, і посиленням перевірок наявності пошсів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних автотранспортних засобів (ОСГПО).

До групи найбільш відкритих (прозорих) компаній ризикового

^І-Г™ Г °Х=ь ХП ™Г —!:

У рейтингу стійкості аналізується лише фінансовий стан компанії ідаєтьсявисновокпрорівеньїї опору несприятливим чинникам в майбутньому. Питання про те, чи платить СК своїм страхуваль-никам і як вона це робить, лежить на відповідальносїі самого страховика, але кожна компанія, що потрапила в рейтинг, техніч-

готова довиплатіможеїхздійснювати.

Шдгрупу найстійкіших компаній очолили страхові компанії

половини валових премій ВЕСКО була отримана від фізичних осіб.

СК «Бусін», контрольована топ-менеджментом, залишається

ванні авіаційних ризиків. У другій половині 2006 р. її клієнтська база поповнилася найбільшим в країні авіаперевізником «Аеро-світ». У результаті за перше півріччя 2007 р. її валові премії ви-росли більше ніж удвічі в порівнянні з аналопчним перюдом ми-

Суспільство з додатковою відповідальністю страхова компа-нія «Провіта» також привертає увагу своїми темпами зростання: при чистому капіталі в 447 млн грн за 2006-й компанія зібрала премій тільки на 85 млн, проте за перше швріччя нинішнього ро-ку зуміла підписати вже 86,8 млн грн валових премій. СК «Про-віта>> є власником 66 % акцій однош з найбільших українських банків — «Форум».

Re, контрольована голландсьїим холдингом Ukraine Pension and Insurance Holding B.V. - один з небагатьох в країні перестраху-вальників, що працюють в сегменті реальної перестраховки.

СК «Альфа-гарант», що тісно сшвпрацює з Укрпромбанком, вважалася залежною від bancassurance. Проте в січні 2007 р. ста-ла помітна активність компанії в корпоративному сегменті Вона

' Прихованим фаворитом можна вважати компанію «РОСНО Україна». У торшшьому рейтингу вона очолювала групу шдерів, проте за минулий рік СК зібрала всього 59 млн грн премій, а за „^рше швр.ччя 200Р7-го - 48Р„л„ грн. На „очатку'цьог'о р<жу к„-нтроль над материнською компанією РОСНО (Росія) перейшов від АФК «Система» до німецького фшансового холдингу Allianz, який свою стратегію відносно українського ринку поки не роз-кривав.

3 крупних компаній, валові премії яких за минулий рік пере-TyZ« ШО „л„ ФН, вИщу „«.Ly слШкослі оТр„Умала K„„naL

Всі три СК е <<важк„а?летами>, ринку - ро'змір їх' премій за „„-нулий рік перевищив 150 млн грн, а середньоспискова чисель-ність штатних сшвробітників - п'ятсот чоловік.

(рі) -рейтинг не враховує високого рівня зовнішньої підтрим-ки, ^имРволод1Є сЛдженералі Гараїх». Компашя входих'ь до складу іташйського фшансового холдингу Generali - одного з найбі-льших операторів страхового ринку Євросоюзу (на початок липня ш-вестиційні активи групи Generali перевищували 340 млрд євро, що у декілька разів більше від валового внутрішнього продукту на-шої країни). «Дженералі Гарант» - одна з п'яти страхових ком-паній в Україні, що має індивідуальний рейтинг стійкості. її мо-жна вважГхи поки Що един/м прикл'адом усшшної робохи вітчизняного менеджменту і іноземного стратегічного інвестора в страховому секторі. Hi ав'стрійським, ш „Гмецьким, „, „ав.ть'ро-сійським страховикам покищо не вдалося досягти в сегменті реа-льного страхування тих об'ємів бізнесу, які є у «Дженералі Га-рант».

СК «Універсалвна» - едина страхова компанія, що зробила

тільки оголосила, що до 2009 р. збирається вийти на ІРО, але і провела приватне розміщення своїх акцій (частка її паперів, що знРаходяхьсРя у віму ойгу, досягла Л %). За заяво'ю 'хоп-менеджерів «Універсальної», одним з портфельних швесторів компанії є американський інвестиційний банк Goldman Sachs. Ha

вийти на страхові ринки країн СНД.