Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.4. ОПОДАТКУВАННЯ СТРАХОВИКІВ : Страхування : Бібліотека для студентів

11.4. ОПОДАТКУВАННЯ СТРАХОВИКІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

Загрузка...

СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ СТРАХОВИХ КОМПАШИ

Загальнодержавні податки і збори

Місцеві податки і збори

 

{

Прямі податки

Податки

}

 

[ На прибуток підприємств

На рекламу

 

На майно

Комунальний податок

За землю

3 власників транспортних засобів

Збори

У

 

{

Непрямі податки

a3.™T?So™

 

На додану вартість

Мито

3»Se.°or"T:™

Ч

Збори

автотранспорту, що прямує за кордон

 

На обов'язкове соціальне страхування

< >

Інші збори

 

Наобов'язковедержавне пенсійне страхування

Державне мито

ОПОДАТКОВУВАНИЙ ДОХІД СТРАХОВИКІВ — сума страхових плате-1 жів, страхових внесків, страхових премій (далі - сума валових внесків), одер-жаних (нарахованих) страховиками-резидентами протягом звітного періоду за

том.

 

СТАВКИ       

                       

0 відсотків     

 

           

 

           

           

3 відсотки     

 

           

                        >

12 відсотків    L Г     

 

           

           

 

25 відсотків   

           

 

ОБ 'ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ

Дохід, отриманний внаслідок виконання договорів з довго-

строкового страхування життя та пенсійного страхування у

межах недержавного пенсійного забезпечення у разі вико-

нання вимог до таких договорів.

Суми, отримані при укладенні договорів страхування або перестрахування ризику безпосередньо із страховиками та перестраховиками-нерезидентами, рейтинг фінансової на-дійносгі (стійкості) яких відповідає вимогам, установленим

спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг (у тому числі

повідає вимогам, установленим зазначеним

відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту.

Дохід, отриманний внаслідок виконання договорів з інших видів страхування.

разі порушення вимог, у тому числі 'іх дострокового розі-

рванняу податковому періоді, в якому відбувсяфакттако-

го порушення, з нарахуванням пені на суму податкового

2-ГГа=^^^^

ня таких доходів, до дня 'іх включення до валового доходу.

Суми виплат у межах договорів страхування або перестра-хування ризиків (у тому числі страхування життя) на ко-

Доходи від нестрахових операцій. При цьому до категорії

валових витрат, пов'язаних з одержанням таких доходів, не

включаються вшрати, які понесені страховиком під час

здійснення операцій із страхування (перестрахування).

Інвестищйний дохід, одержаний страховиком від розміщення

копггів резервів страхування життя, оподатковується у страховика в

частині, яка належить страховику. Частина швестищйного доходу,

одержаного від розмпцення коштів резервів із страхування життя,

що належить страховику, визначається як різниця між сумою

доходу, одержаног^ (нарах^'ваного) в1Д розміння хопггів^шш

із страхування життя, та сумою витрат страховика на ведення

справи, яК1 не м=девГ= 15 % 0Тр_

Доходи,одЄржашстраховиком-

^денхомстрахов'ихвиплах

(страховоговідшкодування)у

частинивмежахчастоЮ.вякш

перестраховик несе відповідальність

згідно з укладеними із

страховикомцедентом договорами

[ол,Г,^ь£у",Гь„о„у

v

 

D

Якщострио.икздшсюе

 

швестищйного доходу можуть перевищувати 85 %

Якщо договір довгострокового страхування життя чи з недержавного

пенсшного забезпечення розривається з будь-яких причин до

закінчення мінімального строку його дії або до настання

відповідного страхового випадку, в результаті чого відбувається

платником податку, то платник податку, який збільшив валові

витрати, зобов'язаний включити до складу своїх валових доходів

ВІДПОВІДНОГО звітного періоду суму таких попередньо сплачених

плаТЄЖ1в (ВНЄСКІВ премш), збшьшену на суму пеш, нараховану на

суму податкового боргу, яка розраховується з початку податкового

перюду, наступного за перюдом, в якому такий платник податку

вперше збільшив валові витрати на суму таких страхових платежів у

межах такого договору, до дня подання податкової декларації за

такого платника податку.