Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_cfb40222bfb73c265333baa79b0dfb56, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.4. СТРАХУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ : Страхування : Бібліотека для студентів

9.4. СТРАХУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

магниевый скраб beletage

 

Страхування професійної відповідальності пов'язане із можливістю пред'явлення претензій

страховомуполісі.

виконання ними:

 

383

Види професійної відповідальності, які підлягають страхуванню:

 

Треіі особи — невизначене коло осіб, яким страхувальник може завдати майнової шкоди.

Страхоеий еипадок

помилка, допущена страхувальником під час виконання професійних

обов'язків, як^ризвел'а дГмаТЄріальних збихК1в або вхрах'и їдоров'я,

заподіяння тілесних пошкоджень чи смерті третіх осіб.

У СТРАХУВАНШ ПРОФЕСІИНОІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИДІЛЯЮТЬ ДВІ ГРУПИ РИЗИКІВ

 

ІГРУПА          V

РИЗИКІВ

ІІГРУПА РИЗИКІВ

 

\                       /

            Ризики, пов'язані із

МОЖЛИВІСТЮ

заподіяння третім

особамтшесних

пошкоджень та шкоди

здоров’ю.

Таківипадки

трапляються в роботі          

/                       \

 

\                       /

            Ризики, пов'язані з

МОЖЛИВІСТЮ

заподіяння матеріальних збитків,

куди включають

термін втрати права на

пред'явлення

претензш.

Ці ризики пов'язані з

діяльністю

архітекторів,  

/                       \

Відповідальність за помилки або упущення, що їх припустилася особа тд час виконання професшних обов'язків, базується" на зако-нодавчих та нормативних акгах, які регламентують зобов'язання сторш в тій чи шшій сфері діяльності.

Основу професійної відповідальності становить порушення контра-кту між професюналом та кшєнтом щодо надання послуг. Будь-яка особа, що придбає послугу, розраховує на компетентність та сум-лінність професіонала. Якщо клієнтові завдано шкоди, він має право притягти до відповідальності професіонала в судовому порядку. Головним джертлом претензш до професюналів є упущення, поми-лки або хибні дії, які призвели до фшансових збитків кшєнтів або третіх осіб. Природа шкоди залежить від характеру професшної ді-яльності. Відповідальність професіонала полягає в дотриманні не-обхідної обережності та майстерності під час виконання своїх обов'язків. При цьому він не обов'язково має бути компетентним в усіх питаннях. Рівень квашфікащї професшного пращвника має бу-ти не нижчим від рівня, якого один професіонал очікує від іншого в тій самій професійній галузі.

Способи захисту професіонала

Захистом проти висунених претензш може бути доказ, що професюнал не

перевищив своїх повноважень, був обережний та що його дії відповідали

рівню кваліфікації, яка вимагається від професіоналів у цій галузі. Він по-

винен переконати суд,щодіявчЄснотарозу^но.

Великі суми позовів, а також відсутність резервів для таких виплат, які

професіонал потенційно має бути готовий сплатити, змушують його вдава-

тись до страхування. Більше того, у деяких країнах страхування професій-

ної відповідальності здшснюється в обов'язкомй формі

Професійна діяльність нерідко ґрунтується на засадах партнерства. При

цьому партнери можуть бути відшвідальні за позови, що ВИНИКЛИ 3 вини

співвиконавців. Склад партнерів може змінюватися з часом. Тому постає

потреба в захисті від позовів, що виникають через порушення колишніх

партнерів.

Відповідальність страхувальника тлумачиться не лише як відповідальність

особи, що уклала цей договір страхування, але й як відповідальшсть за по-

милки її колишніх партнерів у цьому бізнесі, а також за відповідальність її

співробітників.

Договір страхування зобов'язує страхувальника негайно повідомити про

будь-який позов або намір притягти його до відповідальності.

Страхування від наклепу, поговори та дискредитації

У такому покритті мають потребу особи, пов'язані з друком та

виданням книжок, журнашв, газет, ведучі телевізійних та

радіопрограм.

Позови можуть висуватися, якщо через поговір завдано шкоди

репутації інших осіб. Наклепи, поговори можуть викликати до

них ненависть, зневагу, насмішки, завдати шкоди роботі. При

цьому недостатньо самого лише уіемлення гідності та почуттів

постраждалих. Має бути факт завдання шкоди репутащї.

Якщо наклепні заяви стають доступними третій стороні і такі

Страхування від ненавмисних помилок лікаря

(застрахованої особи) при наданні медичних

послуг

•          при встановленні діагнозу захворювання: .припроведеншкурсушкування,

•          при оформленні призначень і рецептів:

•при ненавмисному скороченні термшів стацюнарного або амбулаторногошкування.

 

Страховик бере на себе матеріальну відповідальність у страховому випадку:

за заподіяну шкоду здоров'ю пацієнта або уразійогосмерті

відшкодовує витрати по попередньому

з'ясуванню обставин і міри вини лікаря

(послуги експерта)

витрати по веденню справ по страховому випадку в судовихорганах

 

Страхування ризиків відповідальності страхуваль-ника у зв'язку з нечесністю службовців

 

Зі страхового покриття виключаються претензії, що виникають вна-СЛІДОК особистої злоби та недоброзичливостц богохульства; шкоди, яка стосується комп'ютерного програмного забезпечення. Можли-вість страхування може бути обмежена специфікою публікацій. Ви-ключаються також позови, зроблеш шоземними судами або внасш-док наклепу кримшального та міжнародного характеру.

Розмір страхового відшкодування визначається договором страхування при

При обов'язковому— мінімальна сума визначається чинним законодавст-вом або згодою сторін.

-''Г'Г,'е"Г."7Іс„=ГГТаб=;

Міністрів України і можуть змінюватись не          N.

пізніше, ніж за два місящ до початку нового

календарного року за поданням Укрстрахна-       Р

Виплата страхового відшкодування здійсню-       у^

ється третій особі протягом 15 робочих днів. у^Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_cfb40222bfb73c265333baa79b0dfb56, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0