Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.3. СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТОВАРОВИРОБНИКІВ ЗАЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ : Страхування : Бібліотека для студентів

9.3. СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТОВАРОВИРОБНИКІВ ЗАЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

магниевый скраб beletage

Страхування відповідальності товаровиробника

спрямоване на захист штересів як товаровиробників, які несуть відповідальність за якість реалізованих това-рів/послуг, так і споживачів, які можуть постраждати внасшдокїх споживання.

•          J          1          ■

 

Поняття «товаровиробник» містить не тшьки безпосереднього виробникато-вар1в>айпосТРачальник1вімпорТЄр1в>

Мета цього виду страхування — захищати страхувальника в разі претензш, що їх вису^ають споживачі його продукції (послуг, котрі ним надаіться) і за які вш несе відповідальність згідно із цившьним

законодавством.

Розвиток страхування відповідальності за якість

продукції тісно пое'язаний з розвитком правових

норм, які захищають споживачів товарів.

Оскільки вітчизняні виробники прагнуть розширити свої експортні можливості, підвищити конкурентоздатність своєї продукції, їм необ-хідно враховувати прийняті за кордоном вимоги до якості, а також за-ходи, що вживаються для захисту прав споживачів.

Директива Європейського Союзу передбачає сувору відповідальність виро-бника, тобто «відповідальність без вини». Для отримання компенсації осо-

£3S!SSr4S,^3 що їй було завдано шкоди та що шкода є

Дефектною є продукція, безпечність якої не відповідає рівню, на який має право розраховувати споживач з огляду на всі обставини (призна-чення продукції, зонншпгій вигляд, упаковка, наявшсть шструкщй та правил експлуатації тощо). Шд дефектом розумшть також недошки конструкції, виробничі огріхи, помилки в інструкції, недоліки контролю за якістю продукції.

У разі висунення позову тягар доказів (тобто збір та надання доказів у свш захист) повністю лягає на виробника. При цьому він може знизити відпові-дальність, довівши таке:

■          він ужив усіх необхідних кваліфікованих заходів до виключення дефектів у продукції на етапі виробничого процесу або діяв згідно з певним законо-давчим актом;

■          вш не передав дефектну продукщю у сферу збуту;

■          поставка здійснювалась не у ході бізнесу з метою отримання прибутку (наприклад, подарунок);

■          він виготовив тільки частину продукту, а дефектною виявилася вся конс-трукщя або причиною стала шструкщя, надана на наступному етапі;

■          на момент передання товару у збут він не міг виявити цей дефект, вихо-дячи з рівня наукових та техшчних знань того перюду (так званий ризик «розвитку»; не всі члени Європейського Союзу прийняли цей вид захисту):

3SH ^zsi-p—r41"™"™пра,ил обсрежно"' ™ '""

ш

&

 

Поліс відповідальності виробника за якість продукції

не покриває ризиків, пов'язаних з використанням

Приклад

Відповідальність власників транспортних засобів

покривається договорами транспортного

страхування. Відповідальністю за якість

авіапродущії займається ринок авіаційного

страхування.

 

Виключається відповідальність за шкоду споживачеві (третій

.* *^Z^ZS?^££2k д1яМИ та

розпорядженням вшськових та громадянських влад;

•          з дефектами, які були відомі страхувальнику до реалізації

"РзЗрЦавильним зберіганням на складі страхувальника;

•          з транспортуванням продукції (цей ризик вноситься до інших

пол4, нап^ад, за l^l^oL перев.ника);

•          зі шкодою нематеріальним активам: патентам, знакам для

\ товарів, ліцензіям тощо.

^

Виключається відповідальність, якщо дефект настав внаслідок природних властивостей або якщо шкода здоров'ю та майну вважається неминучою. Це можливо при навмисних ДІЯХ або грубій необережност! страхувальника. Деякі з указаних ризиків вносяться до розширеного страхового покриття.

X

X

За бажанням страхувальника страховик може додатково розши-рити страхове покритхя за можливий непрямий збиток. ВарТ1Сть такого страхування вища, до того ж страховики неохоче нада-ютьцейвидзахисту.

 

Страховик не страхує відповідальносгі, що виникла з плану, проекту, фо-

рмули або специфікації продукції. Деякі страховики готові включити такі

ризики в договір страхування за додаткову платню. Рішення залежить від

характеру продукщї, потенщйної небезпеки, помилок конструювання,

кваліфікащїперсоналу.

 

Страхування відповідальності вироб-

ника за фшансовий збиток передбачає

такі умови. Страхуванням покрива-

ються збитки, завдані споживачеві

внаслідок непридатності продукції для

виконанняприРзначЄнихїйРфАй,бЄз

факту заподіяння шкоди здоров'ю або

 

шкоди майну.