Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.2. СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РОБОТОДАВЦІВ : Страхування : Бібліотека для студентів

9.2. СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РОБОТОДАВЦІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

магниевый скраб beletage

Розвиток промислового виробництва, ускладнення технологічних проце-сів стали причиною підвищення виробничого травматизму та професійних

о:

Страхування відповідальності роботодавця

це надання страхового захисту на випадок пред'явлення страхуваль-нику пращвниками вимог про вщшкодування майнової шкоди, за-вданої їх життю, здоров'ю в результаті нещасного випадку чи про-фесійного захворювання.

Укладання договору страхування надає можли-вість захистити майнові інтереси роботодавця, пов'язаш з його обов'язком компенсувати шко-ду, завдану життю та здоров’ю робітників, пост- • раждалих на виробництві, та штереси робітни-ківТяким завдана шкода буде відшкодована.

Роботодавець несе відповідальність перед службовцями у випадку, коли:

він припустився особистої необережності (якщо роботодавець є фі-зичною особою);

 

не зміг забезпечити відповідного та безпечного обладнання, устат-

кувати безпечні робочі місця й підібрати кваліфікованих, компе-

тентних службовців;

 

сталися порушення законодавчих актів, які можуть призвести до відповідальності роботодавця;

/

необережність одного зі службовців призвела до травми іншого

            СЛУЖ "*'       /

Службовці — це особи, які працюють за наймом або навчаються, стажуються на підприємстві^

Службовцем

™д=рбо^УК^Наі

 

(

Кожний службовець під час роботи має додержуватисяХ

розумної обережност! щодо свого здоров'я та безпеки, a \

також щодо здоров'я та безпеки інших осіб, які можуть

постраждати від його хибних дій.  J

 

забезпечення охорони здо-

своїх службов-ців під час робіт

вжиття заходів з ме-

тою запобігання

будь-якого ризику

дляздоров'яосШ.як:

усіма можливими засобами запобігання викидам у атмосферу отруйних і шкідливих речовин

Якщо пращвникові було завдано шкоди під час виконання роботи в будь-якому місщ, не пов'язаному з діяльністю роботодавця, останшй жодної відповідальності за це не несе і компенсація не виплачується.

Страховий захист надається лише стосовно вііовідальності роботодавця за тшесш по-шкодження, смерть та професійні захворю-вання.

Шкода майну, якої завдано службовцям, покрива-ється полїсом цившьної вііовідальності.

Страховик не відшкодовує витрати:

 

забудь-якими

видами штра-

фів та неусто-

йок

особі, яка не є страхувальни-

комабопартнеромстрахува-

льника, на якогопоширюєть-

ся страховий захист

 

-\

Страховики обов'язково застосовують франшизу за одним страховим ви-падком, а також за збитками стосовно одного службовця.

Для оцінки ризику андеррайтер потребуе від страхувальника таку інформацію:

Вид виробництва. Рід діяльності страхувальника описується докладно

з метою уточнення страхового захисту.селекщїризиків.

Умови праці службовців, дотримання техніки безпеки та розвиток

Кількість службовців, іх кваліфікація, стаж.

Річна заробітна плата. Саме цей показник береться за основу для ви-

значення достатніх лімітів.

Специфіка діяльності окремих категорій службовців. Вивчається ха-

рактер робіт - чи пов'язаш вони з використанням вибухових та вогне-

небезпечних речовин, хімікатів, механічних пристроїв, з роботою на ви-

соті або під землею. Відповідно андеррайтер може виключити окремі

ризики або ввести обмеження.

Робота на чужій території.

Історія збитків за останні 5 років, сума найбільшого збитку.

Розрахунок премії. Пошси оформляються на регульовашй основі.

Страхувальник виплачує депозитну страхову премш, сума якої зале-

Метод підрахунку страхової премії ґрунтується на сумах річного обігу