Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
8.7. КОРИСНО ТА ЦІКАВО : Страхування : Бібліотека для студентів

8.7. КОРИСНО ТА ЦІКАВО


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

Загрузка...

 

ПОРАДИ ПРИ УКЛАДАННІДОГОВОРУ СТРАХОВАННЯ КАСКО

1.         Шукайте «особливі умови»

Як правило, страхуючи автомобіль no КАСКО, кліент запов-

I „соблив, уііш страхува„„Ря УВ„„У„ м^ожуть протир.чити „кре-

мим правилам, але мати пріоритетне значення. Наприклад, особ-лшгі умови зберігання автіо'б.ля: якщо власник «I дотримував їх повністю, йому можуть відмовити у виплаті страховки. У та-кому разі навіть суд не примусить компанію виплатити відшко-

2.         Внесіть ризики самостійно

КА^^^в^^      ЇЇЇГ^

го стану, включаючи замшу всіх частин, фарбування і т. п. Але можливий варіант, коли поліс передбачає тільки фінансовий за-хист від викрадення, а збиток не входить в набір ризиків. Тоді сам клієнт повинен наполягти, щоб певні ризики були включені в договір. Це можуть бути ДТП, пожежа, протиправні дії людей, дії Твар„„Р стихшн, лихі «ження/на'несен, предметами, Щ„ впали (наприклад, гілкою дерева, листом шиферу, зірваним віт-ромздаху)

3.         Врахуйте правила виплати

Поліс КАСКО може передбачати виплату «по кожному стра-ховому випадку, Цей вар'іант зустрічаєтьс'я част,ше за У„ш„х. Сутність його в тому, що максимальна виплата може бути прове-дена за будь-яким з обумовлених страхових випадків і дорівнює

страховій сумі. Вона не залежить від кількості страхових випад-ків. Таке страхування ще називають неагрегатним КАСКО. Це зручно — що б не трапилося з машиною під час дії договору, власник отримує повне відшкодування. Але такий поліс набагато дорожчий за шших. Інший варіант- виплата «по першому ви-падку». Це означае, що вщшкодування проводихься по першому

вати новий. Третій поширений варіант виплати— «за догово-ромл.абоагрег'атнестрах/вання.

У ньому страхова сума є сукупним лімітом страховика за всі-„а страховими' випадк'ами, іУсля кожного вон'а зменшуеться. Таким чином, кожна виплата — мінус із загальної суми. Перевага двох останніх систем у відносній дешевизні поліса.

4. Чим більше франшиза, тим нижче тариф по ризику «збиток»

Якщо кшєнт їздить обережно, а дрібний ремонт робить сам, йому варто встановити доступну для нього максимальну фран-шизу.

5. Амортизація авто

винної вартості за д^угий і £гій - „о 15 %. То'му треба „ідби-рати поліс з меншими цифрами амортизації, що у разі викрадення істотно збільшить виплату

6. Умови зберігання авто

Сірахова компанія може відмовити у виплаті відшкодування, якщо в полісі обумовлено зберігання, „априклад, «в „ебезпелний

 

ClM ТИПОВИХ ПОМИЛОК ПРИ СТРАХУВАННІ НЕРУХОМОСТІ

1: страхувати житло без огляду вигідно і просто

„родукту.

Другий явний недолік страхування без огляду — «вузьке» по-.рЛ Стандартний проду^г завжди включае т,льк„ т, страхові випадки, ризик яких мінімальний (таким чином страховики знову жтакипїд'страховуються).

I третій важливий момент — сума при видачі поліса без огля-ду завжди вельми обмежена.

предмета (не «телевізор», а «ЖК-телевізор Sony модель така-то з

Д1Х™пТри0зверненні за відшкодуванням ви отримаєте вар-тість «просто телевізора», а не висококласної дорогої техніки.

2: при настанні нещастя (страхового випадку) клієнт отримує на руки всю страхову суму

Тільки в тому випадку, якщо від будинку зовсім нічого не за-ЛИШИЛОСЯ 1 зруйновані стши. Це трапляється тільки в одному ви-падку — техногенних або природних катастрофах. Та варто мати

раждас „eVe сильїо. Ступшь його'збереж'ення визначать екс-

перти-оцінювачі, як правило, або що є штатними співробітника-ми страхових компаній, або найняті ними. Отже, при типових

побутових ситуаціях потерпілий отримує 15—20 % від заявленої

3: ступінь захисту житла не впливає на вартість страховки

Страхувальники забувають про те, що вже вкладені в охоронні системи гроші дозволяють заощадити на вартості поліса. За на-явності цілодобової охорони об'єкта складних сигналізацій мож-ливо вимагати у страховика знижку декілька десятих відсотка. За умови, що вартість страхування житла коливається в межах 0,7-1,5 %, цей дисконт може виявитися істотним.

4: не обов’язково зберігати підтверджувальні

вартість ремонту і обстановки документи, якщо договір

із страховиком вже підписаний

При страхуванні обробки і рухомого майна вкрай важливо ма-

„у оброб^а оцшена так в„Ус„ко.РБудь-жий страховик, що „оважае

себе, природно, постарається занизити суму виплати. Потрібно, щоб у вас було що протиставити цьому бажанню.

5: можна страхувати тільки все разом: конструкції, обробку, обстановку

За правилами страхування більшості компаній можна страху-вати: 1) окремо конструкції (стіни, підлога); 2) конструкції + об-

особами

6: страхування відповідальності нічого не дає страхувальнику

Страхування відповідальності перед сусідами- порівняно новий вигляд полісів, але він набуває значної актуальності. Зараз, коли варТ1схь ремонху і обсханс/ки в квархир, ча'схо вишрюе^ десяхками хисяч доларш, прорив хруби і захоплення сус1Д1в знизу може схахи кахасхрофою для бюджеху, хому має сенс засхрахува-хи свою відповідальнісхь перед хрехіми особами. В цьому випадку всі турботи і розбирання з сусідами візьме на себе страхова компанія. Тариф на цей вид страхування коливається навколо 1 % від страхової суми, яка в бшьшості випадків не перевищує Ютис. дол.

 

У випадку викрадення автомобіля потрібно:

Негайно повідомити про викрадення до цілодобового аварій-ного центру страхової компанії.

Повідомляйте в аварійний центр найбільш повну та детальну шформащюпросхраховийвипадок.

обставини випадку, місце, час, кшькість і перешк учасників ДТП, про час виклику на місце випадку працівників ДАІ тощо.

Для максимально швидкого врегулювання матеріальних збит-ків необхідно пред'являти такі документи: оригінал договору

Несвоєчасне повідомлення про факт настання ДТП або викра-дення автомобіля дає право страховій компанії відмовити у ви-платі страхового відшкодування.

 

Якщо Ви є власником «зеленої картки»

«Зелена картка» діє виключно у випадках ДТП і служить для того, щоб відповідно до законодавства країни, на території якої Ви скоїли ДТП, відшкодовувати шкоду потерпшому іноземному

РТзаеДлТаНкартка>>- не страховий пошс, а документ, який шд-тверджує факт страхування цивільної відповідальності власника конкретного транспортного засобу.

Пам’ятайте:

1.         Ніколи нікому не віддавайте оригінал «Зеленої картки». До-статньо надати другий аркуш «Зеленої картки» (п копію) чи ксе-рокошю першого аркуша «Зеленої картки» або занести в прото-кол поліції (повідомлення про ДТП) номер та термін дії Вашої «Зеленоїкартки».

2.         Ваші пояснення та докази без наявності «Зеленої картки» залишають’я лише розмовами.

3.         Обовязково запишіть координати другого учасника ДТП, „омер та термін дії його страхов'ого докум^нта. сГбов’язково ш-магайте копію протоколу чи повідомлення про ДТП. Забирайте всі документи TaP36eplraL їх. В іншому випадку „оже ста'тися, що через яку-небудь формальність Вас не випустять з країни, де сталос'я ДТПУ, до „y„B„LP3’HcyBa„ra „бставин. У

4.У разі нерозуміння державної мови країни, де сталося ДТП, при складанні протоколу полщейським чи повідомлення про ДТП рядом із своїм підписом напишіть: «Мови не знаю» або «Мови не розумію».

5. Про факт та обставини ДТП письмово повідомте українську ст«ахову організа»,ю, яка видала Вам «Зелену картку».

заС1б,аУбогевиРпусхихийогозкраГни.

He купуйте «Зелені картки» у випадкових осіб, тим більше, коли Вам пропонують придбати їх значно дешевше. Шдробка (в тому числі й виправлення) «Зеленої картки» є злочином. Остері-гайтесь шдробок, і нічого в пошсі не виправляйте самі.

 

ДіїПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ В МАЙНОВОМУ СТРАХУВАННІ

1.         Спробувати зменшити збиток. Тобто якщо у Вас прорвало трубу, тр.ба викликати аварійку або виправити несправність са-

Після закінчення рятувальних робіт руками нічого не чіпати. Почекайте, поки страховики оцінять, наскільки «все за-пущено». Багато що залежить від виду збитку. Якщо майну заподіяли шкоду третій особи, звертайтесь до М1ШЩЇ. При пожежі звертайтеся в протипожежну службу. При затопленні або заті-канні - в ЖЕД У випадку стихійного лиха - в МЧС.

го, якщо до письмової заяви Ви додасте фото або відео свідоцтва події, головне — продемонструвати повну картину збитку. По-вний список необхідних документів Вам назвуть після огляду приміщення експертом страхової компанії.