Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.5. СТРАХУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХЗАСОБІВ: АВТОМОБІЛЬНОГО, : Страхування : Бібліотека для студентів

8.5. СТРАХУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХЗАСОБІВ: АВТОМОБІЛЬНОГО,


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

магниевый скраб beletage

МОРСЬКОГО, АВІАЦІЙНОГО. СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖІВ

J

a

Обов'язкове особисте страхування пасажирів та водіїв від нещасних випадків проводиться на транспорті. Це страхування

стосується пасажирів повітряного, зашзничного, морського, внутр^нього водногі автомо^льного ха електро^спорту тд

час поїздки (польоту) або перебування на вокзаш, в порту, на

станції, пристані, атакож водіїв, машиністів, провідників поїздів,

члешв команди літаків і суден, пращвників бригад медичної

допомоги — на час керування транспортним засобом.

на„р„П,„,нк„,ихтаЄ,с,Урсшнихлш„х, ^ойьногот.ш^нспоАуЕ.'

в повітряне, морське або річкове судно, в поїзд,

Страхувальниками у цих зобов'язаннях є юридичні особи

уклали із страховиком договори страхування, а пасажири і

водіїєзастрахованимиособами.

Проте страхування пасажирів здшснюється за їх рахунок,

оскільки у вартість квитка входить страховий збір.

Страхові випадки страхування транспортних

 

при

 

а) загибель або смерть застрахованого:

 

гХв^ншйому0^;™

ЇЇЇЇГ^

в) тимчасова втрата внаслідок нещасного транспорті.

СТРАХУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Засоби транспорту, як і домашнє майно, страхуються добровшьно. Настрахування беруться автотранспортнізасоби та водш маломірні судна. Водночас із транспортним засобом можуть бути засірахован! водій і пасажири, додаткове устаткування до транспортного засобу, вантаж, який на ньому

Страхування всіх видів ризиків передбачає найповніше страхове покриття. Воно забезпечує відшкодування збитків, спричинених втратою або пошкодженням застрахованого транспортного засобу, фізичними травмами людей та пошкодженням майна третьої сторони.

ДОГОВОРИ СТРАХУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

д^руч/ння власника. C&poL. за вз'аемною згодою' надаехься широка свобода у визначенш страхової суми. Такий договір укладається, як правило, строком на один рік за мшцем посгійного проживання чи роботи страхувальника, за місцем реєстрації, купівлі, технічного огляду або стоянкитранспортногозасобу

SC^y=T^^

номерів кузова, двигуна, рами, шасі даним, зазначеним у технічному

Страхувальниками за цим видом страхування можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

НА СТРАХУВАННЯ ПРИЙМАЮТЬСЯ:

• транспортні засоби, що підлягають реєстрації в

органахдержавтошстекції;

.інпгі транспортш засоби з двигунами, що

.тротейбусщтрамваї.

Предметом угоди із страхувальником можугь бути й інші засоби транспорту (човни, катери, яхти тощо).

ВОДНОЧАС 13 ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ ЗА

БАЖАННЯМ СТРАХУВАЛЬНИКА МОЖУТЬ БУТИ

ЗАСТРАХОВАШ:

•          водій та пасажири транспортного засобу (водії

=™^r—rsszxz

порядку);

•          додаткове обладнання та устаткування, що не

входить до комплекту транспортного засобу зпдно з

шструкщєю заводу-виробника; предмети багажу.

Проте страхування багажу не поширюється на антикварні та унікальні предмети, вироби з дорогощнних меташв, коштовного каменю, предмети решпйного культу, юшекції, рукописи, цшні папери

внаслідок пошкодження, знищення чи втрати транспортного засобу.

Перший варіант

(повне

відшкодування) — у

р^зінастаннябудь-

якоїподії.завинятком

пошкодженняшин,

якщо при цьому

самомутранспортному

Другий варіант

(часткове відшкоду-

вання) —якщопошко-

дження або втрата є

насшдкомбудь-якої

викрадення(угону),в то^чисшокремих

"спТрГнїозаГ^

Третій варіант

(часткове відшкодування) навипадок викрадення чи

викраденняокремих

Страховики, яким дозволено займатися страхуванням відповідальностівласників транспортних засобів за

щодо зазначеного виду страхування, зобов'язані

уїворити

Моторне (транспортне) страхове бюро

{Motor (transport) insurance bureau),

яке є юридичною особою, що утримується за рахунок коштівсіраховиків

Тлраховики, яким дозволено займатися страхуванням авіаційних

ршиків.тастраховики, яким дозволено займатися страхуванням

морськихризиків,можуть створити Авіаційне страхове бюро ■

Страховики, які мають дозвіл на страхування відповідальності операторів ядерних установок за шкоду, що може бути заподіяна внаслідок ядерного шциденту, зобов'язані утворити ядерний страховий пул, який має бути юридичною особою, що угримується за рахунок коштів страховиків.

АВТОМОБІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

Страховик здшснює добровшьне страхування автотранспортних за-

засобів, що належать юридичним і фізичним особам. Страхуються тільки той автотранспорт та інші засоби і водні мало-мірні судна, які підлягають державній реєстрації у встановленому

 

                                  

                        Перелік автотранспортних засобів, що підлягають страхуванню          

 

                                   мопеди          

 

                       

           

 

           

            трактори та міні-трактори  

 

                       

           

 

           

            автобуси       

 

                       

           

 

           

            вантажно-пасажирськімікроавтобуси       

 

                       

           

 

           

            легкові та вантажні автомобілі       

 

                       

           

 

           

            мотоцикли, мотоколяски, моторолери     

 

                       

           

 

            _^*—^^^"     

Особливість страхування автомобіля.

страхувальникові надається можливість укласти договір за умови особистої участі страхувальника у відшкодуванш збитку (франшши^Франшизї вГтановлюетія страховГом у вигляді фіксованої суми залежно від зміни цін на автомобілі, вартості ремонтних робіт та автозапчастин. У цьому випадку страховий внесок сплачусться у зменшеному розмірі* У разі уідення договору з франшизою збиток, завдіний автомобілю, додашовому

t=z,; с;,;к=, „=„;^ <Е З=ГС, :

КУ

ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ

Включає умови про відшкодування шкоди, пов'язаної з утратою його товар-ного вигляду внаслідок настання страхових подій. Страхувальник, який ви-бирає цю умову, додатково до страхового платежу вносить суму в розмірі

портний засіб пошкоджено під час його експлуатації членом родини страху-

Договір укладається на один рік. Можливе укладання договору при виїзді за кордон або на час перегону

 

#

причепівдо нього

пошкодження, знищення об'єкта

страхування внасшдок аварії та інпгі

пошкодження, що сталися у процесі

руху

зГ^я^ха страхування вна-слідок стихійних лих, падіння де-

пошкодження, знищення об'єкта страхування внасшдок протиправ-них дій третіх осіб при його знахо-

•          у будь-якому місці;

•          на стоянці, що охороняється, чи в гаражі

Страхова сума визначається на підставі поданої заяви на страхування: документів, що підтверджують вартість автотранспортногозасобу.

Страхова премія обчислюється страховиком залежно від

страхової суми та страхових випадків — чинників, що впливають

на рівень ймовфності виникнення страхових       марки

автомобіля, року його випуску, стану та віку водія, а також наявності охоронної сигналізацїї і протиугшного пр^строю та розміру умовної франшизи.

Розраховуючи розмір відшкодування беруться до уваги необхідні та доцільно зроблені страхувальником видатки, що мали на меті врятувати застрахований автотранспортний засіб, запобігти зменшити збитки.

ОБ'ЄКТИ АВТОСТРАХУВАННЯ:

—        страхування «авто-каско»:

—        страхування автомобілів на час ремонту, паркінгу та зберігання

-стртГування експортно-шпортних вантажів

—        страхування вантажів при перевезеннях внутрішнього

—        страхування від нещасних випадків під час ДТП.

Страхування «авто-каско» передбачає страховий захист від будь-яких збитюв, яю виникають внасшдок пошкодження, повної загибел! або втрати автотранспорту або окремих його частин за настання обумовлених у страховому полісі подій. «Авто-каско» поширюється на всі види автотранспорту, водні та наземні. Цей вид страхування може бути поеним або частковим.

При повному страхуванні «авто-каско» власник" авто-транспортного засобу у випа-дку аварп, 31ткнення з шшим предметом, самозгорання, по-жежі, стихшного лиха, вибу-ху.теревертаннязавилучення збитків експлуатащйного ха-рактеру.

При частковому страхуванні

разі вибуху двигуна, пожежі* викрадення, пошкодження під час викрадення, стихшного лиха.

«Авто-каско» за умовами страхування не відшкодовує збитків, якщо:

—        вони є наслідком навмисних дій страховика, членів його сім'ї або осіб

у розпорядженні котрих знаходився транспорт;

-якщо транспортний засіб є наслідком воєнних дш, громадського збу-

-НвониТконфшковані, арештовані, знищені за розпорядженням влади;

—        засіб експлуатувався несправним; водій в нетверезому стані або нарко-

—        зЗв^І^вувався як навчальний (авхомобшь);

—        якщо природний знос автомобіля або його окремих вузлів.

 

ідповідальність несуть власники автотранс-портних гаражів та паркінгових стоянок за збереження автомобілів

 

, На час транспортування

'автомобиІядогаражамай-

стершчистоянкиСякщо

автомобшь не доставля-

ють його власники).

На період перебування

автомобілянаїхшйвід-

повідальності-від

будь-яких ризиків.

Якщо настає страховий випадок, страховик відшкодовує витрати на

автомобіля в гаражі або на стоянці страхове відшкодження отримує власник гаража або стоянки.

ПРИКЛАД

страхування «авто-каско»

мае чітко обумовлену і фіксовану суму страхового відшкодування,

цієї суми після виникнення збитків

ПОЛІС 3 ОГОЛОШЕННЯМ ВАРТОСТІ

ПРИ СТРАХУВАННІ ТРАНСПОРТУ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДВА ПОЛІСИ

ВІДКРИТИЙПОЛІС

відшкодування страхової суми після

виникненнення страхової події тшьки після

оцінки суми збитків

ПРИКЛАД

«страхування громадської відповідальності власників транспортних засобів»

СТРАХУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ

ПЕРЕДБАЧАЄ МОЖЛИВІСТЬ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

ЗА УМОВАМИ:

 

Власної участі страхувальника у відшкодуванні

збитків (франшиза), розмір яких вибирає сам

страхувальник:

 

Відшкодування без урахування знижки на

знос запасних частин, що потребують

заміни в разі їх пошкодження (з додатковою

оплатою). Додаткова виплата визнача-

ється в розмірі 5 % від страхової суми — якщо

строк експлуатації автомобіля не переви-

щує 5 років; 10 % зі строком 5—8 років:

20 % — від 8—12 років експлуатації;

30 % — від 12 років.

 

Відшкодування вартості втрати

товарного вигляду внаслідок страхової

події, зумовленої в укладеному договорі (теж

зі сплатою додаткового платежу) або за умови, що

автомобіль застрахований за дійсною вартістю. Доплата

в даному випадку прив'язується до оцінки дійсної

вартості і визначається в розмірі 20 % — коли

експлуатація машини не

перевищує 5 років; 15 % — від 5—8 років;

10 % — від 8—12 років; 5 % — понад 12 років.

МОРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ

3

J

 

<3

Мо( mькrine тinахurвання —

охоплює страхування суден, вантажів і фрахту від різних видів небезпеки під час виконання рейсів.

Головні ризики: збитки від вогню, блискавки, шторму та іншого стихійного лиха, від зіткнення суден, посадки судна на мшину, зникнення судна безвісти т,що.

,ї|Г.Т,ркГ SK"3™S%SS ? 3„аР=

 

Ґ=

Морське страхування — один із найдавніших видів страхування. Перший зі збережених донині страхових пошсів було виписано в середньовічній Італії (1347 p.) у зв’язку саме з морським п^везенням.

Сучасне страхування асощюється з Лондонським Ллойдом, який розпочав свою ДІЯЛЬШСТЬ 1688 року також із морського страхування. А воно й за тих часів робило вже не перип кроки. Із се’едини XIX століття на судновласника стали покладати зобов'язання відшкодовувати збитки іншого судновласника, якщо судно першого визнавалося винним у зіткненні суден. Договір страхування каско суден із самого початку став відшкодовувати тшьки платежі, що стосуються постраждалого судна та його ремонту, а не загиблих на ньому людей чи вантажів. При цьому вважалося, що в будь-якому зіткненні є частка провини застрахованого судновласника/а тому за умовами страхування кас^о в^шкодовувалося хшь,ки 3/4 йогсГвитрат. ux£noBO страхування р.шти 1/4 почали здійснювати страховики

Страхування відповідальності судновласників має одну унікальну особливість: більшість операщй виконують не т,адищйні страхові компанп, а ховарисхва вз'аемного СТрТхуванняР яК1 в цій "сфері називають асоціаціями, або клубами взаємного страхування (КВС). Судновласники страхують один одного не заради прибутку, а з метою забезпечення надійного страхового захисту. КВС виникли у 1850-х роках — тоді, коли з’ясувалося, що ні

їхніх витрат, що мають випадковий непередбачуваний характер.

 

^=

 

КВС    оргашзащя, яка діє на безприбутковш основі і

складається з власне клубу та компанії, котра ним керує. Учасники Клубу створюють таку компанію або призначають її «зі сторони». Учасником, членом або формальним власником клубу є кожний судновласник, який укладає з ним договір

Страхування відповідальності судновласників (СВСВ) — вид

страхування відповідальності, що передбачає створення такої

законодавством випадках і стосується зобов'язань

судновласників перед третіми особами, включаючи команду

судна.

У світовій практиці цей вид страхування відомий під назвою «Пі

енд Ай» (Р&І = Protection and Indemnity), що традиційно

 перекладалася як «страхування захисту й відшкодування».

 Товариства взасмного сірахування, які здшснюють цей вид

 операцій, іменуються «Клхгбами Пі енд Ай» (Р&І Clubs).

 Провідш КВС, що страхують близько 90 % світового тоннажу, створили Міжнародну групу «Пі енд Ай» клубів (МГК — International Group of Р&І Clubs). Клуби члени МГК об'єднані угодою, що обмежує конкуренцію між ними. Водночас із початку 80-х років XIX століття операції із СВСВ стали здійснювати й звичайні комерційні страхові компанії. Нині таких страховиків СВСВ у світі налічується близько десяти. Більше ніж за три сторіччя розвитку морського страхування було відпрацьовано головш принципиі поняття й мехашзми, як: застосовуються і донині, шоді лише з невеликими змшами. Незважаючи на деякий занепад вітчизняної морської індустрії в середині 90-х років, останнім часом в Україні намітилися тенденщї до оздоровлення галузі. Поступово зростає попит на

 &-5res==tf ЇЇЗКЙ =:

 ===;= ГР=РГ^™„

права: у міжнародному масштабі — англійський Закон про мРорськеУсТрахув^ння (Marine Insurance Act ) 1906 року (даш *-Закон), у національному— Кодекс торговельного мореплавання Украши1995року(далі-Кодекс).

У Кодексі найважлившшм є роздш I «Договір морського страхування» частини VIII «Морське страхування». Окрім того, уТоздГш IX «Надзвичайш морсь^ подп^лядаються'питання загальної та часткової аварії, порятунку, зіткнень суден і

судновласника» частини X є положення, що стосуються страхування відповідальності.

Інтернаціональна наступність у морському страхуванні простежується вже на РІВН! визначень.

У статті 1 англійського Закону 1906 р. говориться, що «договір морського страхування— це договір, згідно з яким страховик бере на себе зо-бов 'язання відшкодувати страхувальникові в порядку й розмірі, що обумо-влені договором, його морські збитки, тобто випадкові збитки, якш він зазнав під час морського плавання».

Стаття 239 Кодексу говорить, що «за договором морського страхувашя страховик зобов 'язується за обумовлену плату (страхову премію) у разі настання передбачєних у договорі небезпек чи випадків щодо об'єкта страхування (страховий випадок) відшкодувати страхувальникові чи ін-шій особі, на користь якоїукладено договір, понесений збиток».

Г ™ГР"= „3r.°"^„KZS L3»™ "1 ",7Р™ЄнТ 5=

вужчусферудії».

Переклад англійського словосполучення «marine ad¬venture» буквально має такий зміст: «морське плаван-ня» або «морська пригода».

Термін «морське страхування» неможливо знайти в класифжащях, пропонованих східноевропейськими ав-торами. Пояснюється це тим, що идеться про комплек-сне поняття, яке охоплює види страхування, що тради-щйно належать як до страхування майна, так і до страхування відповідальносгі. Більше того, у страху-ванні відповідальності судновласників є також елемен-ти особистого страхування.

Об’ ,кгом морського страхування може бути бу,ь-який майновий ште-ф^х^— ^—^^^^-^^~,

страхув'ання,заз'начаехься у догово? морськог(, сх'раху^я (cT). 242 Ко-дексу торговельного мореплавства). За відповідною угодою (генераль-ним пошсом) мають бути застраховаш вС1 або певного роду вантаж, як:

(ст. 256 Кодексуторговельного мореплавства).

Цо водних транспортних засобів відносятся яхти, рЬні човни, катамарани. В той же час із транспортним засобом можуть бути застраховані водій та пасажири, а також вантаж, який перевозять на ньому.

Основні види морського страхування

 

Деякі утруднення викликають види, які умовно можна назвати видами

^ГхТіхТвігг аєп1дПтрикелмусТГ:™%хт:* cs^z' ■

зеіею^пор™, порхової'влади/операхор^в^рмшал. і ідів,

SS^^^cS^T^перебувають на стику-ТЯЖ1ЮЧИ

Перелік осіб, зацікавлених укласти договори щодо ризиків, пов’язаних із перевезенням вантажів

 

С™

с

Вантажоодержувач відправник вантажу

2. Судновласник

своЮ в^дГГхР^можливІ

фрахту

Г^"~^ш™ у раз, коли шкоди було завдано третім особам; V каско самого судна;

ризик утрати

 

с

с

с

с

с

с

с с

3. Судновий менеджер

4. Фрахтовий брокер

5. Фрахтувальник

6. Субфрахтівник

7. Стивідорні компанії чи оператори терміналів

8. Портова влада

9. Лоцмани

10. Суднові агенти

11. Страхові брокери

відповідальність — за неправильне використання судна

поліс якого покриває відповідальність перед трегіми

покриває свою відповідальність

передтретшиособами-

особливо з огляду на те, що вони

в1дпов1даЮТьзУанав1г'ац1йну

безпеку в акваторії порту

якщо вони є окремими від портової

влади компаніями, страхують свої

професійніпомиліш

страхуються від професійних

зобов'язані мати поліс, що покриває 'іхні професійні помилки

 

СТРАХУВАННЯ КАСКО СУДЕН

£

Страхування каско суден (СКС)

експлуатащєю суден, від ризиків заподіяння збитку через загибель належних їм суден.

•          «3 відповідальністю за повну загибель і пошкодження».

За угодою страхування відшкодовуються:

—        збитки внаслідок пропажі судна безвісти:

—        збитки внаслідок повної загибелі судна чи видатки з усунення пошкоджень його корпусу, машин, обладнання з будь-яких причин; -збитки, видатки та внески, шв'язаш із загальною аваршю у частиш

-^обх1Дш і доцільно здійснені видатки щодо рятування судна.

•          «3 відповідальністю за пошкодження».

За угодою страхування відшкодуються:

—        видатки з усунення пошкоджень судна, його мехашзмів, машин або

обладнання з будь-яких причин, окрім тих, що зазначені в цих умовах;

-необхідш і дощльно здшснені видатки із запобігання, зменшення і

встановлення розміру збитку, якщо збиток відшкодовується за умовами

страхування;

•          «3 відповідальністю за повну загибель».

За угодою страхування, укладеною на цій умові, відшкодовуються:

—        збитки внасшдок повної загибеш судна:

—        збитки внаслідок зникнення судна безвісти:

—        збитки, видатки та внески, пов'язані із загальною аварією у частині судна.

принципом «роздільної» відповідальності, відшкодовуються страховиком з

огляду на ступінь вини застрахованого судна незалежно від того, в якій сумі

і на чию користь має бути здійснений платіж у результаті заліку сум

взаємнихвимог.

У решті випадків страхове відшкодування здшснюється за принципом

«єдиної» відповідальності на підставі фактичних видатків страхувальника,

що підлягають відшкодуванню за умовами договору страхування.

ВИДИ ЗБИТКІВ

 

Незалежно від

розбіжностей у

національних

стрТувГння

каско.усі

страховіринки

надають

можнаподшити

U

п

устаткування судна

витрати судновласника

 

пов'язані з виникненням відповідальності перед третіми особами

 

Страхова компанія відшкодовує відповідні збитки страхувальника: вартість загиблого судна чи витрати з ремонту його корпуса, машин і устаткування. До перешку витрат з ремонту належать, наприклад: вартість металу чи запасних частин, витрати з переходу судна до місця ремонту, заходу в порт, установлення й виходу з доку, використані під час переходу до місця ремонту ma у процесі випробувань пальне й мастильні матеріали, зарплата екіпажу за період переходу до місця ремонту, витрати на доставляння запасних частин, у тому числі літаком, і багато інших позщій.

ВИДИ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ СТРАХУВАЛЬНИКА

зГЕь

->

^^"мЗ^и

I

фактичну (руйнування, затоп-лення, зникнення- судна безвісти)

номічно недоцільне, як, скажімо, юді. КОЛ„ »„НО лежить н, кор,:

відну страхову суму)

поломка машин і устаткування судна

ДОДАТКОВІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ ДО СТРАХУВАННЯ КАСКО

ТРИ ГРУПИ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ

71 К

ГРУПА А.

Додаткове (до стандартно-

"•2553

страхування длязвичайних суден,якіпла-

ГРУПА Б.

Страхування на

™=

суден, що пере-буваютьвумо-

ГРУПА В.

Спеціалізоване страхування для «незвичайних» (специфічних) суден та іншого майна.

 

^І V.

^І V.

ГРУПА A.

А1. Страхування воєнних і страйкових ризиків

(Insurance of the militarians is brave also strike)

Стандартне страхування каско не охоплює збитки від воєнних, страйкових ризиків і протиправних дій. Отже, потрібно укладати окремий договір страхування, що забезпечив би захист вщ уіпко-дження чи загибелі судна та шших збитків, спричинених воєнними дшми, страйками, громадянськими повстаннями тощо. Техніка страхування досить цікава. Договір укладається на рік за порівняно невисокою ставкою і покриває плавання суден у всіх «спокіших» районах Земної кулі, де небезпека виникнення зазначе-них збитК1в невелика. А якщо судно відправляеться в одну з «гаря-чих точок», список яких постшно переглядається, необхідно зазда-легідь (але не раніше ніж за тиждень) сповістити про це страховиків і погодити розмір додаткової премії. У деяких випадках вона буде незначною чи нульовою, - якіо ситуація в даному районі норма-лізується.

А2. Страхування втрати фрахту (Loss of Hire or Loss of Earings)

Цей вид страхування не покриває ризику несплати фрахту. Вибір

ненадійних партнерів — це ризик комерційний, який не підлягає

страхуванню.

Цогоеір страххгеання щодо етрати фрахтхг (Loss of Hire) нероз-

?ивнс/пов4/ий 31 с^ахуван/ям каГ пДспЛ схавія ш'ци-

дент, передбачений полісом каско: судно сіло на мілину (з подаль-

шим рятуванням, буксируванням і ремонтом днища), через що на

місяцьвийшлозксплуатащї.

Утрата фрахту за період рятування, буксирування й ремонту покри-

вається за погодженою до початку сіахування середньою денною

ставкою з відрахуванням франшизи (у цьому разі — тимчасової).

Наприклад, якщо ставка 5000 дол на день, ремонт тривав 20 днів, a

франшиза - 7 днів, то відшкодування обчислюється так:

5000 • (20 - 7) = 65 000 (дол). Страхування юридичних витрат (Freight, Dermurrage and Defence). Це ст^ахування є похідним вщ страхування <<Р<67». Пов'язане воно і з Loss of Hire, оскільки в назві також присутнє слово «фрахт» і сама сума неодержаного фрахту страхуванням не покривається. За цим договором клуби «Р&І» та комерційні страховики надають

Зміст цього покриття полягає в тому, щоб за погоджену премію, по-перше, забезпечити протягом року надання юридичних консуль^ тащй, а по-друге, якщо доведеться зверн^тися до юридичних, судо-вих чи арбі^ажних шстанщй, покрити всі ВІДПОВІДШ витра™. ОТ-же, укладаючи договір страхування СВФ, судновласник, по суті, найм^сой на робот/юріт^ юридичш' фГрми, а хакож звшь^ ється від можливих арбітражних чи судових витрат.

A3. Страхування особливих майнових інтересів (Increased Value Disbursements)

Назва цього виду страхування в літературі перекладається як «страхуеання збільшеної (підеищеної eapmocmi)» (Intcreasde Value).

Ці види страхування мають на меті зекономити на страхуванні, оскшьки покривають лише ризик повної загибелі судна. Ставки премії тут нижчі, ніж у разі страхування на повних умовах. Розглянемо приіслад, коли судно коштує 10 000 000 дол. Ставка премії зі страхування на повних умовах — 0,9 %, тобто 90 000 дол на рік. Проте за теорією ймовірностей, частісова аварія - ламання машин, посадка на мілину, рят^вання - не перевищує, як правило, 3/4 вартості судна. Ставка зі страхування лише від повної загибе-лі - 0,1 %. Лопка підказує застрахувати 3/4 вартості судна на по-вних умовах, а «верхню» чверть — лише від повної загибелі. Сума преміїтодістановитиме:

7 500 000 • 0,009 + 2 500 000 • 0,001 = 70 000 (дол), тобто буде досягнута економія в 20 000дол. Такий підхід дещо суперечить інтересам страховиків. Тому на бри-

вих інтересів, але в певних межах. Частина вартості, яка страхується на умовах «від повної загибелі» (поліси типу «Increased Value», «Disbursements»), має не перевищувати 25 % ча-стини вартості, по повному каско. Зауважимо, що виписуються два поліси: еласне страхуеання каско (Hull & Machinery) і страху-еання особливих майнових інтересів (Increased Value, або Disbursements).

Важливо, що страховик погоджується на укладання таких договорів лише стосовно нестарих суден (віком до 15 років) і при цьому він

A4. Страхування додаткової чи незастрахованої відповідальності (Excess liabilities)

Зміст цього виду страхування — надати сумлінному судновласни-кові захист від кари за недострахування, тобто заниження страхової суми порівняно зі страховою вартістю судна, яка прирівнюється звичайно до його реальної ринкової вартость Йедострахування бу-ває навмисним і ненавмисним.

Наприклад, договір міг бути укладений, коли сума відповідала вар-тості, але з і півроку ринкова вартість судна підвищилася. Отже, стався збиток, ст^аховики каско через недострах.вання, нехай і не-

А5. Страхування майнових інтересів кредиторів (Mortgagees Interests)

Цей поліс захищає інтереси банків та інших кредиторів, які видають кредити під заставу судна. Звичайною умовою кредиту є страху-вання судна на користьбанку.

Нехай судно потонуло, було арештоване через ушкодження прича-лу або з ним сталася ще якась покрита страхуванням подія. Страхо-вики каско, воєнних ризиків або клуб «Р&І» за полісом не платять, якщо судновласник порушив одну з істотних умов договору, напри-клад, не сплатив вчасно премію. У цьому разі кредитор одержить відшкодування збитків за полісом «Mortgagees Interests».

ГРУПА Б.

Б1. Страхування на рейс

(Insurance on flight)

У підрозділі А4 ішлося про розширення стандартних умов страху-вання.тут ми сТикаемосяРнеРз дода^ковими, а зРнезалЄ^ними Wo-ворами страхування каско. Вони укладаються на будь-які нестанда-ртш випадки, які не охоплюються звичайним страхуванням на термін. Різниця між умовами страхування на один рейс та стандар-тними умовами (ЗастЄрЄження280) дуже незначна.

Б2. Страхування на період будівництва чи ремонту (Builders Risks)

Умовами страхування покриваються корпус, машини та устатку-вання судна, а на початку будівництва — їх складові. Оскільки сума майна/щотддаєтьсяршику, зростає поступово, страховико-ві важливо знати, як розподіляється вартість за суднами та за ча-сом. Наприклад, у перші 3 місяці робіт поставляється й збирається близько 10 % остаточної вартосгі, причому йдеться лише про де-талі корпуса, у наступні 4 місяці — 30 % вартості корпуса, а ще 30 % прРипУадаеУна дви^уни, яК1 зберіпиогьс іверф, то^о. Премія розраховується від кінцевої контрактної ціни і залежить від тривалості будівництва, типу судна, досвіду суднобудівного заводу.

Умови договору дуже широкі: страхується практично все, що мо-же відбутися із судном, у тому числі й не з вини заводу. Становить інтерес ризик помилок у проект (faulty Design). Якщо такі виявле-но до закшчення терміну договору, виплачується сума витрат з усунення дефекту (L не вартість самої дефектної частини). На останшй стадії побудови судна, під час ходових випробувань, во-но цілком застраховане, якщо не віддаляється більше ніж на 200 миль від верфі. До того ж застрахована відповідальність перед третши особами Цікаво, що не покриваються збитки від земле-трусів і вивержень вулканів, які охоплюються звичайним страху-ванням каско Це пояснюється тим, що зазначений вид страх^ван-ня містить певний елемент не морських видів страхування.

БЗ. Страхування на час плавання в межах невеликої акваторії

(Port Risks)

Для суден, які ходять у межах акваторії — суден порто флоту, зе-іеч/рпал'ок хощо, зас'хосовуехься с^ахуван'ня на б'аз: ірихінсь-ких Засхережень 311 і 312 від 20 липня 1987 року Institute Time Clauses Hulls Port Risks (схрахування каско суден на хермін — no-ртові ризики). Покриваються такі самі ризики, як і передбачеш стандартним Застереженням 280. Виняток, як і в разі будівельних ризиК1вР схановлях'ь землехруси й виверж'ення вікаші Головна характерна особливість — за цими умовами, так само, як і за умо-вами ст^ахування рибальських суден, покрмається не лише від-повідальність за зіткнення, а й чимало шших ризиків із традищй-ного портфеля «Р&І».

ГРУПА В. В1. Страхування рибальських суден (INSURANCE OF FISHINGS SHIPS)

У британській практиці застосовуються умови Institute Fishing Ves-sel Clauses - Застереження 346 від 20/7/87 (про страхуванія ри-бальських суден). Важливо, що так само, як і в разі страхування по-ртових ризиків, існують спшьні умови с^рахування ризиків каско та майже всіх ризиюв, відповідальносгі перед ^етши особами. Виня-ток становлять відповідальність за забруднення вод, за вантажі та деякі інші ризики. Слід зазначити, що повністю покривається від-повідальшстьстосовнозіткнень.

^^^^^280).Я за ^—, М"ЖЄ —

В2. Страхування яхт

(Insurance of yachts)

У цілому умови страхування, яке здійснюється на підставі Застере-ження 328Гвід 1/11/85 Institute Yacht Clauses (про страхування яхт), подібні до передбачених стандартним Застереженням 280.

ВЗ. Страхування контейнерів (Insurance of containers)

Від самого початку контейнерної революції, яка припала на 70-ті

роки XX століття, було вирішено, що контейнер — це не частина

?уд=а і не упакува/ня ван'хажу, 'а хому схрахуіахися вш мае за

окремими умовами. Найбільш поширені бриханські умови Institute

Container Clauses-Time (Застереження 338 від 1 листопада

1987 р. про страхування контейнерів на термін або 339 — те саме,

тшьки від повної загибеш, загальної аварії, рятування і витрат, a

також 340 — за воєнними ризиками).

Страхуються тільки фізичні збитки. Покривається все, що не ви-

ключено.

Випадки непоясненого зникнення контейнерів страхуванням не по-

криваються.

УМОВИ СТРАХУВАННЯ СУДЕН ТА ВАНТАЖУ

Договір морського страхування не може бути укладений, якщо судно не має

354, яке з 1 січня 2001 р. чинне в новій редакції. Згідно з нею для всіх суден, крш суден каботажного плавання, прийнятними визнаються лише вариств—членів МАКТ (Міжнародної асоціації класифікаційних това-pucme — IACS).

Важливо, що діючий клас має бути наявним не лише на момент укладення договору страхування, а й протягом усього періоду його чинності.

            £^

Договір страхування чинний у межах певного географічного регіону. Проте риболовецьке устаткування та снасті страху^ться лише на випадок уіІікодження вогнем, блискавкою, повної загибеш судна або у зв'язку з по-г^буванням.розбшнимнападом.'

Британські Інститутські застереження (Institute Warranties) 26 від 1 липня 1976 р. забороняють плавання у певних широтах Атлантичного узбережжя Швнічної Америки, на Балтшському морі - у певний час року, у водах Пі-вшчногоЛьодовито