Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА СТРАТЕГІЮ ФІРМИ : Стратегічний менеджмент : Бібліотека для студентів

3. ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА СТРАТЕГІЮ ФІРМИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

магниевый скраб beletage

 

Трудові ресурси        Постачаль-ники        Закони, держоргани Споживачі     Конкуренти

            СЕРЕДОВИЩЕ ПРЯМОГО ВПЛИВУ      

                                                                                             

 

СЕРЕДОВИЩЕ ПОБІЧНОГО ВПЛИВУ

Групові інтереси

МіжнароднеПолітика середовище

Економік;

Соцкуль-тура

НТП

Техно-логія

Взаємозв'язок елементів зовнішнього і внутрішнього середовища фірми

Входи у систему (підприємство)

Виходи з системи (підпришства)

 

                        ЗЄМ .7 Я       

                        п р а ц я         

капітал

II і        д          п р п с м іі и ц т в о^

Внутрішнє середовище підприємства

ТоанссЬормаиійні пооиеси

 

т 0 « a р и      

п о с л у ги    

і п ф о р м сі ц і я      

є і д х о д к

Проміжне (епецифічне) середовише

(споживачі, постачальники, банки, страхові компанії,

інші партнери, а також конкуренти)

Загальне зовнішнє середовище (економічне, політико-правове, соціально-культурне, екологічне, міжнародне тощо) Взаємодія підпоиємства з зовнішнім сеюедовишем

Ринкове ссреловище

Посередшікн і издания торгових і иаркетннговін мослуі

Банки, фінансово-кредитні та страхові устаіюви

Міжнародне /*

 

           

            с

            е

            р

м         е

a          д

К         0

Р          в

0          11

            Щ

            е

           

Природне

ДемографІчне

Науково-тсхнічне

Економічне

Екологічне

Політичнс

Мостачальііикіі матеріальио-технічнлх та іішшх ресурсів

Сіюжквачі иролукції та послуг

Конкуренти

Закоіюдавчі та виконавчі органи, громадські установи

^

            с

            е

            Р

м         е

і           д

к          0

Р          в

0          и

            ш

            е

X

Правове середовише

Мікро- і макросередовище функціонування фірми

o p

Г A H I 3 A Ц I Я

Ф a к т o p и

n p я м o

Ф a к т o p

и

н

e

П

p

Я M 0

Конкуренти

Система економічних відно-син у державі

Споживачі

Державні органи влади

Законодавчі акти

Постачальники

Партії та інші громадські організації

Профспілки

Стан економіки

Особливості економічних відносин

Стан техніки та технології

Соціально-культурні обставини

Політичні обставини

Науково-технічний процес

Міжнародні події

Міжнародне оточення

Чинники зовнішнього середовища прямоїта непрямоїдії

 

Модель взаємодп організацп із зовнішнім середовищем