Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Додаток 2 НАВЧАЛЬНI ТЕСТИ : Стратегічний менеджмент : Бібліотека для студентів

Додаток 2 НАВЧАЛЬНI ТЕСТИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

1.         Проставьте ранги (визначте послідовність дій) при оп-

рацюванні принципів стратегічного планування фірми:

A.        Аналіз потенціалу фірми з точки зору визначення її сильних

та слабких боків.

Б. Аналіз перспективних напрямків наукових досліджень на дослідно-конструкторських і технологічних розробок.

B.        Вивчення цільових ринків, на яких реалізується продукція

(товари, послуги) фірми.

Г. Вибір ефективної організаційної структури управління фірмою.

2.         Позначте знаком «-» (мінус) неправильне висловлюван-

ня:

1.         Аналіз середовища є правильним кроком у стратегічному управлінні.

2.         Покупці та постачальники є частиною конкретного середо-вища організації.

3.         Стратегія допомагає визначити місію та цілі організації.

4.         Стратегічне управління зорієнтоване на довгострокову пер-спективу.

5.         Стратегія розвитку ринку передбачає збільшення його частки за рахунок посилення контролю за конкурентами.

6.         Стратегія описує шлях досягнення мети, але не визначає ре-зультатдіяльності.

7.         Аналіз слабких та сильних сторін фірми здійснюється для вивчення її зовнішнього середовища.

8.         Особистість керівника впливає на вибір стратегії.

9.         Стратегія обирається після проведення в організації відповідних змін.

3. Проаналізуйте (визначте послідовність дій) роботу по аналізу пропозицій фірми в конкурентній боротьбі під час стратегічного планування:

А. Визначення перспективних сегментів ринку, на яких фірма має реалізувати свою продукцію, товари, послуги.

Б. Визначення можливостей щодо підвищення продуктивності

за рахунок поліпшення конкурентних стратегій у тих видах

діяльності, наяких спеціалізується фірма. В. Визначення переваги споживчих якостей товарів (послуг)

фірми порівняно з конкурентами. Г. Вивчення найважливіших параметрів і тенденцій розвитку

товарних ринків.

4.         Проаналізуйте види робіт, що зазначені в тесті, і дайте

пояснення обраному порядку.

Уявіть собі, що Вас запросили на відому фірму «Топтранс» проконсультувати її в галузі стратегічного управління. Ви маєте провести всебічне обстеження. 3 чого Ви почнете свою роботу? Пронумеруйте наведені роботи за черговістю:

-          з аналізу фінансового стану фірми;

-          з вивчення цілей фірми;

-          з досконального аналізу діяльності вищого керівництва;

-          з вивчення становища та поведінки фірми на ринку;

-          з аналізу структури фірми і системи взаємодії та комунікації її підрозділів;

-          з аналізу людського потенціалу фірми і системи управління програми.

5.         У чому полягає основна функція стратегічного плану-

вання в системі подвійного управління?

A.        У створенні економічного потенціалу для майбутньої

діяльності фірми.

Б. У забезпечен