Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ДОДАТКИ Додаток 1 ТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ : Стратегічний менеджмент : Бібліотека для студентів

ДОДАТКИ Додаток 1 ТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

(Виберіть правильний варіант відповіді з наведенш)

1.         Стратегічне управління - це:

а)         комплекс процесів та способів розробки й реалізації стратегії

розвитку підприємства;

б)         втілення системного підходу до управління;

в система принципів, завдань і методів для досягнення постав-

леної мети; г) комплекс дій і рішень, необхідних для здійснення місії підп-

риємства.

2.         Концепція стратегічного управління передбачає взаємоз-

в'язок таких управлінських процесів:

а)         аналіз чинників зовнішнього середовища, визначення місії,

розробка цілей, вибір стратегії та її реалізації;

б)         оцінювання можливостей та небезпек для підприємства, роз-

робка цілей, вибір стратегії росту, її реалізація та оцінюван-

ня;

в)         аналіз макро-, мікросередовища та внутрішнього середовища,

визначення місії та цілей, вибір стратегії, її реалізація та оці-

нювання, контроль;

г)         аналіз макро-, мікросередовища та внутрішнього середовища,

розробка програми підприємства, реалізація стратегії, її оці-нювання та проведення коригуючих дій.

3.         Концепція стратегічного управління передбачає:

а)         бачення довгострокової перспективи; використання підходу

до планування "від майбутнього до теперішнього", орієнта-

цію на внутрішні можливості, відповідність організаційної

структури підприємства його стратегії;

б)         орієнтацію на довгострокову перспективу, планування на ос-

нові екстраполяції, відповідність організаційної структури

підприємства його стратегії, пошук нових можливостей в

конкурентній боротьбі;

в)         бачення довгострокової перспективи, використання підходу

до планування "від майбутнього до теперішнього", орієнта-

ція на внутрішні та зовнішні можливості, динамічна рівнова-

га організаційної структури підприємства і його стратегії;

г)         орієнтація на довгострокову перспективу, використання під-

ходів до планування "від майбутнього до теперішнього",

пріоритетність аналізу зовнішніх можливостей, відповідність

організаційної структури підприємства та його стратегії.

4.         Завдання стратегiчного управлiння полягає в:

а)         підготовці фірми до можливих змін ринкової ситуації, проти-

стояння несприятливим впливам випадкових чинників;

б)         розподіл ресурсів та виявлення внутрішніх резервів підпри-

ємства;

в)         раціональній організації виробництва та створенні раціональ-

ної організаційно-управлінської структури;

г)         адаптації до зовнішнього середовища та проведенні відповід-

ної кадрової політики підприємства.

5.         До основних особливостей стратегiчного управлiння на-