Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4. ВИЯВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТА ГРУПОВИХ ДЖЕРЕЛ ОПОРУ : Стратегічний менеджмент : Бібліотека для студентів

4. ВИЯВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТА ГРУПОВИХ ДЖЕРЕЛ ОПОРУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

Реалізація стратегії передбачає проведення необхіднш змін, без яких навіть досконало опрацьована стратегія може бути не реалізована.

Етапи проведення стратегічних змін

1

3

Виявлення, аналіз і передбачення потенційного опору за-планованим змінам

Зменшення до можливого мінімуму потенційного та реа-льного опору

Встановлення „статус-кво” нового стану

Будь-яка зміна натрапляє на опір, який може бути насті-льки сильним, гцо його не можливо подолати.

Ставлення персоналу до стратегічних змін

Ставлення до змін визначається комбінацією стану 2-х факторів"

Відкрита або закрита де-монстрація ставлення

2

Прийняття або неприйняття змін

Носіями як змін, так і опору є люди.

Аналіз потенційних сил опору дозволяє виявити тих чле-нів організації або ті групи в ній, що будуть чинити опір змі-нам, та усвідомити мотиви неприйняття змін.

При вирішенні конфліктів, що можуть виникнути в орга-нізації під час проведення змін, можна використовувати різні стилі керівництва.

Стилі керівництва організації щодо подолання опору змінам

Конкурентний стиль - робить ставку на силу, грунтується

на наполегливості, створенні своїх прав (виходять з того,

що вирішення конфлікту передбачає наявність переможця

та переможеного     

Стиль самоусунення - проявляється в тому, що керівницт-

во демонструє низьку наполегливість і в той же час прагне

до пошуку шляхів співробітництва з незгодними членами

організації     

Стиль компромісу - передбачає помірковані наполягання керівництва щодо виконання його підходів до подолання конфліктів з одночасним намаганням забезпечити консен-

сус

Результати роботи підлеглих багато в чому визначаються ха-рактером відносин з керівником. В умовах ринку авторитарний стиль вичерпує свої можливості, а демократизм у керуванні істо-тно підвищує зацікавленість колективу в кінцевому результаті, створює сприятливу психологічну атмосферу з метою вирішення завдань.