Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. ОСОБИСТІСНІ ОСНОВИ ПОВЕДШКИ ЛЮДИНИ В ОРГАНІЗАЦІЙНОМУ ОТОЧЕННІ : Стратегічний менеджмент : Бібліотека для студентів

2. ОСОБИСТІСНІ ОСНОВИ ПОВЕДШКИ ЛЮДИНИ В ОРГАНІЗАЦІЙНОМУ ОТОЧЕННІ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

Для стратегічного управління немає кадрів взагалі, а є конкретні люди, які за своєю природою дужерізні.

 

Сподівання та уявлення ін-             Оцінювання організації щодо

дивіда щодо організації та                індивіда та його місце і ролі в

його та його місце в ній: - місце в організації                   ній: - кваліфікаційна та особистісна

 

                       

 

- виконувана робота            характеристика

- бажана винагорода                        -          необхідний результат роботи

-          можливе заохочення

Основа конфліктуу взаємодп індивіда та організацп

 

Два фактори протидій та конфліктів людини з організаційним оточенням

1. Очікування іуявлення інди-віда щодо організаційного оточення та його ролі в цьо-му:

індивід вступає у взаємодію з організацією, сподіваючись зайняти в ній певне місце, ви-конувати певну роботу і отримувати за це певну вина-городу

2. Очікування організації щодо індивіда, йогоролі тамісця в ній:

організація передбачає найня-ти працівника відповідної кваліфікації та особистісних характеристик, щоб він вико-нував певну роботу, яка при-носила б необхідний резуль-тат, і за цю роботу отримував певнуплатню

Основні очікування організації щодо працівника

1          Це спеціаліст у певній га-лузі, що володіє певними знаннями та кваліфікацією          2          Це член організації, що сприяє її успішному функ-ціонуванню та розвитку

3          Це людина, що володіє пе-вними особистісними та моральними якостями   4          Це член колективу, здат-ний підтримувати добрі стосунки з колегами під час комунікації

5          Це працівник, що намага-ється якнайліпше викону-вати її належним чином з належною якістю    6            Це людина віддана (лояль-на) організації, що відсто-ює її інтереси

7          Це виконавець певної ро-боти, готовий виконувати її належним чином з належ-ною якістю         8            Це член організації, що усвідомлює та поділяє її цінності

9          Це член організації, здат-ний посісти певне місце в ній та готовий взяти на се-бе відповідні обов’язки та відповідальність   10        Це співробітник, що до-тримується прийнятих в організації норм поведін-ки, розпорядку і виконує вказівки керівництва

Основні очікування індивіда щодо організації

1          Склад, зміст та значущість роботи

2          Оригінальність та творчий характер роботи

3          Захоплюваність та ініціативність роботи

4          Міра незалежності, прав та влади на даній посаді

5          Міра відповідальності та ризику

6          Статус та престижність роботи

7          Ступінь включення роботи в ширший трудовий процес

8          Безпека та комфортність умов на роботі

9          Визначення та заохочення доброї роботи

10        Заробітна плата та премії

11        Соціальна захищеність та інші соціальні блага

12        Гарантія зростання, просування та розвитку

13        Дисципліна та нормативні аспекти, що регламентують по-ведінку на роботі

14        Стосунки між членами організації, психологічний клімат

15        Стосунки з конкретними особами, що працюють в органі-зації

Конфлікт між очікуваннями індивіда та організації має стратегічний характер. Це зумовлено тим, що стратегія ви-живання фірми безпосередньо залежить від того, чи буде цей конфлікт вирішуватись і яким способом організація має намір його вирішити.