Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. ОПРАЦЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ ТОВАРОПРОСУВАННЯ : Стратегічний менеджмент : Бібліотека для студентів

3. ОПРАЦЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ ТОВАРОПРОСУВАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

Надходження товарів

Розвантаження зовнішнього транспорту

Приймання товарів

Розпакування товарів

Транспортування товарів

До місць підго-товки товарів

до продажу

Підготовка товарів до про-

дажу

До торгової зали

Викладення

товарів на об-

ладнанні

До місць зберігання

Укладання то-варів на збері-

гання

Транспорту-

вання тари до

місця збері-

гання

ї

Укладання тари на збері-

гання

 

Транспорту-

вання товарів

до торгової

зали

Вибір товарів покупцями

Доставка

товарів до

розрахункового

вузла

Зберігання то-варів

Добір товарів

для підготовки

і продажу

Зберігання тари

Транспорту-

вання тари до

місця відван-

таження

 

Розрахунок за

відібрані

товари

I

Транспорту-

вання товарів

до місць підго-

товки або тор-

гової зали

Навантажен-ня і відправка тари

 

Системи і процедури торговельно-технологічного процесу

Фірми, які забезпечують перевезення товарів

Посередники та їхні складські приміщення

Інші

Зовнішнє середовище

Рух та просування товарів

Внутрішнє середовище

Опрацювання замовлень покупців

Добір і формування

партіїтоварівзураху-

ванняммінімізаціїтра-

нспортних витрат

 

Інші

Відвантаження і конт-роль за рухом вантажу

Схема відображення товарного руху як відкритої системи

 

Сприяє учасникам ка-

налів збуту в маркетин-

гових дослідженнях

Надає інформацію спожива-

чам через рекламу, вітрини,

написи, через працівників

            торгівлі          

Бере участь у процесі

структуризаціїтоварів,

пропонуючи їх

для продажу

Як правило, платить поста-

чальникам за продукцію ще

до продажу її кінцевим спо-

Зберігає товари, розміщує їх у торгових приміщеннях

живачам

Установлює ціну на товар

Оптоватароздрібна торгівля

Завершує угоди, використовуючи

певні форми і методи праці,

включаючи кредитну політику

Узагальнена характеристика функцій каналів товарного руху

Функції каналів товарного руху

 

           

 

            Дослідницька робота - збирання інформації

           

 

           

            Стимулювання збуту

           

 

           

            Встановлення контактів із споживачами

           

 

            Пристосування товару до вимог споживачів

           

 

           

            Проведення переговорів

           

 

           

            Організація товарного руху -транспортування та складування товару

           

 

           

            Фінансування

           

 

           

            Прийняття ризику

           

 

Схематичне зображення функцій оптової та роздрібної торгівлі в системі товарного руху

Аналіз реалізації товарів

Дослідження ринку та аналіз ринкової ситуації

 

ї

Аналіз стратегічної зони господарювання

Аналіз можливостей підприемства

т

Розробка цілей підприемства

Оцінювання наявних ресурсів підприемства

Критерії досягнення цілей підприемства

маркетинговоїстратегії

Розробка програми комерційноїроботи

X

Здійснення програми комерційноїроботи

I

Контроль виконання роботи

Оцінювання результатів комерційноїроботи

Стратегія організації комерційної роботи