Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1. ВИБІР I ФОРМУВАННЯ ЦІЛЬОВОГО РИНКУ : Стратегічний менеджмент : Бібліотека для студентів

1. ВИБІР I ФОРМУВАННЯ ЦІЛЬОВОГО РИНКУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

Жорстка конкуренцiя на ринку визначає опрацювання стра-тегiї управлiння комерційним підприємством, що є найваж-ливiшим завданням системи управлiння.

Цiльовийринок складається з контингентiв споживачiв (у т. ч. потенцiйнж), вiдомi потреби i запити яких вiдповiдають спроможностi фiрми їх задовольнити.

Виявлення цільових ринків

Прогнозування, прередбачення, планування      

1.         Самої природи, сутностi можливостей, що надає ринок

2.         Розміщення, просторової локалiзацiї цих можливостей

3.         Величини, обсягу можливостей    

4.         Специфiчних умов та характеристик        

Вибiр цiльового ринку є частиною загального завдання щодо оцiнювання i розвитку можливостей ринку, що постає пе-ред керiвником будь-якого підприємства.

Ознаки економічного середовища функціонування комерційних підприємств

1.         Iснує дуже велика кiлькiсть комерційних фірм     

2.         Усi фiрми торгують рiзнородними товарами i через це про-понують широкий асортимент

3.         Диференцiацiя фiрм, їх вiдмiннiсть одна вiд одної досяга-ються шляхом диференцiацiї їх загальних роздрiбних пропо-зицiй      

4.         В оптовій та роздрiбнiй торгiвлi України оперує багато по-тужних торговельних фiрм поруч з безлiччю дрiбних підпри-ємств

5.         Жодна з торгових фiрм не є настiльки могутньою, щоб сут-тєво впливати на роздрiбнi цiни чи на iншi важливi аспекти за-гальної роздрiбної стратегiї в масштабах країни     

6.         Торговельнвi фiрми порівняно легко можуть вступати в роздрiбну систему ринку, так само як i виходити з неї

7.         Конкурентна боротьба ведеться як цiновими, так i нецiновими заходами.