TEMA 7. СТРАТЕГІЯ УПРАВЛШНЯ КОМЕРЦІЙНИМ ШДПРИЄМСТВОМ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

План

1.         Вибір і формування цільового ринку.

2.         Створення загальної роздрібної пропозиції.

3.         Опрацювання стратегiї товаропросування.

4.         Вплив кон’юнктури ринку на опрацювання стратегії фірми.

Література: 6, 9, 11, 15, 16, 18, 21, 22, 34, 40, 61, 69, 84, 88, 91, 92, 94, 101, 102, 103, 108, 115.

Базові поняття: цільовий ринок; торговельно-технологiчний процес; роздрібна пропозиція; комерцiйна робота; товаропросу-вання; товарний асортимент; товаропостачання; стратегiя кому-нікації; товарний рух; реклама продукту; канали товароруху; параметри реклами; ефективнiсть угод; операцiйний цикл підп-риємства.