Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4. МАРКЕТИНГ ЯК ФІЛОСОФІЯ ВИЖИВАННЯ НА РИНКУ : Стратегічний менеджмент : Бібліотека для студентів

4. МАРКЕТИНГ ЯК ФІЛОСОФІЯ ВИЖИВАННЯ НА РИНКУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

магниевый скраб beletage

В основу діяльності підприємства, яке дотримується принципів маркетингу, закладається найбільш ефективна з точ-ки зору кінцевого результату ідея — спочатку дізнатись, який товар та з якими споживчими властивостями, за якою ціною, в яких кількостях і яких місцях хоче придбати потенційний спо-живач, а вже потім думати про організацію відповідного вироб-ництва.

Попит - це платоспроможна потреба покупця. Тому підп-риємство, виходячи на ринок, повинне пропонувати не товари й послуги, а засоби рішення проблем покупців.

Фірма, яка орієнтується на маркетинг, пропонує не товари та послуги, а засоби вирішення проблем покупців. Управління маркетингом грунтується на такому формуванні товарних про-позицій та послуг, за яким враховуються потреби ринку (як ная-вні, так і прогнозовані), використовується ефективна політика цін, а також засоби інформації для формування, стимулювання, обслуговування ринку. При цьому визнається необхідність при-стосування виробництва та збуту до запитів та оцінки ринку.

"Робота компанії повинна відповідати очікуванням кліє-нтури"

/Ф.Котлер/

            Дляцього необхідно 

•          ставити мету і виходячи з неї:

•          розробляти стратегії, щоб:   

•          виконувати заходи, за якими відповідно:

•          повинна бути встановлена чітка відповідальність.         

Важлива роль маркетингу визначається виконуваними ним функціями, головна з яких - функція забезпечення користі для споживачів і суспільства, задоволення їхніх потреб.

Маркетинг виступає в якості філософії підприємництва, тоб-то матеріалізується в систему заходів з вивчення проблем, псш язаних з виробництвом і продажем продукції фірми.

Процес управління маркетингом грунтується на

аналізі ринкових можливостей;     

виявленні цільових ринків;

розробці усього комплексу маркетингу; впровадження в життя намічених заходів.

Маркетинг здатний підказати величезну кількість ідей, гцо стосуються найрізномінітнішж сфер діяльності підприємства: товарна політика, дослідження потреб споживачів, ринкова ці-нова політика, збут, реклама, сервіс і т. д. Як відомо, будь-яке підприємство перебуває під впливом зовнішніх і внутрішніх чин-ників.

Головні напрями антикризової

            маркетингової політики підприємств       

•          Структурна перебудова підприємств з метою поліпшення якості та асортименту продукції;           

•          Формування нової економічно виправданої системи витрат

•          Мінімізація витрат   

•          Розробка і використання ефективних інструментів стимулю-вання збуту як на традиційних, так і на нових ринках та ін.

На ринку фірму чекає зустріч з конкурентами. Насамперед, варто визначитися з тим, яку вигоду пропонує споживачеві кон-курент, а яку - ваша фірма. Ця вигода може бути не тільки чисто економічною, зумовленою рівнем цін та витрат, а й пропонова-ним асортиментом продукції та її споживчих якостей. Важливі й усе більшого значення набувають не стільки фізичні властивості товарів, скільки його зовнішній вигляд, упаковка, товарний знак, марка, престижність, сервісне обслуговування, гарантії.

Контрольні питання

1.         Схарактеризуйте шкалу для оцінювання рівня нестабільності зовнішнього середовища (за І.Ансоффом).

2.         Перерахуйте завдання проведення опитувань представників груп впливу.

3.         Назвіть типи системи управління підприємством залежно від рівня нестабільності зовнішнього середовища.

4.         Які системи управління підприємством використовуються в умовах порівняно стабільного зовнішнього середовища?

5.         Які системи управління підприємством використовуються в динамічних умовах зовнішнього середовища?

6.         Які системи управління підприємством використовуються в кризових умовах?

7.         Функціонально-організаційна структура маркетингу.

8.         Товарно-організаційна структура маркетингу.

9.         Товарно-функціональна структура маркетингу.

 

10.       Схема використання методу „Дельфі” при проведенні мар-кетингових досліджень. Стратегія формування господарсь-ких зв’язків підприємства на основі маркетингу.

11.       Типи маркетингового контролю.

12.       Головні цілі маркетингової діяльності.

13.       Базисні маркетингові стратегії.

14.       Функціональні завдання маркетингу у фірмі.

15.       Схарактеризуйте зміст системи управління на підставі ран-жирування стратегічних завдань.

16.       Схарактеризуйте зміст системи управління за "слабкими си-гналами" з маркетингового середовища фірми.

17.       Дайте визначення слабким сигналам зовнішнього середови-ща.

18.       Схарактеризуйте зміст системи управління в умовах неспо-

діваних подій.