Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. ОСНОВНІ ЕТАПИ МАРКЕТИНГОВОГО КЕРУВАННЯ ФІРМОЮ : Стратегічний менеджмент : Бібліотека для студентів

3. ОСНОВНІ ЕТАПИ МАРКЕТИНГОВОГО КЕРУВАННЯ ФІРМОЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

Р^

ФІРМА

Реклама

Стимулювання збуту

Пропаганда

Особистий продаж

,-=Й ПОСЕРЕДНИКЙ"

Реклама

Стимулювання збуту

Пропаганда

Особистий продаж

СПОЖИВАЧІ

ЧУТКИРОЗМОЖ-

КОНТАКТНІ АУДИ-ТОРІЇ

Комунікації і зворотний зв 'язок у маркетингу

 

Взаємозв'язокміж плануванням, організацією маркетингу та системою контролю

Типи маркетингового контролю

 

Тип контролю           Основні відпові-дальні        Ціль контролю          Прийоми та мето-ди контролю

Контроль за виконанням річних планів    Вище ке-рів-ництво Керівниц-тво серед-ньої ланки      Впевнитись у досягненні намічених результатів            Аналіз можливості збуту. Аналіз част-ки ринку. Аналіз співвідношення між затратами на маркетинг та збу-том. Спостережен-ня за ставленням клієнтів

Контроль прибутко-вості    Контролер з маркетин-

гу         З'ясувати, на чому фірма заробляє гроші, а на чому втрачає їх   Рентабельність у розбивці по това-рах, територіях, сегментах ринку, торгових каналах, обсягах замовлень

Стратегічний контроль        Вище кері-вниц-тво Ревізор 3 маркетингу            З'ясувати, наскільки ефективно фірма вико-ристовує кращі з наяв-них маркети-нгових мож-ливостей            Ревізія маркетингу

ДИРЕКТОР ШДПРИЄМСТВА

ФШАНСОВИЙ ВІДДІЛ

ВІДДІЛ МАРКЕ-ТИНГУ

ДОПОМІЖНІ ШДРОЗДІЛИ

 

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ МАРКЕТИНГУ

Планування

асортименту

продукції

Організація роздрібного |— продажу

Пошук нових партнерів

та аналіз пропозицій, що

надійшли

Функціонально-організаційна структура маркетингу

ГЕНЕРАЛЬНИЙ КЕРУЮЧИЙ МАРКЕТИНГОМ

 

Керуючий по товару A

Керуючий по товару Б

Керуючий по товару В

Керуючий по товару Г

Товарно-організаційна структура маркетингу