TEMA 5. МАРКЕТИНГ B СТРАТЕГІЇ ФІРМИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

План

1.         Включення маркетингу до стратегічного управління.

2.         Роль маркетингу в товарній (продуктовій) стратегії фірми.

3.         Основні етапи маркетингового управління фірмою.

4.         Маркетинг як філософія виживання на ринку.

Література: 9, 21, 45, 61, 66, 68, 71, 91, 105, 134.

Базові поняття: маркетинг; завдання маркетингу; сегмен-тацiя ринку; елементи комерцiйної діяльності; комунiкацiї мар-кетингу; метод “Дельфi”; базиснi стратегiї маркетингу; марке-тингове середовище; попит; маркетинговий контроль.