TEMA 4. ЕКОНОМIЧНА СТРАТЕГIЯ ФIРМИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

План

1.         Поняття про економiчну стратегiю.

2.         Стратегiя продукту.

3.         Стратегiя цiноутворення.

4.         Стратегічні аспекти інтернаціоналізації у формуванні політи-ки зовнішньоекономічної діяльності фірми.

Література: 2, 3, 7, 10, 11, 24, 25, 32, 34, 40, 71, 93, 104, 105, 113, 133.

Базові поняття: економiчна стратегiя; оптимальна товарна номенклатура; детермiнанти “нацiонального ромба”; життєвий цикл продукту; товарний асортимент; форми виходу на свiтовий ринок; показники економiчної ефективності; вiльна економiчна зона; матриця “Продукт-ринок” I.Ансоффа; елементи цiни това-ру; продуктова полiтика; модель “OLI“ Дж. Даннiнга.