Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для самоконтролю : Стратегічне управління : Бібліотека для студентів

Питання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

1.         Яка роль змін у стратегічному управлінні?

2.         Які етапи роботи виконуються на стадії реалізації стратегії керівництвом підприємства?

3.         На рішення яких задач направлено виконання стратегії?

4.         Які існують типи змін на підприємстві?

5.         Які "позитивні" фактори вливають на впровадження стратегічних змін?

6.         Які "негативні" фактори стримують впровадження стратегічних змін?

7.         Які бар'єри відносяться до індивідуального опору змінам?

8.         За яких умов індивідуальний опір змінам буде найвищим?

9.         Які методи впровадження організаційних змін?

10.       Які переваги та недоліки мають методи впровадження організаційних змін?

11.       Які причини виникнення опору організаційним змінам та які

методи подолання опору таким змінам?

12.       Охарактеризуйте матрицю "Зміни-опір".

13.       Які стилі керівництва використовують менеджери підприємства для розв'язування конфліктів?

14.       Який кінцевий результат проведення змін?

15.       Яка роль організаційної структури підприємства в здійсненні стратегічних змін?

16.       Як здійснюється процес вибору та змін організаційної структури підприємства?

17.       Які фактори впливають на зміни в організаційних структурах?

18.       Охарактеризуйте матричну структуру, її переваги та недоліки. Назвіть варіанти матричних структур.

19.       Охарактеризуйте проектну структуру. Назвіть її переваги.

20.       Охарактеризуйте дивізіональні структури. Назвіть переваги та недоліки таких структур.

21.       Охарактеризуйте стратегічні господарські центри. Назвіть їх переваги та недоліки.

22.       Якими основними концепціями характеризується перебудова організаційної структури управління?

23.       Як обирається тип організаційної структури залежно від обраної концепції підприємством?

24.       Які існують типи адаптивних організаційних структур управління?

25.       Які виникають реакції під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів на зміни організаційної структури управління?

26.       Дайте характеристику виробничій, конкурентній, стратегічній, інноваційній, підприємницькій та адміністративній реакції.

27.       Якими змінами супроводжується застосування інтеграції і які при цьому виникають її види? Назвіть їх переваги та недоліки.

28.       Назвіть найсуттєвіші фактори, що впливають на вибір організаційної структури управління.

29.       Як підрозділи та служби підприємства реагують на зовнішні та внутрішні фактори діяльності підприємства?

30.       В якій послідовності необхідно виконувати зміни та перебудову організації згідно з моделлю "7S-MAC-KINSI"?

31.       За якими параметрами можна визначити оцінку розробленої стратегічної організаційної структури управління підприємством?

32.       Яка сутність та роль організаційної культури?

33.       Які фактори впливають на організаційну культуру?

34.       Охарактеризуйте моделі організаційної культури залежно від системи цінностей.

35.       Які спеціальні стратегії застосовуються щодо окремих елементів організаційної культури, що необхідно змінити?

36.       Який вплив здійснює керівник на організаційну культуру підприємства?

37.       Які особисті якості повинен мати керівник-стратег?

38.       Яка роль інформації в стратегічному управлінні підприємством?

39.       За допомогою яких дій створюється надійне інформаційне забезпечення підприємства?

40.       В яких сферах виникає необхідна підприємству інформація?

41.       Які переваги має створення інформаційно-управлінської системи підприємства? Назвіть рівні цієї системи.

42.       Яка сутність стратегічного контролю?

43.       Яка мета стратегічного контролю?

44.       Які фактори забезпечують ефективність стратегічного контролю?

45.       Які властивості має стратегічний контроль?

46.       Які основні етапи здійснення стратегічного контролю?

47.       Які підсистеми контролю включає стратегічний контроль на підприємстві?

48.       Які умови існують для здійснення об'єктивного та ефективного контролю?

49.       Які існують звіти за контролем витрат?

50.       Які заходи передбачає організаційний аспект контролю?

51.       Як підприємство здійснює внутрішній контроль?

52.       Розробкою яких документів забезпечується систематичний та дієвий стратегічний контроль?