Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
11.2. Організаційна структура корпорації як об'єкт стратегічних змін : Стратегічне управління : Бібліотека для студентів

11.2. Організаційна структура корпорації як об'єкт стратегічних змін


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

Однією з найбільш поширених стратегічних змін є зміна організаційної структури, тому що вона існує не самостійно і не незалежно від стратегії та цілей підприємства, а є одним із найважливіших заходів реалізації стратегії, тобто організаційна структура сприяє досягненню цілей підприємства. В той же час вона відбиває прийнятий порядок організації управління, досягнутий на певний відрізок часу. Стратегічне управління допомагає підприємству змінити себе та оточення, в якому воно функціонує, тому що підприємство, яке не вносить в свою діяльність змін, не може розраховувати на майбутній успіх.

Вчені А. Чандлер і Г. Мінцберг довели, що між стратегією, що застосовується, та організаційною структурою, тобто певною впорядкованістю завдань, посад, повноважень і відповідальності, на основі яких підприємство здійснює свою виробничу й управлінську діяльність, існує тісний зв'язок. Як стратегія, так і організаційна структура може сприяти стратегічному розвитку підприємства або

гальмувати його. У зв'язку з цим великого значення набуває визначення порядку проведення змін.

Процес вибору та змін організаційної структури здійснюється за такою схемою [9]:

-          з'ясовується, які завдання та функції мають критичне значення для здіснення функціональних та ресурсних стратегій і наскільки вони вимагають нового або специфічного підходу;

-          встановлюється зв'язок між виокремленими стратегічними завданнями і функціями та рутинними функціями, які виконуються на підприємстві;

-          формуються відповідні структурні одиниці підприємства, які здатні забезпечити виконання нових стратегічних завдань та функцій

-          визначається ступень самостійності кожної структурної одиниці в прийнятті рішень відносно діяльності структурних одиниць бізнесу;

-          встановлюються організаційні зв'язки між одиницями бізнесу, ступінь та форми участі їх у виробленні конкретних загальних і загальноконкурентних стратегій підприємства.

В умовах впровадження стратегічного управління здійснюється перехід від "традиційних", тобто функціональних, централізованих, ієрархічних, стабільних, жорстких організаційних структур управління до стратегічних тобто децентралізованих, гнучких, з універсальними ланками, створених "під мету" організаційних структур управління.

Фактори, що впливають на зміни в організаційних структурах, наведені на рис. 11.4 [72].

Варіантами структур децентралізованого типу, які виникають внаслідок процесів диверсифікації та інтеграції діяльності в межах діючих і створюваних організаційних структур управління на підприємстві, що служать інструментами реалізації загальних та функціональних стратегій із "стратегічного набору", є:

-          матричні структури;

-          проектні структури;

-          дивізіональні структури;

-          стратегічні господарські центри.

Проста (лінійна) структура

і

Лінійно-функціональна(лінійно-штабна)

 

Зростання розмірів підприємства

 

Вертикальна інтеграція

Внутрішнє зрос-тання

Холдинг

Прискорення

внутрішнього

зростання

Глобалізація діяльності

Використання економії на масштабах виробництва як факторів конкурентосп-роможності

Неспоріднена диве-рсифікація

Конгломератна диверсифікація

Глобальний хол-динг

 

Споріднена дивер- N сифікація

Матрична проектна

Зростання масш^

табів виробництва

(в т.ч. за рахунок

злиття)

Багатодивізіональна

-►"Двоїста структура"

1

Глобальна багатодивізіо-нальна

 

I

 

Відсічення зайвого Підтримка перспективного

 

Гнучка "стрисистема"

Рис. 11.4. Фактори, що впливають на зміни в організаційних

структурах

Матричні структури застосовуються при розробці стратегій нових продуктів, диверсифікації виробництва, нових програм продуктивності, конкурентоспроможності тощо. Структуроутворю-ючий елемент матричних структур - мету підприємства - визначає та здійснює цільова група фахівців з різних спеціальностей, що сприяє комплексному підходу до вирішення існуючих питань.

Схему матричної структури показано на рис. 11.5 [72].

Президент

Віце-президент

 

Відділ НДДКР

 

Виробничій

відділ

 

Відділ мар-кетингу

 

Фінансовий

відділ

 

Відділ кадрів

 

Керівник _^ проекту (про- —СУ грами) 1

 

■о-

 

-6

 

■о-

 

о

 

Мета

 

Керівник проекту (про-грами) 2

 

ч>

 

о

 

-6

 

-0-

 

МеіаЗ

 

Рис. 11.5. Схема матричної структури