Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
9.4. Матриця "Дженерал Електрик - Мак-Кінсі" "Привабливість видів діяльності - конкурентна позиція" : Стратегічне управління : Бібліотека для студентів

9.4. Матриця "Дженерал Електрик - Мак-Кінсі" "Привабливість видів діяльності - конкурентна позиція"


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

Ця матриця є багатофакторною моделлю аналізу стратегічних позицій конкретних бізнесів.

Для встановлення рівня привабливості видів діяльності необхідно:

-          визначити набір параметрів, за якими буде оцінюватися привабливість виду діяльності підприємства або галузі;

-          визначити кожному параметру відносну вагу для підприємства;

-          оцінити привабливість кожного параметра за п'ятибальною шкалою;

-          розрахувати відповідний результат.

Конкурентна позиція продукції (стратегічної одиниці бізнесу) в галузі визначається в такому порядку:

-          встановлюються ключеві фактори успіху, які забезпечують конкурентну позицію продукту;

-          визначається відносна вага кожного ключового фактора;

-          визначається рівень конкурентної сили товару по кожному ключовому фактору за п'ятибальною шкалою;

-          розраховується загальна оцінка конкурентної позиції продукції в галузі.

Фактори привабливості ринку та конкурентних позицій бізнесу подані в табл. 9.1 [42].

Таблщя9.1 Фактори привабливості ринку і конкурентне положення бізнесу

 

Привабливість ринку Конкурентна позиція

Характеристика ринку

Величина ринку Темпи росту ринку Динаміка цін Циклічність ринку тощо    Частка ринку, яку контролює фірма Конкурентоспроможність фірми Характеристика продуктового асортименту Ефективність системи маркеіингу тощо

Фактори конкуренції

Рівень конкуренції на ринку Тенденція зміни кількості конкурентів тощо        Відносна частка ринку фірми відносно головних конкурентів Потенціал фірми тощо

Фінансово-економічні фактори

Рівень рентабельності галузі Структура галузевих затрат тощо  Рівень використання потужності фірми Рівень рентабельності фірми Структура затрат фірми тощо

Умовний приклад розрахунку привабливості видів діяльності наведено в табл. 9.2 [42].

Таблщя 9.2 Оцінка привабливості галузі

 

Критерії (ключові фактори) Питома вага   Оцінка привабливості          Результат

Величина ринку        0,15     4          0,6

Темп росту ринку     0,25     3          0,75

Структура конкуренції          0,15     3          0,45

Галузева рентабельність      0,25     3          0,75

Чутливість до інфляції          0,1       2          0,2

Енергомісткість         0,1       4          0,4

Загальна оцінка привабливості                              3,15

Ha основі відповідних розрахунків no кожному виду продукції будується матриця "Привабливість видів діяльності - конкурентна позиція", загальний вигляд якої показано на рис. 9.3 [9].

 

Приваб-

ливість

галузі

 

Висока Середня Низька

 

Конкурентна позиція Висока Середня Низька

Успіх   Успіх   Знак питання

Успіх   Середній бізнес         Поразка

Дохідний бізнес        Поразка          Поразка

 

Рис. 9.3. Матриця "Привабливість видів діяльності - конкурентна

позиція"

Щодо продуктів, які попали у квадрати "Успіх", підприємство повинно здійснювати стратегію розвитку, у квадрати "Знак питання" та "Середній бізнес" - застосовувати зусилля до поліпшення інших конкурентних позицій. Продукти, які попали у квадрати "Доходний бізнес", є джерелом надходження грошей.

Варіанти стратегічних рішень, які необхідно приймати згідно зі значеннями квадратів матриці "Привабливість видів діяльності -конкурентна позиція", наведені на рис. 9.4 [72].

Матриця "Привабливість видів діяльності - конкурентна позиція" має такі переваги:

-          наявність дев'яти секцій-квадратів дає змогу оцінити не лише високий або низький темпи розвитку ринку, а й виявити проміжні позиції;

-          використання досить широкого кола показників для формування комплексного критерію;

-          широка картина позицій - напрямків дає змогу спрямувати ресурси для розвитку або підтримки тих сфер, які характери-зуються середньою або високою привабливістю (прибутковістю) галузі та середньою або сильною конкурентоспроможністю.

Прибутковість (привабливість) видів діяльності

 

висока

 

середня

 

низька

 

к

0

н к

у р е

п

 

висока

середня

низька

 

вибіркове зростання;

оцінка потенціалу для

лідирування через сегмен-

тацію;

визначення слабостей та

запобігання їм;

підтримка сильних

сторін через контрольова-

не інвестування;

("успіх")          стабілізація; визначення зростаючих

сегментів;

вибіркове інвестування;

скорочення в окремих

напрямках;

("середній бізнес")     скорочення напрямку

(асортименту);

мінімізація інвестицій

("збирання врожаю");

позиція "відмови"

або плановий вихід;

("поразка")

стабілізація;

пошуки ніш;

розгляд варіанта придбан-

ня (значні

інвестиції);

планове скорочення;

("знак питання")        стабілізація;

пошуки ніш (вибіркове

інвестування);

розгляд варіанта

виходу

("збирання врожаю");

("поразка")      ліквідація, швидкий

вихід;

("поразка")

зростання;

пошуки шляхів

лідирування;

максимізація

інвестицій;

("успіх")          вибіркове зростання

(пошук "сегментів

росту");

контрольоване інвесту-

вання;

підтримка позиції;

("успіх")          підтримка "граничної"

позиції,

стабілізація;

пошуки готівки;

інвестування в підтри-

мку рівня;

("дохідний бізнес")

 

Рис. 9.4. Варіанти стратегічних рішень згідно з роллю квадратів матриці "Привабливість видів діяльності - конкурентна позиція"

Матриця має такі недоліки:

-          вона дає тільки загальні уявлення щодо бізнес-напрямків: зростання й розвиток, збереження та підтримка, "збирання врожаю" й ліквідація і не розкриває специфіки конкурентних підходів і поведінки на ринку;

-          ринкові параметри розглядаються у статусі, що призводить до помилок в оцінці перспектив у системі "продукт - ринок" тощо.

На основі "портфельного" аналізу до кожного з напрямків діяльності підприємством можуть бути розроблені такі стратегічні альтернативи:

-          агресивна експансія (оффензивна стратегія);

-          зміцнення позиції на ринку (дефензивна стратегія);

-          скорочення діяльності;

-          реструктуризація виробничо-збутового потенціалу;

-          підготовка до розпродажу та закриття окремих підрозділів підприємства.