Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.3. Матриця Бостонської консалтингової групи : Стратегічне управління : Бібліотека для студентів

9.3. Матриця Бостонської консалтингової групи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

Матриця Бостонської консалтингової групи "Збільшення ринку -частка ринку" показана на рис. 9.2 [15].

Ця матриця пов'язана з фінансовими аспектами функціонування підприємства в коротко- та довгостроковій перспективі, створює підґрунтя для розробки й раціоналізації стратегій "зростання, стабілізації та виведення" окремих видів продуктів, наочно показує стратегічні проблеми підприємства.

Позитивністю матриці є простота і наочність порівняльної "сили" кожної бізнес-одиниці в корпоративному портфелі, що стимулює вище керівництво оцінювати кожний вид бізнесу підприємства.

Недоліками цієї матриці є:

-          продукти оцінюються тільки за двома критеріями;

-          розподіл бізнес-напрямків на чотири складових є дуже спрощеним;

-          матриця є ненадійним інструментом визначення відносних інвестиційних можливостей у бізнес-напрямках, якості товару, маркетингових заходів тощо;

-          модель не враховує стан галузі, де діє підприємство;

-          показник - частка ринку - через особливості окремих галузей не завжди є точним показником перспективності бізнес-напрямку.

Темпи

ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКУ

(вірати ринку)

 

20        "Зірки" "Знак питання"

            Продукти перебувають на стадії     Продукти перебувають на початковій

            зростання ЖЦП (житієвий цикл     стадії ЖЦП. Обіцяють високі темпи

В         продукту). "Зірки" дають певний    зростання, але заимають незначну

и          прибуток, який          частку ринку. За допомогою стратегії

с          використовується для          наступу та значних інвестицій треба

о          закріплення іхнього становища       домогтися збільшення частки ринку,

к          на ринку. За зменшення темпів      щоб мати можливість використати

1          зростання чи стагнації збуту           "криву досвіду". Ці СВО (стратегічні

            "зірки" перетворюються на  виробничі одиниці) потребують

            "дійних корів"            фінансових витрат, значно більших

10                    від прибутку

"Дійна корова"

"Кривенька качечка"

Продукти, що досягли стадії зрілості, насичення ринку. Останнє є причиною значних переваг у сфері витрат. За рахунок високого прибутку "дійні корови" фінансують зростання інших СВО

Продукти досягли стадії насичення ринку та дегенерації. Якщо вони дають прибуток, його варто інвестувати в "знак питання" чи "зірки". За настання небезпеки пересування СВО у зону витрат їх варто виключити із виробничого

портфеля

0 10 Висока

Низька 0,1

Частка ринку (одержання грошей)

 

Рис. 9.2. Матриця "Збільшення ринку - частка ринку" (Бостонська консалтингова група)