Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.5. Стратегії корпорацій на міжнародних ринках : Стратегічне управління : Бібліотека для студентів

8.5. Стратегії корпорацій на міжнародних ринках


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

Міжнародні стратегії та стратегії інтернаціоналізації мають на меті: збільшення розміру підприємства, прагнення знайти нові ринки збуту, бажання знизити собівартість продукції, підвищення рентабельності, здійснення вертикальної інтеграції тощо.

На процес виходу підприємств на міжнародні ринки впливають різні фактори:

-          гомогенізація ринкових потреб;

-          відмінності у виробничих витратах, які визначаються розбіжностями у ставках заробітної платні, податків, вартості енергії і ресурсів, продуктивності праці тощо;

-          глобалізація покупців;

-          коливання обмінних курсів валюти;

-          скорочення життєвого циклу продуктів;

-          державне регулювання, яке впливає на величину тарифів, квот, цін, технічні стандарти, сертифікацію продукції, вивіз валюти;

-          мобільність торговельних марок;

-          міжнародний статус каналів розподілу збуту тощо.

Видами міжнародних та інтернаціональних стратегій є:

-          виробництво та розповсюдження продукції на ринку даної країни та її експорт;

-          надання іноземним фірмам права на використання технологічних "ноу-хау", патентів для отримання доходів за рахунок роялті (періодичних відрахувань від доходу покупця ліцензії);

-досягнення постійної конкурентної переваги за рахунок глобальної стратегії фокусування на певних сегментах ринку;

-          дотримання багатонаціональної стратегії з розробкою особливих складових стратегії для кожної з країн сфери впливу;

-          використання глобальної стратегії диференціації;

-          дотримання глобальної стратегії низьких витрат;

-          оперативного реагування на нові потреби ринку тощо.

Типами інтернаціональних стратегій є:

-          надання ліцензійних прав іноземним фірмам на виробництво і

просування продукції в формі ліцензійних угод шляхом надання прав

користування патентами; поставок унікальних комплектуючих;

деталізованої технічної документації; технологіч-ного обладнання;

інженерного персоналу; надання фірмової торгової марки тощо;

-          виробництво в одній країні та експорт в інші на основі схем генеральної або ексклюзивної дистрибуції, авторизованого ділерства, представництва;

-          задоволення специфічних потреб споживачів в різних країнах, наприклад, поставка спеціальних верстатів і обладнання; хімікатів, програмних продуктів;

-          задоволення стандартних потреб у вигляді поставок готової продукції таких галузей, як автобудування, літакобудування, машинобудування, виробництво обчислювальної техніки тощо.

А. Томпсон пропонує розглядати галузь як таку, що бере участь у глобальній (всесвітній) конкуренції.

Типи і основні характеристики глобальних стратегій наведені в табл. 8.1 [24].

Таблщя8.1 Характеристики глобальних стратегій

 

Параметри стратегії  Мінімізація витрат    Диференці-ація         Фокусуеання  Інновацій       Оператие-ного реагування

1          2          3          4          5          6

Основне джерело конкурентних переваг  Низька

вартість

продукції        Істотні відмінності від продукції конкурентів        Наявність у

продукції

унікальних

властивостей

відносно

вузького

сегмента

споживачів    Створення нової

продукції або технології, які мають більш високу конкуренто-спроможність    Одержання

тимчасового

статусу

монопольного

виробника за

рахунок

випуску

товарів-

імітаторів

(підробки

марочної

продукції)

Величина сегмента   Значний сегмент      Значний сегмент      Вузький сегмент із особливими потребами            Будь-яка         Будь-яка

Продовженнятабл. 8.1

 

1          2          3          4          5          6

Ширина

продукіової

лінії     Вузька Широка          Будь-яка         Будь-яка         Будь-яка

Найбільш уразливі місця      Радикальна

зміна

технології,

висока

відчутність

до ступеня

заванта-

ження

потужності     Поява товарів імітаторів, високі вшрати на іміджеву рекламну кампанію         Зникнення

вузького

сеіменту, вхід

вгалузь

сильних

конкурентів    Ризик не досягає основної меіи      Зникнення передумов для даної стратегії