Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Розділ 7 КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ КОРПОРАЦІЙ ЛІДЕРІВ 7.1. Ланцюг цінностей корпорацій : Стратегічне управління : Бібліотека для студентів

Розділ 7 КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ КОРПОРАЦІЙ ЛІДЕРІВ 7.1. Ланцюг цінностей корпорацій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

Ланцюг цінностей - це поняття, яке застосував М. Портер у рамках системи вартості. В контексті конкуренції М. Портер визначає вартість, яку споживач згоден заплатити за те, що йому доставляють товар. Ланцюг цінностей будь-якої фірми складається з різних елементів основних та допоміжних (підтримуючих) процесів (рис. 7.1) [62]. Він показує додаткову вартість, починаючи із закупівлі сировини і закінчуючи виробництвом готового виробу.

Одногалузева фірма

 

Ланцюг цінностей постачальників

 

Ланцюг цінностей фірми

 

Ланцюг цінностей каналів збуту

 

Ланцюг цінностей споживачів

 

Допо-міжна діяльність

Основна діяльність

 

Інфраструктура фірми (загальний менеджмент, управління \    

фінансами, планування, контроль якості тощо) \ 

Управління людськими ресурсами (вибір персоналу, його \     

навчання, просування по службі тощо) \  

Технологічний розвиток (проектування продукції, НДЦКР, \    Р

устаткування тощо) \            - И

Закупівлі матеріально-технічних ресурсів і           

 

Матері-           Вироб-           Товаро-          Маркетинг     Обслу-            Б

ально- ництво           розподіл         та продаж      говування     

технічне         (трансфор-     (складу-          (реклама,        (монтаж,        У

забез-  мація скла-     вання гото-    просування    ремонт,         

печення          дових ком-     вих продук-   продуктів на  поста- Т

(придбання    понентів до    тів та іх дос-   ринку, цшо-   чання 

сировини,      кшцевого        тавка покуп-  утворення      запчас-           0

матеріалів,      продукту)       цям тощо)      тощо)  тин)   

іх складу-                                                       К

вання тощо)                                                 

 

Рис. 7.1. Ланцюг цінностей фірми

Кожен з процесів у ланцюгу цінностей є потенційним джерелом конкурентної переваги і повинен розглядатися при аналізі конкурентів. Знання слабких та сильних сторін компанії необхідне для розробки стратегії, спроможної покращити її стан відносно конкурентів у довгостроковій перспективі.

Показники конкурентної сили: значна частка на ринку, лідируюча стратегія, зростаюча кількість споживачів фірми, вдале положення фірми на ринку, низькі витрати, значна прибутковість, висока якість товарів, диференціація товарів, технічні інноваційні переваги компанії, творчий менеджмент.

До показників конкурентної слабкості відносяться: конкурентні недоліки, мала частка ринку даної компанії, нестача фінансових ресурсів, погіршення репутації компанії, слабке положення у найбільш перспективних галузях, високі витрати, низька якість товарів, низька прибутковість, нестача навичок та досвіду в основних сферах діяльності.

Найбільш ефективний засіб визначення міцності позицій фірми -кількісна оцінка в порівнянні з суперниками кожного вагомого з ключових факторів успіху та індикатора конкурентної сили.