Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_610c8d4a556b209443bc65dbfce52ad5, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 1 ФОРМУВАННЯ МІСІЇ ТА ЦІЛЕЙ КОРПОРАЦІЇ 1.1. Місія та генеральна мета корпорації : Стратегічне управління : Бібліотека для студентів

Розділ 1 ФОРМУВАННЯ МІСІЇ ТА ЦІЛЕЙ КОРПОРАЦІЇ 1.1. Місія та генеральна мета корпорації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

магниевый скраб beletage

Важливим базовим елементом стратегічного менеджменту є корпоративна місія та корпоративні цілі. Відносно місії існує широке та вузьке її розуміння [9]. В широкому розумінні місія - це філософія, мета, суть існування підприємства.

Філософія функціонування підприємства - це інтегрована частина управління, що дає змогу усвідомити майбутнє, керуючись наявною чи бажаною позицією, способом життя підприємства, які є основними настановами процесу мислення, інтелектуальних робіт, що зумовлюють процеси, процедури, технологію та зміст рішень. Нині домінуючою філософією розвинутих, процвітаючих організацій є підприємництво як основа руху вперед, створення цінностей та виконання вимог щодо соціальної відповідальності.

У вузькому розумінні місія - це сформульоване твердження відносно того, для чого або з якої причини існує підприємство, тобто місія розуміється як твердження, яке розкриває зміст існування підприємства, в якому проявляються його відмінності від йому подібних.

Перш ніж розпочати процес прийняття рішення щодо подальшого розвитку конкретного підприємства, кожен керівник має чітко відповісти на запитання: "До якої сфери належить наша нинішня діяльність? Чим ми збираємося займатися в майбутньому?". Відповідь на ці запитання якраз і допоможе оцінити масштаби та глибину перетворень на підприємстві та характер управління цими змінами.

Місія може бути обґрунтована та визначена лише за умови чіткого уявлення про продукцію чи послугу, яка може знайти збут на конкретному сегменті ринку; про організаційно-технологічні можливості виготовлення конкурентоспроможного продукту; про існування суспільної відповідальності фірми, що поряд з ідеєю самовизначення та формування неповторного позитивного іміджу є основою філософії існування підприємства в сучасних умовах.

Місія, як правило, являє собою короткий вислів, що добре запам'ятовується. Головне - це сформулювати, яку потребу задовольняє підприємство, хто "цільовий споживач", чим кращі наші товари порівняно з товарами інших підприємств (тобто чому треба

купувати ці, а не інші товари). Отже, місія - це і "бачення", погляд вищого керівництва підприємства на те, яким може чи має бути підприємство за найсприятливішого збігу обставин, це і своєрідна тестова реклама, хоча її роль та значення для підприємства виходять далеко за межі рекламного оголошення.

Роль місії підприємства характеризується тим, що вона:

-          визначає причину та сферу існування підприємства;

-          об'єднує зусилля працівників;

-          дає змогу поєднувати різні цілі та групи людей, діяльність тощо;

-          визначає розумні передумови розподілу коштів (пріоритетів);

-          окреслює загальний діапазон обов'язків.

Слід зазначити, що місія - це генеральна мета підприємства, яка стосується її довгострокової орієнтації на будь-який вид діяльності та відповідне місце на ринку; при цьому "місце на ринку" розглядається з таких точок зору: які групи споживачів обслуговуються, які функції виконуються, які виробничі процеси використовуються.

Основними групами людей, інтереси яких впливають на діяльність підприємства та інтереси яких враховуються при визначені головної мети (місії) підприємства, є:

-          власники підприємства, які за рахунок результатів його діяльності вирішують свої життєві проблеми;

-          працівники підприємства, які своєю працею забезпечують діяльність підприємства, одержують від підприємства за свою працю компенсацію, за допомогою якої вирішують свої життєві проблеми;

-          покупці продукту підприємства, які купують його продукт, 3

допомогою якого задовольняють свої потреби;

-          ділові партнери підприємства, які знаходяться з ним в

формальних і неформальних ділових, комерційних і некомерційних

стосунках;

-          місцеві товариства, які знаходяться з підприємством у взаємодії з питань формування соціального та екологічного середовищ життєдіяльності підприємства;

-          суспільство в цілому в особі державних органів, які взаємодіють з підприємством у політичній, правовій, економічній та інших сферах макрооточення і які одержують від підприємства частину створеного ним багатства для забезпечення суспільного добробуту та розвитку, плодами якого поряд з іншими членами суспільства

користується і підприємство.

Найбільший вплив на місію підприємства чинять інтереси власників, працівників підприємства та покупців продукту підприємства. У зв'язку з цим місія повинна бути сформульована вищим керівництвом з урахуванням інтересів цих трьох груп людей.

Ф. Котлер [31, 32]вважає, що на визначення місії впливають такі фактори:

-          історія фірми, в процесі якої виробляється філософія фірми, формується її профіль та стиль діяльності, місце на ринку і т.ін.;

-          існуючий стиль поведінки та спосіб дій власників і управлінського персоналу;

-          стан середовища життєдіяльності підприємства;

-          ресурси, які підприємство може привести в дію для досягнення своїх цілей;

-          відмінні особливості, якими володіє підприємство.

Існують чіткі правила вибору місії (генеральної мети) підприємства чи організації, які дають змогу жорстко пов'язати об'єктивні та суб'єктивні її сторони [72].

Правило 1. Забезпечити відкриту розробку та обговорення мети серед співробітників та інших зацікавлених у діяльності підприємства осіб (за допомогою формальних процедур, що дає змогу компенсувати наслідки змін у складі співробітників і враховувати альтернативи в ході формування та коригування мети).

Правило 2. Встановити, оцінити та обговорити альтернативні варіанти мети в межах організації (що допомагає співробітникам усвідомити, чим є насправді організація, де вони працюють).

Правило 3. Визначити в процесі обговорення прихильників і супротивників. Перші об'єднуються навколо мети, інші -усвідомлюють, що їхні джерела економічного та морального задоволення перебувають за межами даної організації, і приймають рішення про звільнення.

Таким чином, правильно сформульована місія підприємства дозволяє:

-          суб'єктам зовнішнього середовища мати загальне уявлення про те, що являє собою підприємство; до чого воно прагне; які засоби може використовувати у своїй діяльності; яка його філософія;

-          сприяє формуванню іміджу організації в зовнішньому середовищі;

-          сприяє єднанню усередині підприємства та створенню корпоративного духу серед співробітників;

-          більш активно управляти, тому що створює базу для оцінки використання ресурсів; дозволяє застосовувати більш широкий набір прийомів мотивації працівників; допомагає встановлювати цілі та стратегії підприємству, допустиму межу функціонування підприємства.

Для існування місії організації необхідно не тільки сформульоване положення про її місію, а й щоб переважна більшість працівників була згідна з нею та користувалася її положеннями в своїй діяльності.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_610c8d4a556b209443bc65dbfce52ad5, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0