Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для самоконтролю : Стратегічне управління : Бібліотека для студентів

Питання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

1.         Яка необхідність застосування підприємством продуктово-товарної стратегії?

2.         В якому порядку відбувається здійснення продуктових стратегій на підприємстві?

3.         Охарактеризуйте концепцію створення та реалізації продуктової стратегії.

4.         Які сутність та конкурентні переваги продуктово-товарної стратегії концентрації?

5.         Який зміст продуктово-товарної стратегії диверсифікації?

6.         Який зміст продуктово-товарної стратегії конгломератної диверсифікації?

7.         Якими способами здійснюється конгломератна диверсифікація?

8.         Які переваги та недоліки мають варіанти конгломератної диверсифікації?

9.         Охарактеризуйте варіанти продуктово-товарної стратегії: стратегію зменшення розмаху диверсифікації; стратегію ліквідації; стратегію реструктуризації; стратегію переорієнтації; стратегію тимчасового зменшення; стратегію зміни стратегічного фокусу.

10.       Які ефективні типи підприємства формуються на основі вибору стратегії діяльності підприємства?

11.       Які завдання вирішують розробка та здійснення ресурсних стратегій?

12.       Який зміст та значення ресурсних стратегій?

13.       Дайте визначення "стратегічних зон господарювання" та "зон стратегічних ресурсів".

14.       Назвіть основні елементи ресурсних стратегій?

15.       Як розраховується потреба у ресурсах підприємством?

16.       Які основні напрямки економії матеріальних ресурсів при застосуванні ресурсних стратегій?

17.       Яке значення має створення запасів матеріально-сировинних ресурсів?

18.       Назвіть підходи до змісту ресурсних стратегій залежно від рівня перетворень у забезпеченні матеріально-сировинними ресурсами підприємства.

19.       Як визначається потреба в окремих видах обладнання, машинах та механізмах при застосуванні ресурсних стратегій?

20.       Охарактеризуйте системний підхід до забезпечення підприємства трудовими ресурсами.

21.       Як здійснюється процес розвитку та навчання персоналу -"людського капіталу" підприємства?

22.       Назвіть стратегії використання фінансових ресурсів.

23.       Яке значення мають інформаційні ресурси?

24.       Охарактеризуйте залежність інформаційного вмісту продукції та рівня доданої вартості.

25.       Яку роль виконують енергетичні ресурси?

26.       Яка суть і склад маркетингової стратегії?

27.       Яка схема здійснення функції маркетингу на підприємстві?

28.       Який зміст стратегії "Маркетинг-Мікс"?

29.       Які завдання розв'язуються при освоєні нових продуктово-товарних стратегій службою маркетингу на підприємстві?

30.       Які існують різновиди маркетингової стратегії і який їх зміст?

31.       Які різновиди маркетингової системи "ціна-якість"?

32.       Яка суть, принципи і підходи розробки стратегії фінансування?

33.       Які існують різновиди фінансової стратегії і який їх зміст?

34.       Яка мета та зміст стратегії наукових досліджень та розробок (НДДКР)?

35.       Які існують різновиди стратегії наукових досліджень та розробок (НДДКР) і який їх зміст?

36.       Охарактеризуйте значення технології в розвитку підприємства та різновиди стратегії технології (розробка фірми "Сіменс").

37.       Яка сутність стратегії інновації і які існують її різновиди?

38.       Які параметри враховуються при визначенні стратегії виробництва?

39.       Під впливом яких чинників формуються виробничі стратегії ?

40.       Охарактеризуйте взаємозв'язок ринкових і основних вироб-ничих стратегій підприємства.

41.       Який порядок (схема) розробки виробничої стратегіі?

42.       Який зміст виробничої стратегії реструктуризації?

43.       Які стратегічні можливості спеціалізованих підприємств в залежності від темпів розвитку і їх конкурентної позиції на ринку?

44.       Які види виробничої стратегії диверсифікації підприємства?

45.       Яка суть і зміст виробничої стратегії зниження собівартості?

46.       Яка сутність і зміст виробничої стратегії диференціації?

47.       Яка суть, ціль і різновиди функціональної стратегії управління персоналом?

48.       Які проблеми розв'язує функціональна стратегія матеріально-технічного забезпечення?

49.       Охарактеризуйте процес організації закупівлі ресурсів для

здійснення стратегії матеріально-технічного забезпечення.

50.       Які різновиди стратегії матеріально-технічного забезпечення та постачання?

51.       Які напрямки діяльності забезпечує здійснення функціональної стратегії розвитку загального управління?

52.       Розкрийте порядок розробки функціональної стратегії "загальне управління".

53.       Які різновиди функціональної стратегії розвитку загального управління та їх зміст?

54.       Яка направленість функціональної соціальної стратегії?