Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Різновидами стратегій матеріально-технічного забезпечення та постачання є: : Стратегічне управління : Бібліотека для студентів

Різновидами стратегій матеріально-технічного забезпечення та постачання є:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

1.         Стратегія залучення нових внутрішніх джерел задоволення потреб у матеріально-технічних ресурсах.

2.         Стратегія використання нових зовнішніх джерел.

3.         Стратегія заміни матеріалів або постачальників.

4.         Стратегія впровадження прогресивних норм витрат ресурсів.

5.         Стратегія організації централізованого постачання.

6.         Стратегія організації децентралізованого постачання матеріально-технічних ресурсів.

Стратегія розвитку загального управління стосується таких напрямків:

-          розвиток і перебудова загальної структури управління підприєм-ством, окремими виробництвами, цехами та іншими ланками;

-          вдосконалення системи роботи з керівними кадрами;

 

-          розвиток технології процесів управління тощо. Вихідними даними для розробки стратегії загального управління є:

-          загальні цілі, стратегії та критерії розвитку підприємства;

 

-          стратегії раціоналізації підсистем управління по окремих функціях (маркетингу, НДДКР, виробництву, персоналу тощо);

-          аналітичні матеріали для дослідження системи управління, організаційного діагнозу, техніко-економічні розрахунки щодо різних напрямків і можливостей розвитку організаційної системи;

-результати наукових досліджень, вітчизняний та зарубіжний передовий досвід побудови систем управління підприємств, що працюють ефективно;

-          законодавчі документи, норми та нормативи для побудови

системи управління підприємств різного типу.

Порядок розробки стратегії розвитку загального управління наведено на рис. 5.14.

Стратегії розвитку окремих функціональних підрозділів (згідно з функціональними стра-тегіями)

 

Загальні цілі, задачі, критерії ефектив-

ності раціоналізації системи загального

управління

 

1

1

Дослідження та діагностика діючої системи управління

 

1'                     т

Визначення вимог до змін з боку зовнішнього середовища                   Визначення вимог до змін з боку внутрішнього середовища

і           '                       т

Встановлення організаційного діагнозу, виявлення суперечностей у розвитку системи управління

           

і                       1          '                       1

Вивчення літературних джерел, узагальнення сві-

Узагальнення та балансуван-ня "організаційного зрізу"

Дослідження, експерименти, моделювання, проведення роз-

рахунків щодо різних напрямків тового досв1ду процвітаю- в1ТЧИЗНяних та шоземних

чих підприємств

процвітаючих підприємств

підвищення ефективності та дієвості системи управління

і

Розробка стратегій розвитку системи управління

1

Розробка планів і програм щодо організаційного розвитку підпри-ємства

Рис. 5.14. Порядок розробки функціональної стратегії "загальне управління" [72]

Різновидами стратегій загального управління є:

1.         Стратегії формування та вдосконалення системи управління, які передбачають: розподіл праці та створення спеціалізованих підрозділів; універсалізацію діяльності управлінських ланок; централізацію системи управління; децентралізацію системи управління; підвищення ефективності роботи системи управління; забезпечення гнучкості організаційних структур за рахунок впровадження підприємницьких ланок.

2.         Стратегії технічного забезпечення системи управління, які передбачають розширення можливостей центрального процесора; придбання нового центрального процесора; розширення існуючих розподільчих мікропроцесорів; придбання нових процесорів і мереж; використання централізованого допоміжного програмного за без-печення; використання децентралізованого допоміжного програмного забезпечення.

3.         Стратегія балансування "стратегічного набору" через інфор-маційну систему, яка передбачає створення та експлуатацію системи спостереження за ситуацією в зовнішньому та внутрішньому середовищі; автоматизацію рутинної діяльності підприємства; впровадження системи підтримки управлінських рішень; створення інформаційних систем для поліпшення обслуговування замовників; створення нових варіантів інформаційних систем "на продаж" тощо.

4.         Соціальна стратегія. Стратегія підприємства в соціальній сфері спрямована на:

 

-          здійснення соціальної політики відповідно до суспільних норм (вимог);

-          налагодження системи мотивацій, заохочень для ефективного своєчасного реагування на соціальні проблеми;

-          створення структури для політичних дій;

-здійснення змін організаційного спрямування для забезпечення компетентного розв'язання соціальних проблем тощо.