Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Стратегічне управління : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО

ТА МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

85-річчю

Дніпропетровського

державного аграрного

університету присвячується

М.Х. Корецький

А.О. Дєгтяр

О.І. Дацій

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

 

Киів – 2007

вищих навчальних закладів

 

УДК 338.22.405(075.8) ББК 65.290-2я73 К 66

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №1.4/18-Г-224 від 29.01.2007 р.)

Рецензенти:

Малік М.Й. – доктор економічних наук, професор, профе-сор кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Київського на-ціонального економічного університету імені Тараса Шевченка;

Корінєв В.Л. – доктор економічних наук, професор, профе-сор кафедри маркетингу Київського національного економічно-го університету імені Вадима Гетьмана.

Корецький М.Х., Дєгтяр А.О., Дацій О.І. К 66 Стратегічне управління. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 240 с.

ISBN 978-966-364-437-0

Розглянуті питання господарської діяльності підприємств у стратегічному аспекті, викладено їх теоретичні, методологічні та практичні аспекти. Наведено весь ланцюжок складових страте-гічного управління – від логіки розробки і методів обґрунтуван-ня цілей, завдань, стратегій, планів до їх реалізації в умовах ринкової економіки.

Для студентів і магістрів економічних спеціальностей, а та-кож менеджерів і підприємців, які займаються формуванням стратегій в корпоративних організаціях, підприємствах та інших економічних структурах.

ISBN 978-966-364-437-0 © Корецький М.Х., Дєгтяр А.О.,

Дацій О.І., 2007 © Центр учбової літератури, 2