Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Конкретні напрямки деяких згаданих методів аналізу такі [71]: : Стратегічне управління : Бібліотека для студентів

Конкретні напрямки деяких згаданих методів аналізу такі [71]:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

1.         Дискримінантний аналіз. Які характерні риси працівників збутової служби за їхнього розподілу на невдах і тих, хто працює успішно? За якими ознаками клієнта можна вважати досить надійним для видачі йому кредиту, враховуючи його вік, дохід, освіту, статус?

2.         Регресійний аналіз. Прогнозування ціни на вітчизняні конкретні товари на наступний рік. На скільки зміниться обсяг збуту конкретної продукції для підприємства якщо витрати на рекламу знизяться на 15 %?

3.         Варіаційний аналіз. Чи впливають характеристики каналу розподілу на обсяг продажу? Чи впливає колір конкретного товару на ефективність продажу? Чи впливає кількість кольорів на кількість людей, які відреагують на рекламу?

4.         Факторний аналіз. Як можна охарактеризувати різні марки конкретних товарів з позиції множини факторів? Які з цієї множини

фактори найбільш вагомі, зручні для використання?

5.         Кластер-аналіз. Чи можливо розподілити споживачів на групи за їхніми проблемами? Як саме можна класифікувати споживачів за їхнім ставленням до товару-новинки?

6.         Багатовимірний аналіз. Який імідж на ринку має підприємство? Якою мірою продукція підприємства, що виробляє конкретний товар, відповідає запитам споживачів? Як саме змінювалося ставлення споживачів до продукції підприємства протягом останнього десятиріччя?

Якість проведеного аналізу забезпечує достовірність побудованих на його основі прогнозів.

Поряд з методами вивчення загроз, можливостей, сильних та слабких сторін підприємства для аналізу середовища застосовується ще метод складання його профілю (рис. 2.4) [9].

 

Фактори середовища           Важливість

для галузі

A         Вплие на

організацію

В         Напраеленість

впливу

С         Сутність

важлшості

Д=А*В*С

1                                            

2                                            

3                                            

...                                           

Рис. 2.4. Таблиця профілю середовища

Даний метод зручно застосовувати для складання профілю окремо макрооточення, проміжного оточення та внутрішнього середовища. За допомогою цього методу вдається оцінити відносну значущість для підприємства окремих факторів середовища.

Сутність складання профілю середовища така:

-          до таблиці профілю середовища вписують окремі фактори середовища;

-          кожному фактору експертним шляхом надаються такі оцінки:

 

•          важливості для галузі по шкалі: 3 - велика, 2 - помірна, 1 -слабка;

•          впливу на організацію по шкалі: 3 - сильний, 2 - помірний, 1 -слабкий, 0 - відсутній;

•          направленість впливу по шкалі: +1 - позитивна, -1 - негативна.

Згадані експертні оцінки перемножуються і отримуємо

інтегральну оцінку, яка показує ступінь важливості фактора для

підприємства. За таким показником керівництво підприємства визначає, який із факторів середовища має більш важливе значення для підприємства, отже, заслуговує на серйозну увагу, а які фактори заслуговують меншої уваги.

Таким чином, підприємство яке не знає середовища, не зможе довго існувати, а знання середовища забезпечує успішне просування підприємства до своїх цілей.