Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Для аналізу внутрішнього середовища підприємства використовують такі показники: : Стратегічне управління : Бібліотека для студентів

Для аналізу внутрішнього середовища підприємства використовують такі показники:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

1.         Із загальних характеристик підприємства:

-          імідж підприємства, наявність чітко визначених цілей та стратегій;

-          рівень самостійності підприємства (форма власності);

-          конкурентоспроможність підприємства, можливість конкуренції з вітчизняними та зарубіжними організаціями;

-          "оптимальність розмірів" підприємства (рівень концентрації);

-          складність і гнучкість виробничої системи (рівень спеціалізації та можливості виробничої диверсифікації);

-          профіль виробничого потенціалу (цільова оцінка, тобто оцінка рівня відповідності потенціалу підприємства тим цілям, які поставленні керівниками на перспективу);

-          фаза "життєвого циклу" підприємства та його окремі частини;

-          капітало, науко, трудомісткість продукції;

-          додана вартість продукту.

2.         3 маркетингу (фактори конкурентоспроможності):

-розміри сегмента ринку, який обслуговує підприємство,

можливості завоювання нових ринків;

-          рівень розвитку комплексу заходів Маркетинг-Мікс;

-          рівень продажу та вартість розподілу;

-          наявність стратегій завоювання та зростання потенціалу ринка;

-          система ціноутворення та еластичність цін щодо попиту / пропозиції;

-          структура, кількість, прибутковість і конкурентоспроможність продукції, що виробляється (в тому числі аналіз і прогноз фаз "життєвого циклу" для різних продуктів з метою їхнього балансу);

-          рівень прихильності (лояльності) споживачів до продукції, що виробляється, концентрація споживачів та їхні основні потреби;

-          якість і конкурентоспроможність продукції;

-          аналіз і прогноз необхідних змін у продукції, що споживається;

-          наявність можливостей зміни постачальників;

-          витрати на дослідження ринку, розподіл і просування товарів (система ФОПСТИЗ).

3. 3 виробництва (техніка та технології):

-          можливості реагування на цикли пошук / пропозиції;

-тривалість та особливості виробничого циклу (з метою

виявлення недоліків і резервів);

-рівень розвитку окремих виробничих систем (основного, допоміжного, обслуговуючого виробництва, а також їхні співвідношення);

-          можливості змін у технології та технічному оснащенні, рівень технології (фаза їх життєвого циклу) та технологічність продукції, що виробляється (можливість технологічної диверсифікації);

-          рівень патентного захисту технології та продукції;

-          якість виробництва, використання комп'ютерних технологій;

-          рівень оновлення устаткування;

-          виробничі потужності та їхнє завантаження, можливості економії на масштабах виробництва;

-          гнучкість виробничого потенціалу;

-          забезпеченість виробництва сировиною, матеріалами, обладнанням, робочою силою (загальний потенціал), а також наявність варіантів переходу на нові сировину, матеріали і т.ін.;

-          витрати на виробництво та можливість встановлення конкурентоспроможних цін;

-          витрати на диверсифікацію, конверсію;

-          ефективність виробництва.

4.         3 фінансів:

-          можливості пом'якшення впливу на інфляційні процеси;

-розміри власного (акціонерного) капіталу, активи та потрібний

для розвитку капітал;

-          ліквідність;

-          розміри заборгованості;

-          прибутковість (маса прибутку, рентабельність);

-          рівень інвестування;

-          розміри кредитів та їх повернення;

-          джерела фінансування та фінансова стабільність;

-          обсяги та напрямки інвестицій;

-          обсяги запасів;

-          готівка.

5.         3 науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

(НДДКР):

-          рівень інвестицій у НДДКР;

-          дослідницький потенціал (наявні розробки, винаходи, патенти, відкриття та ін.);

-          наявність і рівень дослідницько-експериментальної бази;

-          професійно-кваліфікований потенціал служб НДДКР.

6.         3 організації та управління:

-          підприємницька орієнтація та політика ведення бізнесу;

-          використання системи стратегічного управління;

-          рівень розвитку аналітичних підсистем;

-          організаційна структура підприємства (характеристика та цільова оцінка);

-          комунікації та рівень автономності й розміщення виробничих одиниць;

-          специфіка побудови апарату управління (централізація / децентралізація, розподіл прав, обов'язків і відповідальності);

-          рівень гнучкості та мобільності (швидкості реагування на зміни);

-          технологія управління й специфіка інформаційних систем (процес керівництва, розробка і виконання рішень, контролю, регулювання);

-          система контролю діяльності підприємства;

-          неформальна система управління підприємства;

-          техніко-організаційний рівень виробництва, рівень координації

та інтеграції.

7.         По персоналу:

-          можливість залучення та ефективного використання висококваліфікованих кадрів;

-          структура і рівень кваліфікації персоналу, динаміка робочої сили;

-          компетентність керівників і підлеглих;

-          система заробітної платні та рівень доходів працівників, "участь у прибутках";

-          методи добору, атестації, підготовки, просування, підвищення кваліфікації та перекваліфікації кадрів.

8.         3 рівня організаційної культури:

-          цінності і норми, що визначаються і визнаються всіма працівниками (трудова дисципліна, мораль тощо);

-          "атмосфера", "клімат" у колективі;

-          мотивація діяльності, системи матеріальної та нематеріальної винагороди;

-          система комунікації;

-          стиль керівництва.

Наведений перелік факторів, що використовуються для стратегічного аналізу, не вичерпує їхньої кількості. Однак кожне підприємство має розробляти свої методичні засади для аналізу власного внутрішнього середовища, які б відбивали його особливості, розширюючи чи звужуючи в разі потреби відповідні групи факторів. Головна мета при цьому - визначення "критичних точок" у функціонуванні та управлінні підприємством, які стають основою для встановлення пріоритетів у розв'язанні стратегічних проблем.