Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Стан економіки та ринків (економічні фактори): : Стратегічне управління : Бібліотека для студентів

Стан економіки та ринків (економічні фактори):


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

-          характер економіки та економічних процесів (в тому числі інфляція або дефляція);

-          система оподаткування та якість "економічного законодавства";

-          масштаби економічної підтримки окремих галузей (підприємств);

-          загальна кон'юнктура національного ринку;

-          розміри та темпи зростання чи зменшення ринку (взагалі);

-          розміри та темпи зростання сегментів ринку відповідно до інтересів підприємства;

 

-          стан фондового ринку;

-          інвестиційні процеси;

-          ставки банківського процента;

-          система ціноутворення та рівень централізовано регульованих цін;

-          вартість землі.

1.         Діяльність уряду (політико-інституційні фактори):

-          стабільність уряду;

-          державна політика приватизації (націоналізації);

-          державний контроль і регулювання діяльності підприємств (взагалі);

-          рівень протекціонізму (взагалі);

-          зростання (зменшення) значення уряду як замовника;

-          міждержавні угоді з іншими урядами;

-          рішення уряду щодо підтримки окремих галузей підприємств (пріоритети);

-          вимоги забезпечення рівня зайнятості;

-державна політика щодо забезпечення ресурсами окремих галузей і підприємств;

-          рівень корупції державних структур;

-          рівень економічної свободи держави (згідно з міжнародними оцінками).

2.         Структурні тенденції:

-          структура галузей національної економіки;

-          виникнення нових галузей;

-          згортання діяльності "застарілих галузей";

-          вплив міжнародного розподілу праці на діяльність окремих

галузей і підприємств (у тому числі вплив антимонопольного законодавства);

-          зміни оптимальних розмірів підприємств.

3.         Науково-технічні тенденції:

-          "технологічні прориви";

-          скорочення або продовження "життєвого циклу" технологій;

-          питома вага наукоємних виробництв і продукції;

-          вимоги до науково-технічного рівня виробництва, що забезпечує конкурентоспроможність;

-          вимоги до кваліфікації кадрів високотехнологічних виробництв;

-          вимоги до науково-технічного рівня конкурентоспроможної продукції.

4.         Природно-екологічна складова:

-          природно-кліматичні умови;

-          територіальне розміщення корисних копалин і природних ресурсів;

-          розміщення великих промислових і сільськогосподарських центрів;

-          законодавство з економічних питань;

-          стан екологічного середовища та його вплив на виробництво.

5.         Тенденція ресурсного забезпечення:

-          структура і наявність національних ресурсів;

-          імпорт / експорт ресурсів;

-          рівень дефіцитності ресурсів, що споживаються наявними

підприємствами;

-          доступність ресурсів (ціни та витрати на перевезення).

6.         Демографічні тенденції:

-          кількість потенційних споживачів (структура населення, зміни в окремих групах та в їх доходах);

-          наявна та потенційна кількість робочої сили;

-          кваліфікаційні характеристики робочої сили (якість робочої сили).

7.         Соціально-культурна складова:

-          сприяння /недовіра до приватного бізнесу;

-          відносини "підприємство - громадські організації";

-          "економічний націоналізм", ставлення до іноземців;

-          профспілкова активність і вплив профспілок на формування

громадської думки.

8.         Несподіванки стратегічного характеру і можливі горизонти стратегічного планування.

9.         Міжнародне середовище (по окремих країнах):

 

-          структура господарства країни;

-          характер розподілу доходів;

-          середній рівень заробітної платні;

-          вартість транспортних послуг;

-          інфляція та ставки банківського процента;

-          обмінний курс валюти відносно країни-партнера;

-          рівень валового національного продукту;

-          рівень податків.

Існують й інші фактори, які необхідно було б ураховувати:

-          кількість і густота населення;

-          професіональний рівень і рівень грамотності;

-          якість і кількість природних ресурсів;

-          рівень технології;

-          особливості конкурентної боротьби.

Усі окремі складові зовнішнього середовища взаємопов'язані, тобто зміни однієї (наприклад, політичної чи економічної) призводять до значних змін в інших (наприклад, у соціально-демографічній чи правовій).

При цьому слід зазначити, що взаємодія організацій чи окремих підприємств з оточенням має певну специфіку: окремі компоненти середовища по-різному впливають на окремі підприємства. Ступінь впливу залежить, як правило, від розмірів і галузевої належності підприємства, територіального розміщення та якості управління тощо. У зв'язку з цим кожне підприємство має з'ясувати для себе, які саме із зовнішніх факторів найсуттєвіше впливають на їхню діяльність, і ретельно досліджувати їх.

Кожну складову зовнішнього середовища можна вивчати та аналізувати різними способами: побудова сценаріїв і економіко-математичних моделей для виявлення взаємовпливу факторів тощо.

Для результативного вивчення стану окремої складової зовнішнього середовища, як правило, створюється спеціальна система відстеження зовнішнього середовища, яка здійснюється спеціальними спостереженнями. Найбільш узагальненими способами

спостереженнями є:

-          аналіз матеріалів, надрукованих у періодичній пресі, книгах, інформаційних виданнях;

-          участь у профспілкових конференціях;

-          аналіз досвіду діяльності організацій;

-          вивчення думок співробітників організації;

-          проведення зборів і обговорень усередині організації.