Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3. Складові системи стратегічного управління : Стратегічне управління : Бібліотека для студентів

1.3. Складові системи стратегічного управління


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

Місія — головна, загальна ціль організації, яка визначає причину її існування. Місія організації деталізує статус фірми та забезпечує напрям й орієнтири для визначення цілей та стратегій на різних орга-нізаційних рівнях. Формулювання місії повинно охоплювати:

>          цілі та завдання фірми з точки зору її основних послуг та виро-бів, ринків та технологій (якою підприємницькою діяльністю займається фірма);

>          робочі принципи фірми у відношенні до зовнішнього сере-довища фірми, цінності організації;

>          культура організації, робочий клімат усередині фірми, якого ти-пу людей приваблює цей клімат, правила та взірці поведінки.

Х. Віссема вважає, що існує взаємозалежність між стратегією ор-ганізації, її структурою та корпоративною культурою (рис. 1.3), які визначаються місією організації. Місія організації розкладається на кредо та образ компанії. В кредо організації сформульований загаль-ний кодекс поведінки організації, який визначає взаємовідносини не тільки між співробітниками, а й взаємини з клієнтами та акціонера-ми, її корпоративну культуру. Образ компанії відображає сутність ці-лей організації.

Відповідно до вищевикладеного, місія організації відображає інтереси власників організації, її співробітників, клієнтури, ділових партнерів суспільства. Прикладом правильно сформульованої мі-сії може бути місія однієї з провідних кампаній України — «Утел»: «Наша спі