Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
8.6. Стратегія упередження : Стратегічне управління : Бібліотека для студентів

8.6. Стратегія упередження


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

Використання стратегії упередження може бути спрямоване на:

>          систему постачання (забезпечення доступу до сировинних ре-сурсів, форсування великих замовлень на нове виробниче об-ладнання);

>          системи розроблення та виробництва (прискорене позиціону-вання продукту на ринку, розроблення домінуючого дизайну, розвиток виробничого процесу та розширення виробничих потужностей);

>          системи розподілу та обслуговування (забезпечення конт ро-лю над найкрупнішими дистриб’юторами, формування в по-купців спеціалізованих навичок споживання).Головною перевагою стратегії упередження є можливість фор-мування в покупця витрат переключення на продукцію конкуруючої фірми. Ці витрати можуть утворитися за рахунок:

>          звикання покупців до продукції фірми, яка вийшла на ринок першою (якщо якість продукту задовільна, можуть бути від-сутніми стимули до придбання аналогічного продукту інших фірм);

>          довготривалість взаємовідносин з покупцями та виникнення в них кривої досвіду (у випадку переключення будуть дублюва-тись ряд витрат, в тому числі на перенавчання);

>          придбання фірмою специфічної (конфіденційної) інформації про споживачів (наприклад, у рекламному бізнесі).

При розробленні стратегії упередження необхідно пройти три рівні аналізу:

1)         визначити напрям розвитку ринку;

2)         виявити потенційні стратегії для руху на випередження в цих напрямах та блокування дій конкурентів;

3)         оцінити економічну доцільність цих стратегій та їх відповід-ність меті й цілям організації, а також можливий вплив на цілі та поведінку конкурентів.

Плануючи стратегію упередження, слід пам’ятати про ризик цієї стратегії, насамперед, через некоректність ринкового прогнозу, а та-кож низьку віддачу інвестицій, що направлені на випередження. Іс-нують ситуації, при яких ризики упередження збільшуються, та пере-вагу отримує фірма-послідовник:

>          можливість доступу до ідеї продукту, технології виробництва та кваліфікованого персоналу за рахунок менших витрат;

>          збереження невизначеності відносно домінуючих технологій;

>          великі розміри ринку.