Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.4. Модель портфельного аналізу методом «Shell» — DРМ : Стратегічне управління : Бібліотека для студентів

6.4. Модель портфельного аналізу методом «Shell» — DРМ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

Модель «Shell» — DРМ (Directional Policy Matrix) — це матриця спрямованої політики, розроблена у зв’язку з динамічними змінами зовнішнього середовища, які не дозволяли застосовувати відомих ме-тодів прогнозування стратегічних позицій СОБ орга нізації в середині 70-х років. Двовимірна матриця, яка складається з 9 квадратів (3×3) (рис. 6.3). Параметрами її є конкурентоспроможність СОБ і перспек-тиви розвитку галузі. Модель «Shell» — DРМ синтезує можливості попередніх двох матриць, а саме: оцінку грошового потоку, який є індикатором доціль ності в короткостроковій перспективі (матриця «зростання — частка ринку»), оцінку віддачі інвестицій, тобто показ-ника довгострокової перспективи (матриця «привабливість — конку-рентоспроможність»).

 

Низька

Середня

Висока

 

Вихід з ринку Повільне звертання операцій          Посилення

позицій

або вихід

 

            Обережне продовження     

 

Повільне звертання операцій          Обережне продовження      Посилення активності

Акумуляція прибутку            Зростання      Лідер

 

            Лідер  

 

Погані

Хороші

Середні

Перспектива розвитку ділового сектора

Рис. 6.3. Матриця «Shell» — DРМ («галузева привабливість — конкурентоспроможність» )

Переваги моделі «Shell» — DРМ: можливість застосувати її в будь-якій фазі життєвого циклу попиту та підтримувати баланс між над-лишком і дефіцитом засобів шляхом розвитку перспективних видів СОБ; позиціювання на матриці СОБ, які перебувають у різних фазах

життєвого циклу продукту; вибір стратегії залежно від обраних пріо-ритетів, орієнтації на життєвий цикл конкретного виду продукції або грошовий потік (табл. 6.6).

Разом з тим модель «Shell» — DРМ має обмеження: сфера викорис-тання моделі здебільшого обмежена капіталомісткими галузями про-мисловості (хімія, нафтопереробка, металургія); неточність результа-тів порівняння СОБ, які належать до різних галузей; суб’єктивізм у визначенні кількісної оцінки показників.

Таблиця 6.6

Показники оцінки перспективи розвитку галузі та конкурентоспроможності

 

Показники     Максимальна кількість балів

Показники перспективи розвитку галузі

1.         Зростання ринку

2.         Якість ринку:

>          стабільність прибутковості;

>          прихильність покупців до торгової марки;

>          відношення покупців і виробників;

>          рівень заміни товарами-субститу тами;

>          технологічні обмеження;

>          розвиток бізнесу після продажного обслуговування.

3.         Пропозиція на ринку            10 10

10

Показники конкурентоспроможності

1.         Ринкова позиція:

>          частка на ринку;

>          збутова мережа;

>          мережа післяпродажного обслуговування.

2.         Виробничі можливості:

>          економічні показники виробництва;

>          доступність сировинних ресурсів;

>          можливості вносити зміни в продукти.

3.         Інжиніринг і підтримуючі послуги:

>          можливості ринкової позиції;

>          здатність до виробничих інновацій;

>          якість продукції.        10 10 10

Розділ 6. Портфельний аналіз у розробці стратегій організації