Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ПРАКТИЧНІ ПРИКЛАДИ : Стратегічне управління : Бібліотека для студентів

ПРАКТИЧНІ ПРИКЛАДИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

На основі розрахунку показників ефективності виробничої діяль-ності підприємства, фінансового положення, ефективності організа-ції збуту визначимо коефіцієнт конкурентоспроможності організації (ККО). Показники розраховуються за фактичними даними і прог-нозним балансом.

Згрупуємо в таблиці розраховані значення показників, а також переведемо показники в бали за 15-бальною шкалою (табл. 5.7).

Таблиця 5.7

Показники ефективності діяльності підприємства ВАТ «Сталь»

 

Показник        Базовий рік    Звітний рік     Прогноз-ний рік        Бали

 

           

           

           

            Звітний рік     Прогноз-ний рік

Показник витрат на оди-ницю продукції  0,81     0,81     0,81     10        10

Показник фондовіддачі        4,45     4,65     3,69     15        5

Рентабельність товарної продукції 0,26     0,25     0,26     5          15

Продуктивність праці           375 580           425 882           477 650           15        15

Коефіцієнт автономії            0,82     0,87     0,89     15        15

Коефіцієнт платоспро-можності     0,82     0,87     0,89     15        15

Коефіцієнт абсолютної ліквідності  0,61     0,62     0,62     10        10

Коефіцієнт оборотності        5,23     5,69     6,37     15        15

Рентабельність продажу      0,19     0,19     0,19     10        10

Затовареність готовою продукцією            0,001   0,0013 0,0013 15        10

Коефіцієнт завантажен-ня виробничих потуж-ностей   4,45     4,65     3,69     15        5

Коефіцієнт ефективнос-ті реклами 0,27     0,15     0,19     5          15

КТ                                          10        15

Розділ 5. Конкурентоспроможність організації та методи її визначення

Розрахуємо укрупнені показники за отриманими даними: звітний рік —

ЕП = 0,31×10 + 0,19×15 + 0,4×5 + 0,1×15 = 9,45;

ФП = 0,29×15 + 0,2×15 + 0,36×10 + 0,15×15 = 13,2;

ЕЗ = 0,37×10 + 0,29×15 + 0,21×15 + 0,14×5 = 11,9;

прогнозний рік —

ЕП = 0,31×10 + 0,19×5 + 0,4×15 + 0,1×15 = 11,45;

ФП = 0,29×15 + 0,2×15 + 0,36×10 + 0,15×15 = 13,2;

ЕЗ = 0,37×10 + 0,29×10 + 0,21×5 + 0,14×15 = 9,75.

Тоді комплексний показник конкурентоспроможності підприєм-ства становитиме: звітний рік —

ККО = 0,15×9,45 + 0,29×13,2 + 0,23×11,9 + 0,33×10 = 11,28;

прогнозний рік —

ККО = 0,15×11,45 + 0,29×13,2 + 0,23×9,75 + 0,33×15 = 12,74.

Отримане значення ККО свідчить про високий рівень конкуренто-спроможності ВАТ «Запоріжсталь». Крім того, розроблена нами стра-тегія забезпечує підвищення конкурентоспроможності організації.