Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Стратегічне управління : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

Вступ  6

Розділ 1. Стратегічне управління в діяльності організації             8

1.1.      Концептуальні підходи до управління організацією         8

1.2.      Переваги стратегічного підходу до управління      15

1.3.      Складові системи стратегічного управління          18

Контрольні питання             30

Практичні приклади              31

Література до розділу            34

Розділ 2. Діагностика зовнішнього середовища організації          35

2.1.      Діагностика зовнішнього середовища непрямого впливу            35

2.2.      Діагностика зовнішнього середовища безпосереднього впливу ..41

2.3.      Методика діагностики галузі            43

2.4.      Ключові фактори успіху та аналіз привабливості галузі  54

2.5.      Оцінювання впливу споживачів     60

2.6.      Оцінювання впливу партнерів та постачальників організації ....65

Контрольні питання             67

Практичні приклади              68

Література до розділу            85

Розділ 3. Діагностика внутрішнього середовища фірми    86

3.1.      Концептуальні основи діагностики            86

3.2.      Діагностування виробничо-господарської діяльності організації ..88

3.3.      Стратегічний потенціал: сутність, структура, оцінка        111

Контрольні питання             124

Практичні приклади              125

Література до розділу            136

Розділ 4. Стратегічний аналіз           138

4.1.      Теоретико-методичні основи стратегічного аналізу         138

4.2.      SWOT-аналіз              144

4.3.      Стратегічний баланс потенціалу підприємства     151

Контрольні питання             158

Практичні приклади              158

Література до розділу            165

Розділ 5. Конкурентоспроможність організації та методи її визначення .. 167

5.1.      Основні поняття конкурентоспроможності організації    167

5.2.      Визначення конкурентоспроможності методом, заснованим на теорії ефективної конкуренції         177

5.3.      Оцінювання конкурентоспроможності організації на основі визначення конкурентоспроможності товару             181

5.4.      Оцінювання конкурентної позиції організації методом конкурентних переваг             190

Контрольні питання             197

Практичні приклади              198

Література до розділу            199

Розділ 6. Портфельний аналіз у розробці стратегій організації     201

6.1.      Сутність аналізу портфеля бізнесів та його основні етапи           201

6.2.      Матриця Бостонської консультаційної групи «зростання — частка ринку»      204

6.3.      Матриця «привабливість — конкурентоспроможність» («McKincey» — «General Еlectric»)    209

6.4.      Модель портфельного аналізу методом «Shell» — DРМ  215

6.5.      Матриця фірми Arthur D. Little (ADL/LC)    217

6.6.      Матриця Ансоффа та тривимірна схема Абеля     223

6.7.      Діловий комплексний аналіз (PIMS)          230

Контрольні питання             234

Практичні приклади              234

Література до розділу            244

Розділ 7. Стратегії організації           245

7.1.      Класифікація стратегій організації    245

7.2.      Стратегічна піраміда (за А. А. Томпсоном та Дж. Стріклендом) ..247

7.3.      Способи розроблення стратегії        256

7.4.      Базові стратегії розвитку бізнесу      258

7.5.      Вибір стратегії фірми             263

Контрольні питання             275

Практичні приклади              275

Література до розділу            278

Розділ 8. Конкурентні стратегії        279

8.1.      Види конкурентних стратегій          279

8.2.      Стратегія лідерства за витратами    285

8.3.      Стратегія широкої диференціації      289

8.4.      Стратегія оптимальних витрат        295

Зміст

8.5.      Стратегія ринкової ніші, або сфокусована стратегія          296

8.6.      Стратегія упередження         297

8.7.      Позиції фірми в конкурентному середовищі (за О. С. Віханським [6])    298

Контрольні питання             302

Практичні приклади              302

Література до розділу            306

Розділ 9. Маркетингові та інноваційні аспекти забезпечення

конкурентоспроможності організації          307

9.1.      Маркетингові стратегії інноваційних товарів: сутність і типи ....307

9.2.      Дослідження ринку інноваційних товарів              319

9.3.      Методичні засади формування м аркетингових стратегій інноваційних товарів          329

9.4.      Інноваційні стратегії              343

9.5.      Методичні підходи до розроблення інноваційної стратегії підприємства          354

Контрольні питання             362

Практичні приклади              362

Література до розділу            371

Розділ 10. Бенчмаркінг як інструмент вибору стратегічних альтернатив ...372

10.1.    Бенчмаркінг: сутність, еволюція, принципи, різновиди  372

10.2.    Розроблення стратегії організації з використанням бенчмаркінгового підходу             379

10.3.    Впровадження бенчмаркінгу           381

Контрольні питання             387

Практичні приклади              388

Література до розділу            391

Розділ 11. Реалізація стратегії та управління змінами в організації .... 392

11.1.    Роль та значення стадії реалізації в процесі стратегічного управління  392

11.2.    Стратегічне планування       397

11.3.    Корпоративна культура та її роль у реалізації стратегії     412

11.4.    Стратегічне лідерство та подолання опору змінам           415

11.5.    Стратегічний контроль         422

Контрольні питання             430

Практичні приклади              431

Література до розділу            438