Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ПРАКТИЧНІ ПРИКЛАДИ : Стратегічне управління : Бібліотека для студентів

ПРАКТИЧНІ ПРИКЛАДИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

SWOT-аналіз ВАТ «Телекоммунікації»

Після аналізу зовнішнього і внутрішнього середовищ підприєм-ства, складання переліку сильних і слабких сторін, а також загроз і можливостей (І етап SWOT-аналізу) встановлюємо лінії зв’язків, тобто парні комбінації між ними. Для визначення ланцюжків зв’язків складаємо матрицю SWOT.

У ліву частину матриці SWOT (рис. 4.2) вписуються виявлені сильні та слабкі сторони підприємства з оцінкою їх значущості, а у верхню частину матриці вписуються виявлені можливості та за-грози зовнішнього середовища з оцінкою їх значущості для підпри-ємства. При цьому використовуються вихідні дані стратегічного аналізу.

На основі складеної матриці для формулювання стратегічних проблем підприємства та альтернатив його розвитку в кожному полі матриці встановили та проаналізували всі парні комбінації сильних і слабких сторін підприємства з можливостями та загрозами в зовніш-ньому середовищі, орієнтуючись на оцінку значущості в балах даних факторів.

158

 

"—■—^^^ Зовнішнє середовище Внутрішнє середовище ~-~—~^_^^ Оцінка в балах          Можливості            Оцінка в балах          Загрози           Оцінка в балах

Сильні сторони                    1. Конкуренція:                     1. Конкуренція:        

1. Організація:                       Значний ринковий потенціал в Україні    3          Наявність фірм-конкурентів 3

Чіткі орієнтири розвитку      3          Відсутність великих конкурентів на ринку            2          Розширення обсягів надання послуг         3

Наявність детального аналізу діяльності    3          2. Збуг:                       2.3буг:

Єдина управляюча компанія           3          Удосконаленняякості обслуговування       3          Зростання витрат на підготовку кадрів 2

Ефективна структура управлініія     3          Культура спілкування з клієнтом    2          Проблеми з просуванням послуг 2

Одна юридична структура  2          Офіси в різних містах країни           2          3. Попит:       

Щорічний аудит        2          Розширення мережі  2          Зменшення попиту на електрозв'язок        3

Орієнтація керівництва на найповніше задоволення споживачів         3          3. Попит:                    4. Економічні фактори:        

3. Фінанси:                Високий попит на якісний зв'язок  2          Недостатність фінансових інвестицій        3

Позитивна динаміка фінансових показників         2          Комунікації зі споживачами            2            Нестабільність економічної ситуації           1

4. Маркетинг:                        4. Економічні фактори:                     Швидкі темпи інфляції         1

Проведення постійних акцій, надання знижок     3          Зацікавленісгь іноземних інвесторів у вкладанні довгостроковихінвестицій   2                     

Висока впізнаваність підприємства           2          Зростання прибутку 3                     

Вивчення потреб споживачів         3          Доступність кредиту 1                     

Використання перспективних методів продаж    2          Розроблення технічно орієнтованої стратегії, що передбачає поєднання надання нових видів послуг та значний рівень попиту на телекомунікаційні послуги            Застосування реактивної сгратегії, сутність якої полягає у отриманні прибутків за рахунок надання трафіку підприємства мобільним операторам

Об'єднання служби продукту         2         

           

 

Високий рівень сервісу        3         

           

 

Робота бренд-менеджерів   3         

           

 

Широкий асортимент послуг          3         

           

 

СлабкІ сторони                     Експансивна сгратегія передбачає завоювання більшої частки ринку за рахунок слабкіших конкурентів         Стратегія переорієнтації, яка передбачає більш активну діяльнісгьу наданні послуг Інтернет, ніж послуг фіксованого зв'язку

1. Організація:                      

           

 

Розходження у питаннях управління         3         

           

 

Система управління, фінансова звітність  3         

           

 

3. Фінанси:               

           

 

Різні джерела фінансування 3         

           

 

Значні витрати на оновлення основних фондів   2         

           

 

4. Персонал:             

           

 

Неприйняття персоналом нововведень    2         

           

 

Недостатня кваліфікація персоналу            2                                            

Рис. 4.2. Матриця SWOT-аналізу BAT «Телекоммунікації»Таблиця 4.12

Вихідні дані для складання переліку стратегічних проблем підприємства

 

Поле матриці SWOT            Стратегічні проблеми, сформульовані на основі

виявлення парних комбінацій сильних і слабких

сторін підприємства з можливостями та загрозами

в зовнішньому середовищі   Оцінка

факторів,

у балах

СіМ     1.         Орієнтація керівництва на найповніше задоволення

споживачів і вдосконалення якості обслуговування

2.         Ефективна структура управління і офіси у всіх регіонах

3.         Високий рівень сервісу і комунікації зі споживачами       3 2 3

СЛМ   1.         Значні витрати на фінансування основних фондів і

зацікавленість у фінансуванні інвесторами

2.         Неприйняття персоналом нововведень і культура

спілкування з клієнтами       3

2

СіЗ      1.         Зменшення попиту і надання знижок, проведення

акцій

2.         Зменшення попиту на електрозв’язок і широкий

асортимент послуг   2 3

СЛЗ    1.         Зростання витрат на підготовку кадрів і недостатня

кваліфікація персоналу

2.         Недостатність фінансових інвестицій, а також різні

джерела фінансування         3

2

Аналізуючи дані табл. 4.12, можна сказати, що підприємство має як сильні сторони (ефективна структура управління, високий рівень сервісу), так і слабкі (значні витрати на фінансування, неприйняття персоналом нововведень), так відповідно і загрози, і можливості зо-внішнього середовища.

Аналізуючи табл. 4.13, можна зауважити, що для підприємства характерні стратегічні альтернативи, які поєднують сильні та слабкі сторони, а також можливості і загрози зовнішнього середовища.

Розділ 4. Стратегічний аналіз

Таблиця 4.13

Перелік стратегічних альтернатив розвитку підприємства

 

Поле матриці SWOT            Стратегічні альтернативи, що сформувалися на

основі парних комбінацій сильних і слабких

сторін підприємства з можливостями та загрозами

в зовнішньому середовищі   Оцінка

факторів,

у балах

СіМ     1.         Розроблення технічно орієнтованої стратегічної

альтернативи, що передбачає поєднання надання

нових видів послуг та значний рівень попиту на

телекомунікаційні послуги.

2.         Постійна орієнтація керівництва на найповніше

задоволення споживачів і вдосконалення якості

обслуговування підвищить прибутки компанії     3

2

СЛіМ  1.         Експансивна стратегічна альтернатива передбачає завоювання більшої частка ринку за рахунок

слабкіших конкурентів.

2.         Неприйняття персоналом нововведень і культура спілкування з клієнтами    2 2

СіЗ      1.         Застосування реактивної стратегічної альтернативи, сутність якої полягає в отриманні прибутків

за рахунок надання трафіку підприємства мобільним операторам.

2.         Запобігання зменшенню попиту за рахунок надання знижок та проведення акцій    3

2

СЛіЗ    1.         Стратегічна альтернатива переорієнтації, яка

передбачає більш активну діяльність у наданні послуг Інтернет, ніж послуг фіксованого зв’язку, внаслідок чого підприємство отримає значні переваги

на ринку.

2.         Пошук різних джерел фінансових інвестицій        2 3SWOT-аналіз ВАТ «Хлібпродукт»

Після аналізу зовнішнього і внутрішнього середовищ підприєм-ства і складення переліку сильних і слабких сторін, а також загроз і можливостей установлюємо лінії зв’язків, тобто парні комбінації між ними. Для визначення ланцюжків зв’язків складається матриця SWOT (табл. 4.14). Кожний показник оцінюється за 3-бальною шка-лою.

Таблиця 4.14

Матриця SWOT-аналізу

 

Зовнішнє середовище Внутрішнє середовище      Можливості:

1.         Вихід на нові

ринки або сегменти ринку.

2.         Державна підтримка агропромислового комплексу.

3.         Залучення кредитів.

4.         Підвищення

конкурентних

позицій.

5.         Зростання

попиту на товари

преміум-класу           3 2

1 2

1          Загрози:

1.         Нестабільність

у суспільстві.

2.         Несприятли ва

політика уряду.

3.         Несприятливі

демографічні

зміни.

4.         Поява нових

конкурентів.

5.         Посилення

торгової сили постачальників         2 3 1

3 2

Сильні сторони:

1.         Передова технологія, сучасне

обладнання.

2.         Переваги в сфері якості товарів.

3.         Сильний та динамічний

менеджмент компанії, високі

стандарти управління.

4.         Висока позиція на ринку.

5.         Позитивний імідж компанії

серед партнерів, кредиторів та

інвесторів.

6.         Широкий асортимент.

7.         Наявність інноваційної лабораторії            3 3 2

2 1

1 3       Поле СіМ                   Поле СіЗ        

Розділ 4. Стратегічний аналіз

Продовження табл. 4.14

 

Слабкі сторони:                               

1. Відсутність власної торгової        3                     

марки у всьому регіоні присут-                             

ності.                         

2. Концентрація бізнесу лише в      3                     

п’яти областях України.                             

3. Відсутність чітких цілей та          2                     

стратегій розвитку підприєм-                                

ства.               Поле   Поле

4. Недостатні власні можливості    3          СЛіМ  СЛіЗ

вирощування зерна, виробни-                              

цтва борошна та роздрібної ре-                             

алізації.                                  

5. Відсутність системи стимулю-    3                     

вання покупців.                               

6. Неповна завантаженість ви-       1                     

робничих потужностей.                             

7. Висока плинність кадрів  2                     

Використовуючи цю схему, аналізуємо стратегічні проблеми і стратегічні альтернативи в кожному з полів — там, де стикаються сильні і слабкі сторони з можливостями і загрозами. Спершу попарно проаналізуємо фактори проблем і занесемо в таблицю (табл. 4.15).

Таблиця 4.15

Вихідні дані для складання переліку стратегічних проблем підприємства

 

Поле матриці SWOT            Стратегічні проблеми, сформульовані на основі

виявлення парних комбінацій сильних і слабких

сторін підприємства з можливостями та загрозами

в зовнішньому середовищі   Оцінка

факторів,

у балах

СіМ     1.         Збільшення випуску продукції для задоволення

зростаючого попиту.

2.         Розширення асортименту товарів преміум-класу.            3 3

СЛіМ  1.         Неефективне використання залучених кредитів через неповну завантаженість виробничих потужностей.

2.         Втрата клієнтів через відсутність системи стимулювання покупців.

3.         Часткове задоволення попиту через концентрацію

бізнесу всього у п’яти областях України    3 3

2Продовження табл. 4.15

 

СіЗ      1.         Поява нових конкурентів, посилення конкурентної

боротьби, втрата позицій на ринку.

2.         Погіршення репутації та іміджу в результаті несприятливих дій уряду  3

2

СЛіЗ    1.         Прихильність споживачів до торгових марок нових

конкурентів.

2.         Диктування умов постачальниками.

3.         Висока плинність кадрів за кордон через нестабільність у суспільстві  3

2 2

Розглянуті стратегічні проблеми є основними, з якими стикається підприємство у своїй діяльності. Для вирішення цих проблем, а також для визначення напрямів майбутньої діяльності підприємства розро-бляється список стратегічних альтернатив розвитку. Інформація для складання альтернатив береться з матриці SWOT (табл. 4.16).

Таблиця 4.16

Вихідні дані для складання переліку стратегічних альтернатив розвитку підприємства

 

Поле матриці SWOT            Стратегічні альтернативи, що сформувалися на

основі парних комбінацій сильних і слабких

сторін підприємства з можливостями та загрозами

в зовнішньому середовищі   Оцінка

факторів,

у балах

СіМ     1.         Розширення випуску продукції за рахунок використання новітніх технологій.

2.         Розроблення інноваційною лабораторією нового

асортименту товарів преміум-класу           3 3

СЛіМ  1.         Підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок повного завантаження виробничих

потужностей.

2.         Залучення нових клієнтів завдяки створенню

ефективної системи стимулювання покупців.

3.         Розширення бізнесу шляхом виходу на нові ринки, зокрема освоєння нових ринків інших областей

України          3

3

2

Розділ 4. Стратегічний аналіз

Продовження табл. 4.16

 

СіЗ      1.         Завоювання ще більшої частки ринку за рахунок

використання таких конкурентних переваг як висока якість та широкий асортимент.

2.         Створення сприйняття образу компанії як сильного, надійного та незалежного лідера на ринку    3

2

СЛіЗ    1.         Створення власної торгової марки.

2.         Пошук та співпраця з новими постачальниками.

3.         Удосконалення системи мотивації з метою насадження прихильності працівників до підприємства            3

2 2

Отримані стратегічні альтернативи будуть використані для роз-роблення загальної і функціональної стратегії компанії.