Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПРАКТИЧНІ ПРИКЛАДИ : Стратегічне управління : Бібліотека для студентів

ПРАКТИЧНІ ПРИКЛАДИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

Діагностика внутрішнього середовища ЗАТ «Фея»

Методика аналізу внутрішнього середовища підприємства перед-бачає таку послідовність: оцінювання діючих стратегій; аналіз потен-ціалу підприємства; визначення сильних і слабких сторін; виявлення конкурентних переваг; оцінювання діючих стратегій.

Для оцінювання діючих стратегій підприємства необхідно про-аналізувати показники зовнішньої та внутрішньої ефективності стратегії. Зовнішня ефективність стратегії, або результативність під-приємства характеризується ступенем досягнення поставлених пер-спективних цілей. При цьому якісна оцінка ступеня досягнення цілі може бути виражена кількісно за допомогою бальної шкали оцінок (табл. 3.19).

Таблиця 3.19

Ступень досягнення поставлених перспективних цілей

 

                        Ступінь досягнення

Вид цілі          Зміст цілі        Повне Неповне         Част-кове       Ціль не досяг-нута

Загальна Збільшення прибутку +

Організа-ційна          Зміна кадрової політики Оптимізація роботи окремих відділів                          +         

Маркетин-гова          Розширення збуту     +                                

Соціальна      Задоволення попиту в

панчішно-шкарпеткових

виробах          +                                

Фінансова Збільшення активів        +

Підсумкова оцінка     1          0